Exposanten
inlog exposant

Nieuws

Aangepaste op- en afbouwregeling 2018

Door de verhuizing naar de Jaarbeurs, zijn er wat zaken veranderd met betrekking tot de op-/afbouw van de beurs. Met ingang van de editie 2018 dienen standbouwers zich vooraf aan de beurs in te schrijven. Deze kosten bedragen €250,-. Op basis van inschrijving hebben standbouwers het recht om tijdens de opbouwdagen van de beurs de beursvloer te betreden en werkzaamheden voor u als standhouder uit te mogen voeren. Dit jaar introduceren wij voor de opbouwdagen in plaats van badges, polsbandjes, dit systeem moet het makkelijker en efficiënter maken om het terrein te betreden. Voor de polsbandjes hoeft niet meer per stuk betaald te worden, deze vallen binnen de inschrijving van standbouwers en kunnen worden besteld.

Bouwen op zondag

Indien standhouders op zondag alvast willen beginnen met opbouwen, dan dient men daar extra voor te betalen. De kosten hiervoor bedragen €250,- per dagdeel. De dagdelen zijn van 9:00 uur t/m 12:30 uur en van 12:30 uur t/m 17:00 uur. Het leveren van goederen op zondag blijft gratis. Standbouwers die bij de opbouw aankomen zonder polsbandje betalen eenmalig €25,-.   Als standhouders op dinsdagmiddag hun stand willen bekijken/voorbereiden, dan dient men vooraf polsbandjes te bestellen (standhouders polsbandje).

Per m2

Naast inschrijfgeld om te mogen bouwen, betaalt een standbouwer een bedrag op basis van de m² die hij bouwt voor de standhouder op de beursvloer.

Deze kosten hebben we gestaffeld naar de m²:
1e 10m2 €10,- per m²
2de 10m2 €7,50 per m²
Overige m2 € 5,- per m²  

Binnen dit bedrag per m² vallen de volgende onderdelen:
• polsbandjes (i.p.v. badges)
• beveiliging (24 uur)
• parkeren en begeleiding verkeer Jaarbeursterrein
• schoonmaak tijdens op-/afbouw 
• opleveringsschoonmaak dinsdagnacht
• herstelwerkzaamheden
• koffie/thee voorziening tijdens de opbouw
• begeleiding op de beursvloer

De totaalkosten inclusief de inschrijving standbouwer van €250,- is gemaximaliseerd op €450,-.

Leveranciersbandje

Een leverancier die bijvoorbeeld planten of catering voor de stand komt leveren tijdens de opbouwdagen krijgt een leveranciersbandje. Hiermee mag hij/zij een uur de beursvloer betreden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ieder jaar wordt er veel afval aangeboden voor afvoer tijdens de op-/afbouw. De organisatie berekent de kosten door aan standbouwers.

Standbouw organisatie

Voor standhouders die gebruik maken van de standbouw van de organisatie worden deze kosten niet in rekening gebracht.  

Let op! Tijdens de beursdagen blijven de standhoudersbadges wel gehandhaafd. Deze dient u dan ook nog steeds te bestellen op de bestelsite.