Exposanten
inlog exposant
NL EN

Nieuws

Samenwerking met Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht in volle gang

Een nieuw initiatief dat de organisatie van de vakbeurs gestart is, is de samenwerking met het onderwijs. Studenten van de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Utrecht worden nauw betrokken bij de totstandkoming van het lezingenprogramma en de opzet van het Noviteitenplein op de beursvloer.

Haagse Hogeschool

Studenten van de Haagse Hogeschool gaan uitgebreid onderzoek doen naar de toekomst van facilitair management en gebouwbeheer. Wat zijn de trends binnen het vakgebied, welke ontwikkelingen vinden er plaats en wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor de toekomst van het facilitair management en gebouwbeheer. De uitkomst van het onderzoek zal een belangrijke rol spelen in het kennisdelingsprogramma op en rond de beursvloer. De studenten van de Haagse Hogeschool zijn inmiddels gestart met een enquête.

Hogeschool Utrecht

Van de Hogeschool Utrecht gaat een aantal studenten hun ondersteuning bieden rondom het kennisdelen en de innovaties op de beursvloer. Zij zijn momenteel druk bezig met het voorbereiden van verschillende pitches die de organisatie van de vakbeurs bij de Hogeschool Utrecht heeft uitgezet als onderdeel van hun lesprogramma.  

De studenten konden kiezen uit twee verschillende pitches. De eerste pitch is gekoppeld aan het kennisoverdrachtprogramma op de beursvloer. Hoe kun je het beste sprekers begeleiden in het gebruik van onder andere hun sociale media? Hoe zorg je ervoor dat sprekers op de juiste manier pakkende informatie aanleveren, zodat bezoekers geprikkeld worden hun lezing bij te wonen en hoe zorg je voor de juiste begeleiding op de beursvloer? Zowel sprekers als bezoekers zijn hierbij belangrijke doelgroepen, waar de studenten rekening mee moeten houden. Daarnaast gaan zij mede een rol spelen in de organisatie van de kennisoverdracht tijdens de vakbeurs op de beursvloer.  

De tweede pitch heeft betrekking op de invulling van het Noviteitenplein met de daaraan gekoppelde prijs op de beursvloer. Hierbij dienen de studenten rekening te houden met drie verschillende doelgroepen; de standhouders, niet-standhouders en de bezoekers van de vakbeurs. Voor de studenten de opdracht om een pitch te bedenken hoe we het noviteitenplein naar een hoger plan kunnen tillen. Daarbij moeten zij zorgen voor de juiste uitstraling, zodat dit plein voor alle partijen aantrekkelijk is om hier een bijdrage aan te leveren. Daarnaast gaan de studenten ook zelf op zoek naar noviteiten.

De pitches voor het sprekersprogramma en het noviteitenplein zijn inmiddels gehouden.

Door en voor de sector

Kortom, kennisdelen door en voor de sector. Herkenbare onderwerpen waarmee in de dagelijkse praktijk aan de slag kan worden gegaan, onderwerpen die een vooruitblik werpen op de toekomst van het  facilitair management en gebouwbeheer.