365 dagen lang

Deelname aan de 24ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer begint op 1 september 2022 en eindigt op 31 augustus 2023. Gedurende deze 365 dagen wekt de beursorganisatie voortdurend belangstelling op voor de deelname, kennis, oplossingen, deskundigheden, nieuws en medewerkers van al zijn deelnemers. Doelgroepen zijn de verantwoordelijken voor de werkomgeving, het gebouwbeheer en de werkplekken in Nederland en Vlaanderen. Tienduizenden onder hen hebben interesse in een bezoek aan de beursvloer* en/of bezoeken deze.

Voor het opwekken van deze belangstelling voor de deelname, kennis, oplossingen, deskundigheden, nieuws en medewerkers van al zijn deelnemers staan de beursorganisatie een reeks communicatiemiddelen ter beschikking, zoals de eigen websites**, het bedrijfsprofiel van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer op Google, en zijn accounts op Twitter en Linkedin. Daarnaast worden de media Facilitair Journaal ingezet:

Om de deelnemers zo goed mogelijk te informeren over de werking van deze 365 dagen deelname werkt de beursorganisatie aan de samenstelling van een digitale folder, die voor 1 september op deze webpagina zal zijn gepubliceerd.

*Volgens Google analytics trok de website van de vakbeurs 22.146 unieke bezoekers in de 4 weken tot en met de laatste beursdag op 10 juni 2022.

**De vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer beschikt naast de website www.vakbeursfacilitair.nl en www.vakbeursgebouwbeheer.nl ook ver de website www.fgnoviteiten&oplossingen.nl.