Exposanten
inlog exposant
NL EN

Verantwoord bouwen

Het is in het belang van zowel standhouders, standbouwers als organisatie, dat de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeer 2019 zo verantwoord mogelijk wordt opgebouwd. Niet alleen vanuit toepasselijke wet- en regelgeving, maar zeker ook vanuit het gemeenschappelijke streven om het evenement tot het succes te maken, waar alle betrokkenen naar streven. Naast het onverkort naleven van de van overheidswege opgelegde wet- en regelgeving dient daarbij ook de van organisatiewege nagestreefde toegangscontrole en beveiliging naast de arbeidsomstandigheden en veiligheid in acht te worden genomen.

De organisatie getracht zijn visie in de vorm van een aantal dwingende richtlijnen en voorwaarden te verduidelijken. Iedereen die zich tijdens de beursperiode, lopende vanaf de komst van de eerste leverancier/standbouwer op zondag 20 januari tot het vertrek van de laatste leverancier/standbouwer op zaterdag 26 januari, op de beursvloer bevindt, is gehouden om deze regels op te volgen. Vanuit het collectieve belang van het evenement én vanuit ieders individuele belang, omdat in het kader van handhaving aan individuen die zich niet als gast gedragen, verdere aanwezigheid zal worden ontzegd.

Het Handboek Veilig Werken dient beschouwd te worden als dwingende richtlijn voor wie zich in de beursperiode als standbouwende op de beursvloer bevindt. Niettemin is iedere standbouwende die zich op de beursvloer van de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer 2019 bevindt, zonder uitzondering gehouden aan naleving van de inhoud van dit handboek. Het risico, dat het evenement schade gaat ondervinden als gevolg van onverantwoord gedrag van individuele personen zal niet toegestaan worden, maar onherroepelijk leiden tot ogenblikkelijke verwijdering van de beursvloer.

Bekijk hier het bouwreglement.