Exposanten
inlog exposant
NL EN

Standhouder laat bouwen door standbouwer:

Standbouwersregister:
Voor de editie 2019 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer dienen standbouwers zich in te schrijven in het standbouwersregister.  De kosten van de inschrijven bedragen  € 250,00. Voor de editie 2019 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer heeft de directie van HoLaPress besloten de kosten voor de inschrijving niet aan de standbouwer die zich voor 31 december 2018 heeft ingeschreven door te berekenen. Het is van groot belang dat u als standbouwer zich voor 31 december 2018 via de website inschrijft in het standbouwersregister.

Standbouwers die na 31 december 2018 inschrijven ontvangen een factuur van € 250,00 excl. BTW. Welke voorafgaand aan beurs dient te zijn voldaan.

Indien een standbouwer niet is ingeschreven in het standbouwersregister wordt er geen toegang tot de beursvloer verleend. Inschrijving tijdens de opbouwdagen is uitsluitend mogelijk tegen een vergoeding van € 350,00. Zijnde € 250,00 inschrijvingskosten en € 100,00 administratiekosten  exclusief de kosten van de aanschaf van polsbandjes welke noodzakelijk zijn om toegang tot de beursvloer te verkrijgen. Deze polsbandjes kunnen worden aangekocht á € 25,00 per persoon. Alle kosten dienen ter plaatsen te worden voldaan.

Betaalmogelijkheden: creditkaart, betaalpas of contant.

Opbouwkosten:
Gedurende de opbouwdagen is uw standbouwer te gast bij de beursorganisator HoLaPress Communicatie in de Jaarbeurs te Utrecht. Als een goed gastheer verzorgd HoLaPress voor u vele diensten er services. In de afgelopen jaren zijn de kosten van deze diensten en services aanzienlijk gestegen. Gezien de aanmerkelijke kostenstijgingen is de organisator genoodzaakt deze kosten aan standbouwers door te berekenen. Deze kosten bestaan onder andere uit, beveiliging, brandweer, Arbo, schoonmaak beursvloer, inzameling en afvoer van afval, EHBO, verwarming en elektriciteit enzovoort.

Naast de kostenstijgingen is de beursorganisator van mening dat hospitality een basis begrip vormt voor een facilitaire beurs en gasten moeten worden ontvangen in een prettige werkomgeving. De beursorganisator stelt zich ten doel hiervoor de juiste voorwaarden te scheppen. Uiteenlopend van een verlichting, een goede kop koffie of thee tot een schoon toilet. Tijdens de editie 2019 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer zal hiertoe onder andere een gratis koffie/ thee voorziening ter beschikking worden gesteld.

De kosten voor deze diensten en service worden aan u op basis van een staffelmodel aan uw standbouwer doorberekend. De staffel is gebaseerd op het aantal te bouwen m2 vloeroppervlak en worden gemaximaliseerd op een bedrag van € 225,00 per stand.

Staffel
Kosten per stand;

De eerste 10 m2  € 10,00 per m2
De tweede 10 m2 € 7,50 per m2
Alle volgende m2 € 5,00 per m2

Bijvoorbeeld

Een stand van 10 m2 = 10 X € 10,00 = € 100,00 totaal
Een stand van 25 m2 = 10 x € 10,00 + 10 X € 7,50 + 5 X € 5,00 = € 200,00 totaal
Een stand vanaf 30 m2 = gemaximaliseerd = € 225,00 totaal

Prijzen exclusief 21% BTW

Per te bouwen stand ontvangt de standbouwer hiervoor een factuur welke voorafgaand aan het bestellen van toegangspolsbandjes dient te zijn voldaan. Indien de nota niet is voldaan kunt u geen polsbandjes voor uw standbouwer bestellen en kan er geen toegang tot de beursvloer worden verleend.

Indien de opbouwkosten niet zijn voldaan en uw standbouwer wenst toch toegang tot de beursvloer dan dienen de kosten ter plaatsen te worden voldaan. De kosten worden in dat geval verhoogd met een toeslag van € 100,00 administratiekosten. Daarnaast dient uw standbouwer ter plaatsen voor elke medewerker(ster) een toegangspolsbandje aan te kopen á raison van € 25,00 per persoon. Het is dus van belang de opbouw kosten vooraf te voldoen.

Toegang tot de beursvloer:
Om toegang te verkrijgen tot de beursvloer dienen de medewerkers(sters) van standbouwers in het bezit te zijn van een polsbandje. In het verleden werd hiertoe gebruik gemaakt van Badges. Met ingang van de editie 2018 zijn de badges vervangen door polsbandjes. Deze polsbandjes verlenen de uitsluitend op de opbouw- en afbouwdagen toegang tot de beursvloer. De polsbandjes kunt u binnenkort via de website van de vakbeurs aanvragen en worden deze per post aan u toegezonden. U kunt maximaal 1 polsbandje per persoon bestellen onder vermelding van de naam van de medewerker.

In afwijking van voorgaande jaren worden de polsbandjes kosteloos ter beschikking gesteld. Voorafgaand aan het bestellen van de polsbandjes dient uw standbouwer zich te hebben ingeschreven in het standbouwersregister en de opbouwkosten te hebben voldaan.