Bezoekers Exposanten

Voorwaarden registratie

Voorwaarden (voor)geregistreerden en bezoekers van vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2020 in Jaarbeurs Utrecht

(Voor)geregistreerde, c.q. bezoeker verklaart onverkort met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan. Met zijn (voor)registratie verklaart de geregistreerde, c.q. bezoeker naar waarheid de verstrekte gegevens te hebben ingevuld en tot de doelgroep van facilitair verantwoordelijken en gebouwbeheerders te behoren, waarvoor de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer wordt georganiseerd. Op basis daarvan zal hij kosteloos en zonder verdere verplichtingen onbeperkt toegang krijgen tot alle delen van de beursvloer, voor zover die zijn opengesteld aan bezoekers. Geregistreerde verplicht zich tot het volgen van de aanwijzingen, zoals die door de beursorganisatie, zijn vertegenwoordigers, dan wel het bevoegd gezag zijn of worden gegeven. De door bezoekers verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, zij het dat geregistreerde bezoekers aan HoLaPress wel het onverminderde recht geven om deze gegevens voor een periode van vijf jaar te gebruiken in het kader van de eigen communicatie. Geregistreerde stemt ermee in dat de door hem verstrekte gegevens tegelijkertijd van toepassing zijn op de registratie tot 1 februari 2025 voor het kennis- en informatiecentrum Facilitair & Gebouwbeheer. Deze registratie voor het kennis- en informatiecentrum is kosteloos en zonder verdere verplichtingen.