Exposanten
inlog exposant
NL EN

Nieuws

Kenniscentrum, initiatief ter ondersteuning beursvloer

De inhoud van de website van het Kenniscentrum voor facilitair management en gebouwbeheer (www.centrumfacilitair. nl) groeit momenteel explosief met basiskennis in de dossiers. In de afgelopen paar maanden nam het aantal dossiers met basiskennis met gemiddeld 10 per week toe. Inmiddels is begonnen met de werving van verdiepende kennisbijdragen.

Daarmee zit de organisatie prima op schema om aan het einde van dit jaar een kenniscentrum te hebben gerealiseerd met tenminste 200 dossiers, voorzien van basiskennis, en met een groot aantal aanvullende bijdragen, die  voor de verdiepende kennis borg staan. In de afgelopen jaren is het concept van het Kenniscentrum bedacht en verder ontwikkeld, de website gebouwd en de opzet uitgeprobeerd. Uiteindelijk is in het vroege voorjaar achter de schermen begonnen met de invulling van de inhoud van de website. “Sinds   we afscheid hebben genomen van het weekblad Facilitair & gebouwbeheer is door een aantal  mensen achter de schermen heel veel energie besteed aan de ontwikkeling van een Kenniscentrum, dat in de sector zijn gelijke niet kent en waar toch zo’n grote behoefte aan bestaat. Waarmee een grote wens in vervulling aan het gaan is”, steekt directeur Peter J. Latjes van uitgeverij HoLaPress  Communicatie zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken.

Aanvankelijk

De bedoeling van het Kenniscentrum is om bezoekers van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer  en andere verantwoordelijken voor het facilitair management en gebouwbeheer gedurende het gehele jaar op de hoogte te brengen met kennis, ontwikkelingen en informatie. Het initiatief kwam voort uit de vakbeurs Facilitair, omdat een aantal jaren geleden de standhouders de wens uitten om communicatief langer aan de weg te kunnen timmeren dan alleen de drie dagen van de vakbeurs: “Het was aanvankelijk niet de bedoeling om een Kenniscentrum te bouwen, maar om onze  standhouders de mogelijkheid te bieden van een hoger rendement. Naarmate er verder aan deze mogelijkheid werd gewerkt, ontwikkelde het initiatief zich spontaan tot een Kenniscentrum”, aldus   Peter J. Latjes, die het centrum nog altijd voor een deel exclusief voor de standhouders wil  voorbehouden: “In beginsel staat het centrum voor iedereen open die een bijdrage aan de sector kan leveren. Maar bij een gelijk aanbod of bij schaarste zullen de standhouders onbetwist voorrang gaan krijgen. Uiteraard mag dat niet ten koste gaan van de inhoudelijke kwaliteit, want voor alles staat die voorop.” 

Middelpunt

In de komende maanden zal niet alleen het aantal dossiers tot boven de 200 worden gebracht, maar zullen eveneens alle dossiers van de benodigde basiskennis worden voorzien. Daarnaast zal een zeer intensieve wervingscampagne in de sector worden gevoerd om ieder dossier met tientallen kennisbijdragen te verrijken, zodat op de 20ste editie van de vakbeurs Facilitair een stevig Kenniscentrum zal zijn gevormd. Het is de bedoeling om dat tijdens de komende jaren uit te breiden naar andere taalgebieden en met andere onderdelen, zoals vergelijkingsoverzichten, een agenda voor kennisoverdracht en een Noviteitenbank. “Het is de bedoeling van het Kenniscentrum om de standhouders van de vakbeurs daarmee een verlengstuk te kunnen bieden voor hun communicatie met de sector door het gehele jaar heen. Tegelijkertijd kunnen de verantwoordelijken in de sector profteren van de kennis van deze standhouders en bedrijven, zodat daarmee de sector een kennisoverdracht gaat krijgen die zijn weerga niet kent. Vervolgens kan iedereen op de beursvloer bezig zijn met de kennis te koppelen aan de  deelnemers, de lezingen en het side-programma. Waarmee de vakbeurs ondersteund zal worden om verder uit te groeien tot het jaarlijkse middelpunt in de sector van het facilitair management en gebouwbeheer. En dat alles onder zijn uitgangspunt "Met, van en voor de sector”, sluit Latjes af.