Exposanten
NL EN

Lezingen

Het succes van de kennisoverdracht tijdens editie 2017, met ruim 3,5 duizend bijwonende bezoekers, krijgt een vervolg tijdens editie 2018. Wederom zullen er tijdens de vakbeurs tientallen symposia worden gehouden met een breed thema aanbod. Hieronder vindt u het voorlopige programma. Klik op de naam van de spreker voor meer informatie over de lezing die hij/zij geeft.


woensdag donderdag vrijdag

zaal 1

Symposium: Management systemen
10:30 - 10:50 Jan van Bon
Past uw FMIS wel bij uw managementsysteem?
Naam: Jan van Bon
Functie: Voorzitter Stichting SURVUZ
Organisatie: Stichting SURVUZ

Profiel

Thema: Management systemen

Een strategische benadering voor de keus en inzet van tooling kan veel opleveren voor een serviceorganisatie. In alle gevallen is het van groot belang dat de organisatie éérst overweegt hoe zij haar managementsysteem wil inrichten, vóórdat ze de keus maakt voor een combinatie van tools en van modules in die tools. In deze sessie gaan we in op de kenmerken van een managementsysteem, en de manier waarop een FMIS daar ondersteuning aan geeft.

11:00 - 11:20 Joost Vaessen
Risico-gebaseerde managementsystemen: Flexibiliteit en integratie
Naam: Joost Vaessen
Functie: Certificatiebegeleiding
Organisatie: KAM Consultants

Profiel

Thema: Management systemen

De eis voor het behalen van diverse certificeringen wordt binnen de wereld van Facilitair Management steeds actueler. Waar in het verleden de eis voornamelijk bij ISO 9001 of ISO 41001 lag, komen nu ook normen zoals ISO 14001 en ISO 45001 snel op. De uitdaging voor iedere organisatie is om hier invulling aan te geven en de diverse managementsystemen te implementeren. Dit zonder dat de efficiëntie en flexibiliteit van de bedrijfsprocessen in gevaar komt. Aan de hand van een risico-gebaseerde inrichting van het managementsysteem is het mogelijk om een flexibel managementsysteem op te zetten, waarbij diverse normeringen kunnen worden geïntegreerd. Gedurende deze lezing worden hier handige tips & tricks voor gedeeld.

11:30 - 11:50 Nienke Best
Hoe hou je grip op de groeiende invloed van FM-tools?
Naam: Nienke Best
Functie: Product manager
Organisatie: TOPdesk

Profiel

Thema: Management systemen

Facility Management kiest steeds vaker voor een technische oplossing. Dat wat door slimme tools kan worden opgelost, wordt in steeds grotere mate ook daarmee opgelost. Denk aan apps voor bewegwijzering of installaties die zichzelf automatisch repareren. Alle input van deze slimme tool moet overzichtelijk, eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn weg vinden naar de medewerkers van uw FM-afdeling. U wilt echter uw hele keten ondersteunen. Van klant tot leverancier. Een FMIS is hiervoor nu de uitgelezen oplossing. Maar hoe zorg je dat dit ook in de toekomst nog zo is, als de toestroom van nieuwe, slimme technieken groeit? Hoe zorg je dat je als organisatie excellente service blijft bieden? Hoe houdt u grip op de groeiende invloed van FM-tools?

Symposium: Internet of things
12:30 - 12:50 Mick Walvisch
Rendement van facility-management vergroten door IoT
Naam: Mick Walvisch
Functie: Bestuurslid OCDM, ondernemer
Organisatie: Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit (OCDM)

Profiel

Thema: Internet of things

Het is een uitdaging voor het facility-management om de toegang tot gebouw en gebied op een een slimme, kosteneffectieve en duurzame wijze te organiseren. Registratie van mensen en middelen is van groot belang i.v.m. veiligheid en ook om tot optimale inzet te komen. Daar er steeds meer ‘gedeeld’ wordt, is het tevens van belang te weten waar het materieel zich bevindt. Een workshop over de wereld van Internet of Things (IoT) en hoe deze technologie low cost in te zetten om het rendement in facility-management te vergroten.

13:00 - 13:20 Tycho Burgerhoff
IoT: Hoe maakt u van de internetverbinding een verdienmodel?
Naam: Tycho Burgerhoff
Functie: Sales Manager
Organisatie: Comsave

Profiel

Thema: Internet of things

Internet of Things is al lang niet meer het buzzword waar zo verwachtingsvol naar werd uitgekeken: het bestaat simpelweg al, hier en nu. De CV-ketel, de deurbel, gezichtsherkenning, slagboom bij het parkeerterrein, allerlei toepassingen kunnen aangesloten worden op het internet. Maar hoe zorgt u dat u de juiste connectiviteit heeft voor om al deze functies aan te kunnen bieden aan uw huurders? En hoe zorgt u ervoor dat u er als beheerder ook nog wat aan kunt verdienen? Tycho Burgerhoff van Comsave B.V. presenteert voor u enkele cases en legt uit hoe welke mogelijkheden er zijn om van de nood van internet connectiviteit een deugd te maken.

13:30 - 13:50
Symposium: Hospitality
14:30 - 14:50 Wouter van Diemen
Visitor Value - een andere kijk op ontvangst
Naam: Wouter van Diemen
Functie: Innovator@Embrace
Organisatie: Trigion

Profiel

Thema: Hospitality

Niemand komt ergens om er ontvangen te worden en toch optimaliseren we vaak de beleving van de ontvangst op basis van generieke termen als 'gastvrijheidsbeleving'. Door niet de ontvangst zelf, maar de doelstelling van het bezoek centraal te stellen én binnen het ontvangstmanagement slim te differentiëren in de geboden bezoekbeleving, kun je van grotere toegevoegde waarde zijn voor de bezoeker én voor het primaire proces van de organisatie. Hierbij is toepassing van experience, service, design én smart solutions een cruciaal onderdeel. Zo verhogen we de 'Visitor Value'. 

15:00 - 15:20 René Drost
Cirkels van Belang
Naam: René Drost
Functie: Directeur/Eigenaar Bureau HTM
Organisatie: Bureau HTM

Profiel

Thema: Hospitality

De klant is koning! , wordt vaak geroepen. En natuurlijk willen we dat ook heel graag waarmaken. Als organisatie en als medewerker zijn we geneigd ons in allerlei bochten te wringen om het de klant naar de zin te maken. En toch regent het vaak klachten over de schoonmaak...... In deze presentatie neemt René Drost, expert in gastgerichtheid, u mee in de psychologie van dienstverlening..

15:30 - 15:50 Frank Rekers
De essentie van gastvrijheid
Naam: Frank Rekers
Functie: Directeur, trainer, interim-manager
Organisatie: 4Human Groep (Consultancy,Training)

Profiel

Thema: Hospitality

De lezing neemt je mee om de waarde en kracht van gastvrijheid zichtbaar te maken. Juist in veranderende tijden liggen hier kansen om te onderscheiden. De thema's:

* De maatschappelijke beweging: protocollen, werkdruk versus menselijkheid, beleving
* De essentie van gastvrijheid
* De vier niveaus van gastvrijheid (service, klantgericht, gastgericht, beleving)
* De randvoorwaarden om gastvrijheid in te bedden
* De drie inzichten waarom veranderingen (op gebied van gastvrijheid) mislukken
* Leiderschapstips hoe om te gaan met gastvrijheid
* Enkele aansprekende succesvoorbeelden. De lezing is bewustwordend, interactief, leuk, inspirerend en praktisch gericht.

zaal 2

Symposium: Risicomanagement
10:30 - 10:50 Jacques Reijniers
Waarom toch focus op prijsverlaging? Benut leverancierskennis!
Naam: Jacques Reijniers
Functie: Adviseur
Organisatie: Apollo Consultancy

Profiel

Thema: Risicomanagement

Ondanks alle mooie beleidsdoelstellingen - zoals waardecreatie, innovatie, klantwaarde - blijft bij leveranciersselectie helaas de focus op verlaging van de factuurprijs. Waarom toch? We missen daardoor grote kansen om de facilitaire meerwaarde van en in de organisatie te vergroten. Maar ook om de strategische organisatiedoelstellingen te bereiken! Leveranciers zijn bij uitstek steeds bezig alle kansen te benutten ter vergroting van de betekenis van hun product of dienst voor hun klanten. Benutten is het motto. Europese aanbestedingsregelgeving mag hierbij geen belemmering vormen.De praktijk lijkt echter weerbarstig. Praktijkvoorbeelden, aanpak en handvatten om het anders te doen zullen centraal staan in deze lezing.

11:00 - 11:20 Suzanne Walsteijn
De paraplu voor veiligheidsbewustwording
Naam: Suzanne Walsteijn
Functie: Eigenaar en BNO adviseur
Organisatie: NuBedrijfsnoodorganisatie

Profiel

Thema: Risicomanagement

De presentatie gaat over veiligheidsbewustwording. De luisteraars nemen we mee door ze in één keer overzicht en inzicht te geven in hun eigen crisisorganisatie. Het laat zien hoe deze eruit ziet en welke vormen van disbalans (bedrijfscontinuïteitsproblemen) er zijn en hoe je leert creatief in scenario's te denken. Wij houden van interactief en willen de luisteraar ook letterlijk in beeld laten zien hoe dit er uitziet en hoe je dit kunt opbouwen.Daarnaast geven wij mogelijkheden aan hoe je intern kunt trainen en waarop te letten.

11:30 - 11:50 Erik Meenken
Hoe kunt u voorkomen dat een incident een ramp wordt?
Naam: Erik Meenken
Functie: Directeur
Organisatie: SecuCare

Profiel

Thema: Risicomanagement

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit geldt ook voor brand. De schade bij brand kan in de miljoenen euro's lopen indien het personeel niet in staat is om in te grijpen. In 2016 zijn in Nederland 79.000 brandmeldingen geregistreerd, wat gemiddeld neer komt op eens in de 6 minuten ergens een brandmelding. De brandweer heeft een gemiddelde aanrijdtijd van 7,5 minuten. Het duurt dus minimaal 7,5 minuten na de melding voordat de brandweer kan starten met blussen. Beschikt het bedrijf over BHV'ers dan kunnen zij binnen enkele minuten aanwezig zijn en actie ondernemen. Wil je als organisatie daadwerkelijk de gevolgen van een brand minimaliseren, dan is het belangrijk dat de medewerkers ook weten wat zij kunnen doen en hoe zij moeten handelen.

Symposium: Dynamisch werken
12:30 - 12:50 Linda Ten Katen
In beweging op je werk
Naam: Linda Ten Katen
Functie: Ergonomisch adviseur
Organisatie: Health2Work

Profiel

Thema: Dynamisch werken

Te veel zitten is slecht voor je gezondheid. Want als je zit, gebruik je je spieren nauwelijks tot niet. Hierdoor worden suikers en vetten minder goed opgenomen door je lichaam dan wanneer je beweegt. Dit kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten. Dus: minder zitten, meer bewegen. Veel werkomgevingen zijn erop ingericht om hele dagen te zitten. Onbewust zit je uren in dezelfde houding. Langdurig zitten kan niet alleen leiden tot hart- en vaatziekten, maar ook tot diabetes type 2. Elk extra uur dat mensen op een dag zitten, verhoogt hun risico op diabetes type 2 met 22%. Dit komt uit onderzoek van Universiteit Maastricht uit 2016. Wil jij weten wat je er binnen jouw organisatie aan kunt doen?

13:00 - 13:20 Mariette van Roosmaelen
Als zitten het nieuwe roken is, wat dan nu te doen?
Naam: Mariette van Roosmaelen
Functie: eigenaar Janvankan;Gezond en fit op kantoor
Organisatie: Janvankan.n

Profiel

Thema: Dynamisch werken

Digitalisering/automatisering zijn er de oorzaak van dat beroepen met een lichamelijk inactief karakter met 60 % zijn toegenomen. Werknemers zijn het kapitaal van de organisatie. Wanneer ze fit en vitaal zijn werken ze langer, werken ze met plezier en kunnen ze tijdens hun loopbaan optimaal functioneren. In de lezing "Als zitten het nieuwe roken is, wat dan nu te doen?" duiken we in de wereld van vitaliteitsmanagement. Dynamisch werken is meer dan het neerzetten van een zit/sta bureau. Implementatie begeleiding naar een dynamische kantoor omgeving is essentieel voor het wel of niet slagen ervan.We gaan op een actieve manier aan de slag. Met de duidelijke insteek, wat kan ik er zelf aan doen. De Fun Factor maakt deelname onvergetelijk.

13:30 - 13:50 Linda Ten Katen
Gezond beeldschermwerk
Naam: Linda Ten Katen
Functie: Ergonomisch adviseur
Organisatie: Health2Work

Profiel

Thema: Dynamisch werken

Tijdens deze lezing leert u wat nodig is om een werkplek gezond in te richten. Daarnaast gaan we in op een aantal vragen. Waarom is gezond zitten zo moeilijk? Wat zijn veelvoorkomende klachten?Hoe komen we aan deze klachten? Hoe kunnen we deze oplossen en voorkomen!

Symposium: Marketing facilitair bedrijf
14:30 - 14:50 Marian Stoppelenburg
Tekststrategie: via sterke teksten naar tevreden klanten
Naam: Marian Stoppelenburg
Functie: Expert & trainer tekststrategie
Organisatie: Consonante Communicatie

Profiel

Thema: Marketing facilitair bedrijf

Uw facilitaire organisatie streeft naar tevreden klanten. De ervaren kwaliteit is afhankelijk van de verwachtingen. Aangezien verwachtingen ontstaan op basis van uw teksten, is aandacht voor teksten van levensbelang voor de continuïteit van uw dienstverlening. De gestructureerde aanpak van tekststrategie voor de communicatie is daarbij waardevol. Bij deze lezing maakt u kennis met tekststrategie. U ontdekt hoe tekststrategie - via een eenvoudig leerbare aanpak van tekstvoorbereiding - leidt tot sterke, effectieve teksten en daarmee tot blije lezers en uiteindelijk tot tevreden klanten. Tekststrategie is via een praktische tool toepasbaar bij (her)schrijven, beoordelen, analyseren en uitbesteden van teksten, ongeacht kanaal, middel en taal.

15:00 - 15:20 Jos Oerlemans
Tools in Internetmarketing 2018
Naam: Jos Oerlemans
Functie: Internetmarketeer
Organisatie: Needmachine

Profiel

Thema: Marketing facilitair bedrijf

Een boeiend betoog waarin in je vogelvlucht wordt meegenomen door enkele belangrijke meetinstrumenten waarmee je website goed kan doormeten. Tools die verder gaan waar Google analytics ophoudt. Zo kom je te weten wat je posities zijn van je site t.a.v. van je concurrenten en wat je kunt doen om meer klanten af te vangen via inteet.

15:30 - 15:50

zaal 3

Symposium: Toekomstbestendig faciliteren
10:30 - 10:50 Désirée Struijk
De toekomstige faciliterende werkomgeving
Naam: Désirée Struijk
Functie: Founding director
Organisatie: Senta

Profiel

Thema: Toekomstbestendig faciliteren

Smarter Talents laat innovatieve ondernemers excelleren in een interactieve en faciliterende werkomgeving. Vitaliseren door advies, faciliterende ruimten, good food en netwerken, alles in een omgeving die maximaal bijdraagt aan succes met gebruik van nieuwe inzichten, investeringsfondsen en gerichte coaching. Een broedplaats voor innovatie ontwikkelingen en interactie met meerdere geldstromen, die leiden tot vitaliteit en hoger rendement. Kom naar de lezing en ontdek de kracht van het concept en onze ervaring met de realisatie ervan!

11:00 - 11:20 Joke van der Schoor
Werknemerscoöperaties in het facilitaire werkveld
Naam: Joke van der Schoor
Functie: Coöperateur
Organisatie: Helpgewoon

Profiel

Thema: Toekomstbestendig faciliteren

Vanaf 2012 zijn werknemerscoöperaties terug in Nederland. Eerst in de schoonmaak en vanaf eind 2014 in het sociaal domein. Ook andere sectoren binnen het vakgebied facility management zijn geïnteresseerd in deze brede maatschappelijke beweging die zich steeds verder ontwikkelt, gebaseerd op de overtuiging dat de mens centraal staat. De vraag is ontstaan ook werknemerscoöperaties op te richten in verschillende domeinen.

Op zoek naar een nieuwe vorm van ondernemerschap ontstond het plan van de oude bekende coöperatieve vorm van werken, maar dan in een nieuw jasje. We helpen bij het opzetten en inrichten van werknemerscoöperaties en ondersteunen op facilitair, organisatorisch en bedrijfsmatige onderdelen.

11:30 - 11:50 Tony Wijntuin
De invloed van consumentenontwikkelingen voor facilitaire inzet
Naam: Tony Wijntuin
Functie: Directeur
Organisatie: Wyne

Profiel

Thema: Toekomstbestendig faciliteren

Het belang van goede voorzieningen, zoals horeca, winkels en serviceconcepten binnen kantoorgebieden- en omgevingen lijkt nog onvoldoende door te dringen binnen de facilitaire wereld. In reguliere consumentenomgevingen is het namelijk de normaalste zaak dat het voorzieningenaanbod naadloos aansluit op de behoefte van de verschillende gebruikersgroepen. Hoe beter dit voorzieningenaanbod, des te beter de tevredenheid van de gebruikers en de waardering voor de aanbieder(s) van deze voorzieningen. Marktontwikkelingen - wat wil de consument van nu- en bruikbare lessen waar ook kantooromgevingen hun voordeel mee kunnen en wat mij betreft moeten doen. 

Symposium: Beveiliging
12:30 - 12:50 Bert Jonkers
Een veiligheidskundige vlucht van kelder tot dak
Naam: Bert Jonkers
Functie: veiligheidskundige
Organisatie: All Prevent

Profiel

Thema: Beveiliging

We hebben de RIE gemaakt, we hebben de bedrijfshulpverleners op orde, de blusser worden gecontroleerd,en voor het onderhoud hebben we contracten afgesloten met installatie bedrijven..maar.... wanneer komen die bedrijven en wat doen die allemaal . Hebben ze de juiste middelen om zich te beveiligen? De bedrijfshulpverlening op papier in orde? En op vrijdagmiddag? Het klimaat is dat oké, of hebben we kacheltjes onder de bureau's en luchtbevochtigers , en wie controleert dat? Als veiligheidskundige loop ik rond op grote bouwprojecten, en voer Risico inventarisaties uit bij verschillende bedrijven. Vele zaken blijken wel ergens geregeld te zijn, maar niet sluitend. Helaas... kortom een vlucht door het bedrijf van de kelder tot het dak..

13:00 - 13:20 André Severs CPP SSME
Wat je van de beveiliging van een bank kunt leren
Naam: André Severs CPP SSME
Functie: Security Professional
Organisatie: RisicoRegisseurs BV

Profiel

Thema: Beveiliging

Einstein stelde: "Als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg." Klopt bezien vanuit input-output. Maar als de wereld om je heen verandert, dan wil je een resultaat van je handelen zien, dat past bij de huidige tijd. De huidige beveiliging bij een bank, is sterk gewijzigd ten opzichte van 10 jaar geleden. De risico's van toen, zijn niet meer de risico's van nu of die van de toekomst. Veranderen is noodzakelijk want verander je niks, dan ontstaat er snel een mismatch tussen de risico's die je loopt en de maatregelen die hebt genomen. Je betaalt dan te veel voor maatregelen, die je risico's onvoldoende afdekken. Je doet dan niet de goede dingen en mogelijk doe je deze dingen zelfs ook niet goed.

13:30 - 13:50
Symposium: Smart Buildings
14:30 - 14:50 Mark Ebing
Technologie, menselijk gedrag en zakelijke behoeften
Naam: Mark Ebing
Functie: Key Account manager
Organisatie: Shure

Profiel

Thema: Smart Buildings

Geluid heeft een enorme invloed op ons leven, op onze gezondheid en op onze productiviteit. Het eerste zintuig wat volledig werkt is het gehoor en daarmee nemen wij veel meer waar dan we eigenlijk zelf denken. Dit heeft niet alleen een psychologisch effect maar kan ook zorgen voor veranderingen in gedrag en de fysieke gesteldheid. In deze presentatie laten we zien wat deze effecten zijn en vertalen wij die richting een zakelijke context. Hoe kan de optimimalisatie van de geluidskwaliteit in videovergaderingen er voor zorgen dat deelnemers creatiever, productiever en efficienter zijn. Er is maar één kans op een eerste impressie en er geweldig uitzien op beeld is niet genoeg als het juist draait om de inhoud.

15:00 - 15:20 Timo Vernooij
Facility as a Service
Naam: Timo Vernooij
Functie: Slimme gebouwen, betere prestaties
Organisatie: FourIQ

Profiel

Thema: Smart Buildings

De ontwikkeling van gebouwgebonden systemen vertoont sterke overeenkomsten met die van de (ICT) cloud. Facility as a Service, dat gebaseerd is op het principe van Software as a Service, helpt u bij de invulling van uw e-facility vraagstukken. U krijgt inzicht in de werelden van FaaS en cloud. Waar staan we? Wat betekenen de ontwikkelingen voor het beheer en de integratie van elektrotechnische installaties? Centraal staan oplossingen op het gebied van Gebouwbeheersysteem (GBS), Facility Management Informatiesysteem (FSIM) en Bouw Informatie Modellering (BIM). Kunt u uw vragen niet kwijt omdat het technische platform ontbreekt, omdat het te duur is of omdat u niet weet waar u moet beginnen? Dan nodig ik u van harte uit voor mijn lezing.

15:30 - 15:50 Hans Bloemen
Smart data stuurt de performance van de werkplek van morgen
Naam: Hans Bloemen
Functie: Managing Partner Ucility
Organisatie: Ucility

Profiel

Thema: Smart Buildings

Nieuwe technologie stelt ons in staat om nu ook doorlopend gegevens te verzamelen rondom het gebruik en de beleving van de werkplek. Deze data levert waardevolle inzichten voor optimalisatie van de werkomgeving en efficiënter ruimtegebruik, waar nu de meeste organisaties zich nog laten sturen door buikgevoel of zeer beperkte (eigen onderzoeks-) gegevens. Deze lezing, verzorgd door Hans Bloemen van Ucility, gaat in op hoe Smart Workspace (information) Management het missende puzzelstuk voor FM en RE biedt om daadwerkelijk te kunnen sturen op de performance van de werkomgeving aan de hand van real-time data over het gebruik, de beleving en kansen op kosten reductie of kwaliteitsverbetering. Kom ook en leer hoe data ook voor u kan werken.

zaal 4

Symposium: Vitaliteit in bedrijf
10:30 - 10:50 Herman Bos
Gelukkig Werken
Naam: Herman Bos
Functie: Senior consultant
Organisatie: TROTS. duurzaam faciliteren

Profiel

Thema: Vitaliteit in bedrijf

We willen sneller, meer, duurzamer, betere werkplekken, betere faciliteiten en bovenal; we willen gelukkig zijn. Door al deze verwachtingen is de druk op facilitaire medewerkers, afdelingen en organisaties toegenomen. Resultaat hiervan is dat de verwachtingen moeilijk nagekomen kunnen worden. U staat voor een keuze: Gaan we zo door of gaan we het anders doen? Op basis van o.a. de psychologie van de mens laat ik u zien hoe het anders kan. Wat maakt medewerkers nu echt gelukkig op hun werk en wat kunt u hier zelf aan bijdragen? Wat betekent dit voor de facilitaire organisatie en de eeuwige spagaat tussen de veeleisende directie en de veeleisende klanten?

11:00 - 11:20 Harold Briels
Happy people better for business
Naam: Harold Briels
Functie: Directeur
Organisatie: Paystaff

Profiel

Thema: Vitaliteit in bedrijf

Daar gelooft Paystaff HRM in. Gelukkige medewerkers zijn 31% productiever, 300% creatiever en 66% minder ziek. Paystaff gelooft niet in het traditionele functioneringsgesprek. Immers: een moderne organisatie geeft en vraagt voortdurend feedback, niet alleen tijdens een functioneringsgesprek. De hedendaagse werkgever is een inspirator en motivator die leiding geeft op basis van talenten. Hoe kan en wil een medewerker zich ontwikkelen? Welke talenten dragen bij aan uw doelstellingen en uw organisatie? Hoe zorgt u dat medewerkers gelukkig worden en blijven? Welke opleidingen sluiten hierbij aan? Paystaff zal tijdens deze lezing voorbeelden aanhalen en inzicht geven in hoe medewerkers te binden, boeien en ontwikkelen.

11:30 - 11:50 Leonie Kappert
Energiemanagement
Naam: Leonie Kappert
Functie: Coach, trainer en spreker
Organisatie: 4Human Groep (Consultancy,Training)

Profiel

Thema: Vitaliteit in bedrijf

Doel : Groeien als mens en in je energie. In de interactieve lezing Energiemanagement ontdek je dat je tot meer in staat bent dan je denkt. Aan de hand van de 4Human Energiecirkel gaan we in op je huidige levenshouding en levensinstelling. De aandachtsgebieden hierin zijn: mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek. Je krijgt praktische en bewustwordende handvatten aangereikt die je direct in je dagelijks leven kunt inbedden. Deze bestaan o.a. uit: diverse energievormen, visualisaties, verantwoordelijkheidsbesef en de kracht van gedachten. De lezing is bewustwordend, interactief, leuk, inspirerend en praktisch gericht!

Symposium: Plaagdiermanagement
12:30 - 12:50 Bert Spierings
Bedwantsen, niet in mijn gebouw?!
Naam: Bert Spierings
Functie: Consultant associate
Organisatie:
Profiel

Thema: Plaagdiermanagement

'Bedwantsen, niet in mijn gebouw?!' is een presentatie in de serie voorkomen is beter dan bestrijden. U wilt voorkomen dat u in de publiciteit komt vanwege bedwantsen overlast! De presentatie is ook een opstap naar de onderdelen preventie en bestrijden. De bedwants geeft nare beten met veel jeuk over langere periode. Hoe kan het zijn dat een insect dat in de jaren na WO2 in de Westerse Wereld vrijwel is uitgeroeid nu weer in toenemende mate overlast geeft in hospitality, woningen en zelfs vervoersmiddelen. Hoe gaat u om met de klachten van uw gebruikers? Is er een gouden recept en kunt u voorkomen dat u negatief in de SM komt? Maakt u gebruik van u personeel om de vroege signalen te krijgen en te tijdig te kunnen ingrijpen. Voorbeelden.

13:00 - 13:20 Anna Möller
Bedwantsen, voorkomen is beter dan genezen
Naam: Anna Möller
Functie: KAD
Organisatie: Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

Profiel

Thema: Plaagdiermanagement

Bedwantsen, niet in mijn gebouw?! Dat betekent dat bij geconstateerde aanwezigheid er een bestrijding uitgevoerd moet worden. Omdat resistentie tegen insecticiden bij bedwantsen een veel voorkomend probleem is wordt gebruik wordt gemaakt van zeer moderne en soms alternatieve methodes. Van bevriezen, stofzuigers, hitte behandelingen tot bestrijdingsmiddelen. In de periode direct na de behandeling is regelmatige controle een onderdeel van de aanpak en de kritische succesfactor. Soms gebruikt men getrainde honden. De zaklamp en intensief en geduldig inspecteren zijn de andere onderdelen. Daarnaast zal ook worden ingegaan op hoe regelmatige inspecties door personeel als early warning systeem gebruikt wordt.

13:30 - 13:50 Cyriel Doevendans
Bedwantsen, een effectieve bestrijding
Naam: Cyriel Doevendans
Functie: Adviseur
Organisatie: Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

Profiel

Thema: Plaagdiermanagement

Bedwantsen, niet in mijn gebouw?! De gangbare methoden bij het bestrijden van dierplagen is voorkomen. Deels gebeurt dat via inspecties, aanpassingen in gebouwen e.d. early warningssytemen. etc. Bij bedwantsen die toch veelal door mensen via bagage en in kleding worden verplaatst zou je eigenlijk willen dat je voor dat het gebouw wordt betreden de inspectie kan plaatsvinden. Dat is uitgesloten m.u.v. huizen van bewaring. De oplossing zit dus in continue aandacht voor signalen dat er overlast zou kunnen zijn. Personeel kan hier in getraind worden. Daar ligt ook een belangrijk taak. Ook het bedwants onvriendelijk maken is een onderdeel van de bestrijding.

Symposium: Brandveiligheid
14:30 - 14:50 John van Lierop
Sprinklers: Brandveiligheid en verantwoordelijkheid
Naam: John van Lierop
Functie: Landenmanager
Organisatie: VEBON-NOVB

Profiel

Thema: Brandveiligheid

Het streven naar het brandveiligheidsniveau uit het Bouwbesluit blijkt vaak tot onverantwoordelijke keuzes te leiden. Brandveiligheid in onze wet- en regelgeving beperkt zich namelijk tot vluchtveiligheid. Veel bedrijven en organisaties beseffen dat onvoldoende en het ontbreekt dan aan beleid en passende maatregelen. Brandveiligheid begint met bewustwording en het delen van kennis. Welke gevolgen van een brand accepteert u wel en welke niet? Preventieve maatregelen zoals sprinklers blijken voor veel bedrijven en organisaties een belangrijke verantwoorde maatregel. Zeker wanneer u uw brandveiligheid integraal benadert en aandacht heeft voor de bescherming van uw BHV, uw bedrijfscontinuïteit, imagoschade en schadebeperking. 

15:00 - 15:20 Kitty Haas
Grip op brandveiligheid tijdens het gebruik
Naam: Kitty Haas
Functie: Managing partner
Organisatie: EFPC

Profiel

Thema: Brandveiligheid

Deze lezing behandelt de diverse aspecten van brandveiligheid waar de facilitaire dienst / manager tijdens het dagelijks gebruik mee te maken krijgt. De aspecten die onder andere aan de orde komen zijn: controle door de brandweer en gemeente; onderhoud en beheer van brandveiligheidsvoorzieningen; aantallen mensen in het gebouw of een ruimte in relatie tot de vluchtcapaciteit; de consequenties van interne verbouwingen en verhuizingen; verantwoordelijkheden van de facilitair manager in relatie tot brandveiligheid.

15:30 - 15:50

zaal 5

Symposium: Bedrijfshulpverlening
10:30 - 10:50 Willem Nater
Brandveiligheid voor risicovolle niet-zelfredzamen
Naam: Willem Nater
Functie: Algemeen directeur
Organisatie: Nater Gas & Vloeistofsystemen

Profiel

Thema: Bedrijfshulpverlening

Presentatie van een methode waarmee niet-zelfredzame mensen met een hoger risico op brand toch een brandveilige woonomgeving krijgen. Denk aan rokers met brandgaatjes in kleding en meubilair, kaarsjes liefhebbers enz. De methode bestaat uit een (verplaatsbare) watermist generator welke door een intelligente brandmelder geactiveerd wordt. Hiermee zal een overleefbare atmosfeer gecreëerd worden, de brand blijft klein of gaat uit en de nevenschade is nihil. Goed voor de client, de hulpverleners en de gebouwenbeheerder.

11:00 - 11:20 Rita Verdonk
Het BHV-instructeursregister
Naam: Rita Verdonk
Functie:
Organisatie:
Profiel

Thema: Bedrijfshulpverlening

Nederland telt zo’n 700.000 Bedrijfshulpverleners die worden opgeleid en jaarlijks bijgeschoold door +/- 5000 BHV- instructeurs. Met de opzet van een BHV-register neemt de BHV-branche haar verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de instructeurs te waarborgen en inzichtelijk te maken. Door het merendeel van de (grote) spelers op het BHV-veld zijn een aantal kwaliteitseisen opgesteld en is commitment uitgesproken bij de opzet van een onafhankelijk register. Het leden van het bestuur van “de Stichting BHVregister” benoemd worden op basis van hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de registratie van de BHV-instructeurs die voldoen aan de basiseisen en in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag.

11:30 - 11:50 Roelf Swarts
De gecertificeerde instructeur Bedrijfshulpverlening
Naam: Roelf Swarts
Functie:
Organisatie: NVB-BHV

Profiel

Thema: Bedrijfshulpverlening

Het betreft een uiteenzetting over de variant van een BHV -instructeur in Nederland en die op basis van kwaliteiten en competenties wordt gecertificeerd door de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfshulpverlening (NVB). De competenties van de instructeur worden onafhankelijk getoetst. Belangrijke elementen in die toetsing zijn kennis van de RI&E, de Arbowet en het Bouwbesluit. Bedrijven welke gebruik maken van de betreffende instructeurs weten dat men met goed gekwalificeerde instructeurs werkt; we te maken hebben met professionele instructeurs; het instructeursprofiel exact past binnen het register voor BHV-instructeurs. De certificering een uitstekende opmaat is om KIWA-gecertificeerd docent bedrijfshulpverlening te worden.

Symposium: Slim faciliteren met Big Data
12:30 - 12:50 Harald Krijger
Wordt een SPIN in uw informatieweb
Naam: Harald Krijger
Functie: Directeur Connecting Projects BV
Organisatie: Connecting Projects BV

Profiel

Thema: Slim faciliteren met Big Data
De informatiestroom groeit. Projecten worden complexer, er komen meer informatiebronnen bij en vragen naar bewijs van kwaliteit worden vaker gesteld. Het op orde hebben van de data is van toenemend belang. Daarvoor is een werkwijze en software ontwikkeld die bouwinformatie “Lego-liseert”. Door informatie uniek, eenduidig, schakelbaar en online toegankelijk te maken kunnen deze data vraagspecifiek antwoorden leveren. Zo is dezelfde data te gebruiken bij bouw, beheer, private kwaliteitsborging, opleverdossier, materialenpaspoort, duurzaamheidstoetsingen, BIM en andere informatiemodellen. Zo leiden minder werk en minder fouten op professionele wijze tot meer overzicht en rust.
13:00 - 13:20 Bastiaan van Nederveen
Realtime feedback op alle facilitaire diensten
Naam: Bastiaan van Nederveen
Functie: Business Development Manager
Organisatie: Feedback Now

Profiel

Thema: Slim faciliteren met Big Data

Een SmileyBox geeft de mogelijkheid om real-time feedback te geven en ontvangen een fysieke omgeving. De verkregen data gebruikt om analyses te maken, verbanden te leggen en verbeteringen door te voeren op alle facilitaire gebieden zoals toiletten. Zo levert FeedbackNow onder meer een bijdrage aan het verhogen van de CX, en het verlagen van de kosten door slim in te spelen in de ervaring van de gasten. Middels één vraag bij onze smiley boxen kunnen de bezoekers hun feedback geven over uw diensten en services. Deze resultaten worden real-time verzonden en zijn direct zichtbaar in een dashboard of via de app. Wij zijn al een grote speler zijn op vele luchthavens niet alleen in Nederland of Europa maar Wereldwijd.

13:30 - 13:50 Milan Seegers
BIM voor asset management
Naam: Milan Seegers
Functie: Consultant
Organisatie: Fimble

Profiel

Thema: Slim faciliteren met Big Data
In deze lezing nemen wij de luisteraar mee in de wereld van BIM (Bouw Informatie Management) voor assetmanagement. De huidige technologische ontwikkelingen van vandaag de dag stelt iedereen in staat steeds slimmer en sneller te werken. Wij belichten, o.a. middels praktijk voorbeelden, hoe een asset manager / facilitair manager vandaag nog optimaal gebruik kan maken van nieuwe technieken zoals 3D modellen, BIM gegevens, sensoren en (BIG) data.
Symposium: Zero Waste
14:30 - 14:50 Frits Steenhuisen
Rick Baggermans
Scheidingsgedrag is te verbeteren
Naam: Frits Steenhuisen
Functie:
Organisatie:
Profiel

Naam: Rick Baggermans
Functie: Specialist gedragsverandering
Organisatie:
Profiel

Thema: Zero Waste

Het recyclen van afval in een kantooromgeving kent diverse schakels, van de keuze van de inzamelmiddelen tot acceptatie van de materialen door de recyclingfabriek. Bij een ministerie is onderzocht op welke wijze het scheidingsgedrag (kwantiteit en kwaliteit) van de medewerkers verbeterd kan worden door inzet van onbewuste gedragsverandering. Tijdens deze sessie zullen de resultaten van dit project worden gepresenteerd.

15:00 - 15:20 Cor Gerritsen
Zero Waste: van afval naar grondstof
Naam: Cor Gerritsen
Functie: Co-Founder/ Secretaris
Organisatie:
Profiel

Thema: Zero Waste

‘Van afval naar grondstof’. Dit is het motto van stichting ZeroWaste Foundation, een platform en netwerkorganisatie van en voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties die zich inzetten voor de transitie naar een circulaire economie met afval als grondstof. ZeroWaste Foundation heeft een eigen methodiek ontwikkeld. Focus ligt op vier samenhangende onderwerpen: mensen, logistiek, techniek en grondstoffen.

15:30 - 15:50 Remco Wagemakers
Zero Waste in culturele instellingen
Naam: Remco Wagemakers
Functie: Directeur - DPM | Duurzaamheid in Podia en Musea B.V.
Organisatie:
Profiel

Thema: Zero Waste

De culturele instellingen van Plantage Amsterdam, goed voor 5,1 miljoen bezoekers op jaarbasis, produceren gezamenlijk 740 ton afval per jaar. De musea en theaters gaan hun afval beter scheiden, wat meer recycling en de productie van nieuwe grondstoffen mogelijk maakt. In het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Tropenmuseum krijgt het schoonmaakpersoneel van Master Cleaners een actieve rol bij het scheiding aan de bron.

zaal 6

Themapresentaties
10:30 - 10:50
11:00 - 11:20 Stefan Hooijer
Hoe wordt de slimme energiemeter gebruikt?
Naam: Stefan Hooijer
Functie: Owner
Organisatie: Combined Traders

Profiel

Thema:

Interactieve workshop die inzoomt op het slim gebruiken van de slimme energiemeter. Hoe wordt de slimme energiemeter gebruikt, wat zijn de kansen en waar liggen de valkuilen. Een slimme interactieve sessie met veel interactie en verrassende resultaten!

11:30 - 11:50 Remy Draaijer
Veerkracht op het werk
Naam: Remy Draaijer
Functie: Directeur
Organisatie: bellicon Nederland

Profiel

Thema:

Presentatie over de veelzijdige werking en toepassingen van de Bellicon minitrampoline op het werk voor zowel lichaam als geest. Bewegen is leven.... Gezondheidsbevorderend, kosten besparend, direct effect in korte tijd, eenvoudig toe te passen, leuk om te doen, motiverend, geeft meer focus & energie, verhoogd de productiviteit.

Themapresentaties
12:30 - 12:50 Rob Keereweer
De slimste led verlichting gaat vanzelf aan
Naam: Rob Keereweer
Functie: Algemeen directeur
Organisatie: LEDSGOGREENER

Profiel

Thema:

Brandt bij u de verlichting op vol vermogen, maar is dit niet nodig? De slimste led verlichting gaat uit zichzelf aan. Slimme lichtbesturing brengt gebouweigenaren en facilitair managers veel voordelen. Rob Keereweer neemt u mee in de wereld van draadloze sensoren en schakelaars, daglichtregeling, instelbare lichtniveau’s en schakeltijden en energiebesparingen die oplopen tot 90%. Na afloop bent u op de hoogte van alle toepassingen en voordelen van slimme lichtbesturing voor gebouwen.

13:00 - 13:20 Mark van der Heijden
Energiebesparing & verduurzaming
Naam: Mark van der Heijden
Functie: Accountmanager
Organisatie: OptiVolt Systems

Profiel

Thema:

Hoe verlaag je het energieverbruik door het toepassen van elektronische systemen? Innovatieve producten zoals faseovergangsmaterialen (PCM) waarmee je fors kan besparen door het verduurzamen van vastgoed en datacenters.

13:30 - 13:50 Kim te Kaat
Toegangscontrole: ondersteunen in je dagelijkse werkzaamheden
Naam: Kim te Kaat
Functie: Business Development Manager
Organisatie: Nedap Security Management

Profiel

Thema:

Hoe een intelligent toegangscontrolesysteem toegevoegde waarde kan bieden in de dagelijkse bedrijfsprocessen van een Facilitair Manager, Vastgoed Manager en ICT-er. In deze sessie worden voorbeelden gegeven hoe naast een goede beveiliging een toegangscontrolesysteem ook input kan genereren om meer efficiency, controle, gemak, overzicht en kosten reductie te creëren voor een organisatie.

Themapresentaties
14:30 - 14:50 Geert-Jan Blom
Van IWMS naar I2WMS – De evolutie van het FMIS
Naam: Geert-Jan Blom
Functie:
Organisatie:
Profiel

Thema:

Zo’n 30 jaar geleden gaf Planon als een van de eersten binnen Nederland invulling aan de term FMIS door het realiseren van een bedrijfsapplicatie die Real Estate- en Facility Managers ondersteunt bij het verbeteren van de prestatie van de werkomgeving en de beleving van gebruikers daarbinnen. In de jaren die hierop volgden speelde integratie van de diverse bedrijfsprocessen een steeds nadrukkelijkere rol wat ertoe heeft geleid dat in 2004 het Integraded Workplace Management System (IWMS) werd geïntroduceerd. Vandaag de dag ontstaan er verrassende oplossingen wanneer we nieuwe technologieën koppelen aan het IWMS: we noemen dit ‘Interacties’. Hiermee ontstaat een nieuwe generatie Platforms voor Real Estate en Facility Management: I2WMS. Neem deel aan de sessie en ontdek welke nieuwe mogelijkheden er zijn.

15:00 - 15:20 Dorina von Heland
Inkoop: proceskosten herkennen, meten en verlagen
Naam: Dorina von Heland
Functie: Country Manager Benelux
Organisatie: Mercateo Nederland

Profiel

Thema:
Een uur aan arbeidstijd besparen en daarbij de proceskosten voor het bedrijf halveren. Dit maakt het verschil tussen een conventioneel- en een gedigitaliseerd inkoopproces. Tot deze conclusie kwam een Mercateo studie die onderzocht heeft hoeveel tijd het kost om NPR-materialen, die dagelijks in administratie, productie of onderhoud benodigd zijn, in te kopen. Er is gekeken naar het gehele bestelproces. De indirecte inkoop kan tot een behoorlijke kostenfactor groeien. Dit is vooral het geval wanneer het proces niet digitaal ondersteund wordt en niet geprofessionaliseerd is. De studie maakt verborgen proceskosten zichtbaar en biedt beslissingsnemers handvatten voor de optimalisaties van hun processen om besparingen te realiseren.
15:30 - 15:50 Myrthe van Stralen
Emotie, stress en prestatie op de werkvloer
Naam: Myrthe van Stralen
Functie: Senior Consultant R&D
Organisatie: Office Athletes

Profiel

Thema:

Office Athletes Knowhow is momenteel druk bezig met de uitwerking van een onderzoek, gericht op het verkrijgen van signalen rond de (gemoeds)toestand van beeldschermwerkers aan de hand van regulier computergebruik. Thematieken als werkdruk en stress zien we in toenemende mate terugkomen bij organisaties in Nederland. Onze uitdaging is om in de doorontwikkeling van onze softwarematige oplossingen in te spelen op deze uitdagingen, waarbij we een optimalisatieslag willen maken in psychische/mentale gedragsverandering van kantoormedewerkers.We beogen met dit onderzoek zodoende duurzame prestatieverbetering van beeldschermwerkers te bereiken door werkdruk- en stressverlaging.