Exposanten
NL EN

Lezingen

Het succes van de kennisoverdracht tijdens editie 2017, met ruim 3,5 duizend bijwonende bezoekers, krijgt een vervolg tijdens editie 2018. Wederom zullen er tijdens de vakbeurs tientallen symposia worden gehouden met een breed thema aanbod. Hieronder vindt u het voorlopige programma. Klik op de naam van de spreker voor meer informatie over de lezing die hij/zij geeft.


woensdag donderdag vrijdag

zaal 1

Symposium: Brandveiligheid
10:30 - 10:50 Jos Braes
Corrosie in sprinkler brandbeveiligingsinstallaties
Naam: Jos Braes
Functie: Manager
Organisatie: MIC Europe BV

Profiel

Thema: Brandveiligheid

Corrosie in sprinklerinstallaties veroorzaken water- en continuïteitsschade. Dikwijls al binnen 15 jaar na ingebruikname. Het gevolg is dat er extra kosten voor onderhoud zijn en heeft het impact op de bedrijfsprocessen. Bij nieuwbouw worden gebouweigenaren niet goed geïnformeerd omdat de nadruk ligt op brandbeveiliging. Vervroegde afschrijving van de installatie of delen daarvan heeft een directe impact op de Co2 uitstoot. Ieder kg geproduceerde stalen buis staat voor 7,2 kg Co2.

11:00 - 11:20 Joeri Claus
Brandveiligheid binnen uw organisatie.
Naam: Joeri Claus
Functie: Technical Product Manager Fire Safety.
Organisatie: OBO BETTERMANN

Profiel

Thema: Brandveiligheid

In deze lezing licht ik toe wat brandveiligheid inhoudt, waar de gebouweigenaar en facilitaire dienst op dienen te letten.Tevens wat gebruikt kan worden om de brandveiligheid en compartimenteringen te verbeteren en te waarborgen.

11:30 - 11:50
Symposium: Energie
12:30 - 12:50 Ivo Everts
Hulp van de WKO-scan
Naam: Ivo Everts
Functie: Algemeen directeur
Organisatie: Ates Control

Profiel

Thema: Energie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie biedt de WKO-scan aan, waarbij externe deskundigen het systeem bekijken. Met de WKO-scan krijgt een gemeente, of andere eigenaar/beheerder van een WKO-systeem, in korte tijd een overzicht van alle onderdelen waarop verbeteringen en optimalisaties mogelijk zijn. De WKO- scan van het gebruikersplatform is voor leden in principe gratis, mits er na de scan ook gebruik wordt gemaakt van de verbeteringen die worden aanbevolen.

13:00 - 13:20 Paul Gerats
Van Energielabel G naar label A
Naam: Paul Gerats
Functie: senior adviseur
Organisatie: Sweegers en de Bruijn Ingenieurs

Profiel

Thema: Energie

Nog altijd 40% van het gemeentelijk vastgoed heeft energielabel D of zelfs lager. In 2023 moet al dat vastgoed minimaal Energielabel C hebben. Zowel bij oude als nieuwe gebouwen is een WKO een belangrijke maatregel om snel en fors te verduurzamen en zo het Energielabel op te krikken. Voor een Energielabel A is een WKO in de meeste situaties pure noodzaak.

13:30 - 13:50 Fréderique Houben
Inspiratie en bezieling: de winnaar van de WKO duurzaamheid award 2017
Naam: Fréderique Houben
Functie: taakgroephoofd en programmamanager Energie
Organisatie: Universiteit Utrecht

Profiel

Thema: Energie

Sinds 2015 reikt het Gebruikersplatform Bodemenergie jaarlijks de WKO Duurzaamheid Award uit. De award gaat naar een eindgebruiker van een WKO-systeem die uitzonderlijke inspanningen levert of heeft geleverd om een klimaatinstallatie met WKO te optimaliseren. Een eindgebruiker die als voorbeeld dient voor anderen. In 2017 vond de uitreiking plaats tijdens het Nationaal Symposium van Gebruikersplatform Bodemenergie op 23 november.

Symposium: Customer journey/experience
14:30 - 14:50 Marcel Does
Wat wil je van me?
Naam: Marcel Does
Functie: Senior consultant
Organisatie: IPV Training & Advies

Profiel

Thema: Customer journey/experience

Iedere dag worden de werkzaamheden die je medewerkers uitvoeren door de klant gezien. Vaak is dat letterlijk op het moment dat men aan de slag is maar het betreft ook de resultaten van het werk die men de volgende dag aantreft. Tijdens dit klantcontact is je medewerker het visitekaartje van jouw bedrijf. Het belang hiervan wordt veelal onderschat door de werkgever en de werknemer. Hoe kan je met tastbare en niet-tastbare waarden het verschil maken in de markt?

15:00 - 15:20 Patrick Beekman
Een tevreden klant is nog geen enthousiaste klant!
Naam: Patrick Beekman
Functie: Business Development Manager
Organisatie: Ultimo Software Solutions

Profiel

Thema: Customer journey/experience

Natuurlijk stuurt u als facility manager op klanttevredenheid. U wilt dat uw klanten tevreden zijn en zich goed voelen binnen uw (facilitaire) organisatie. Maar is tevredenheid alleen nog wel voldoende? Verwachten klanten misschien stiekem van u dat u ze verrast en inspireert? Net een stapje verder gaat dan gewoon goed? In deze themapresentatie neemt Patrick Beekman van Ultimo Software Solutions u mee op een reis die niet eindigt bij tevreden klanten, maar die pas stopt als al uw klanten laaiend enthousiast zijn. Gaat u mee?

15:30 - 15:50 Hans Bloemen
Smart data stuurt de performance van de werkplek van morgen
Naam: Hans Bloemen
Functie: Managing Partner Ucility
Organisatie: Ucility

Profiel

Thema: Customer journey/experience

Nieuwe technologie stelt ons in staat om nu ook doorlopend gegevens te verzamelen rondom het gebruik en de beleving van de werkplek. Deze data levert waardevolle inzichten voor optimalisatie van de werkomgeving en efficiënter ruimtegebruik, waar nu de meeste organisaties zich nog laten sturen door buikgevoel of zeer beperkte (eigen onderzoeks-) gegevens. Deze lezing, verzorgd door Hans Bloemen van Ucility, gaat in op hoe Smart Workspace (information) Management het missende puzzelstuk voor FM en RE biedt om daadwerkelijk te kunnen sturen op de performance van de werkomgeving aan de hand van real-time data over het gebruik, de beleving en kansen op kosten reductie of kwaliteitsverbetering. Kom ook en leer hoe data ook voor u kan werken.

zaal 2

Symposium: Het gezond kantoorgebouw
10:30 - 10:50 Nils Bonder
De echte waarde van vastgoed
Naam: Nils Bonder
Functie: Directeur CONSULT
Organisatie: AM Real Estate Development

Profiel

Thema: Het gezond kantoorgebouw

De vraag naar gezonde en comfortabele gebouwen neemt toe. Alleen het gebouw en de locatie zullen straks niet meer de prijs van toekomstige gebouwen bepalen. Het zal meer gaan over de gebruiker, ofwel de mens die in een gebouw werkt. Maar hoe toon je aan dat het een gezond gebouw is? WELL, een nieuw keurmerk voor gezonde gebouwen, geeft op deze vragen antwoord. De lezing zal kort een toelichting geven over deze WELL standaard en behandelt de ervaringen die wij hebben opgedaan met het WTC in Utrecht.

11:00 - 11:20 Iris Bakker
Effectieve Tool managen Integrale Belevingskwaliteit
Naam: Iris Bakker
Functie: Deskundige Mens en Gebouwde Omgeving
Organisatie: Levenswerken

Profiel

Thema: Het gezond kantoorgebouw

Belevingskwaliteit heeft significante invloed op welzijn, productiviteit en algehele performances binnen instellingen en organisaties. In de praktijk blijkt het echter een weerbarstig begrip te zijn dat zich moeilijk laat managen. De vraag is hoe we hier grip op krijgen, zodat we effectief kunnen gaan sturen op integrale belevingskwaliteit. Een tool wordt gepresenteerd die gebaseerd is op het sensorisch informatie systeem. Zintuigen vormen namelijk het enige intermediair tussen de mens en zijn omgeving. Omdat elk mens zintuigen heeft die alle gelijksoortige informatie geven, toont de tool universele waarden waarmee we vervolgens eenduidig op belevingskwaliteit kunnen sturen en daarmee kunnen bijdragen aan de prestaties van het vastgoed.

11:30 - 11:50 Gerrit-Jan Teunissen
WELL Building Standard in bestaande gebouwen
Naam: Gerrit-Jan Teunissen
Functie: Consultant
Organisatie: TRAJECT Adviseurs

Profiel

Thema: Het gezond kantoorgebouw
Zijn gezonde gebouwen alleen te realiseren bij nieuwbouw? De WELL Building Standard wordt momenteel vooral toegepast in nieuwbouwsituaties. De voordelen van WELL zijn vooral voor de gebruiker, waarom zou de toepassing zich dan beperken tot nieuwbouw? De invloed op een hoge certificatiescore is bij nieuwbouw het grootst, maar dit sluit niet uit dat de voordelen van gezonde gebouwen ook bij bestaande gebouwen behaald kunnen worden. Het potentieel in kostenreductie is wellicht nog groter bij bestaande gebouwen. WELL wordt met voorbeelden (o.m. Circl/ABN AMRO) toegelicht zodat het publiek kan inzien welke verbeteringen mogelijk zijn, ook in bestaande situaties. De voorbeelden gaan in op de werking en integratie van de WELL certificatiemethode.
Symposium: Schoonmaak
12:30 - 12:50 Jan Kampherbeek
Rob Westerlaken
Gastcollege Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Naam: Jan Kampherbeek
Functie: Bestuurder
Organisatie: CNV Vakmensen

Profiel

Naam: Rob Westerlaken
Functie: Directeur Vebego International
Organisatie: Vebego international

Profiel

Thema: Schoonmaak

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door toepassing van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Kan het eenvoudiger? Maar wat houdt de Code nu precies in? En voor wie is die interessant? 

13:00 - 13:20 Kees Blokland
Renate Bos
Participatiewet en de Code
Naam: Kees Blokland
Functie: onafhankelijk voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Organisatie: Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Profiel

Naam: Renate Bos
Functie: bestuurder sector schoonmaak van FNV
Organisatie: FNV

Profiel

Thema: Schoonmaak

De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Denk daarbij aan mensen met een bijstandsuitkering of met een beperking. Gemeenten moeten deze doelgroep ondersteuning bieden zodat zij aan de slag gaan. Door de manier waarop dit nu gebeurt ligt verdringing op de loer. Verdringing van huidige werknemers zoals schoonmakers. 

13:30 - 13:50 Pieter Grootjes
Wim Dingelstad
Het belang van contractmanagement
Naam: Pieter Grootjes
Functie: Commercieel directeur
Organisatie: Victoria Schoonmaak

Profiel

Naam: Wim Dingelstad
Functie: Directeur
Organisatie: CSG

Profiel

Thema: Schoonmaak

Opdrachtgevers steken veel tijd en energie in aanbestedingen en offerteprocedures. Uiteindelijk wordt een contract gesloten met afspraken over allerhande onderwerpen. Veel opdrachtgevers vergeten daarna om de afspraken in dat contract te monitoren. En dat is jammer. Jammer, omdat in gesprek komen en blijven met uw ketenpartner de uitvoering van de afspraken alleen maar beter kan maken.

Symposium: Huisvesten
14:30 - 14:50 Anca Gosselink
Op zoek naar werkomgeving die agile werken goed ondersteunt
Naam: Anca Gosselink
Functie:
Organisatie: Center for People and Buildings

Profiel

Thema: Huisvesten

Mede door de opkomst van de ICT-functie binnen organisaties wordt er steeds meer agile gewerkt. Agile werken - met scrum als meest gebruikte toepassingsvorm - is een werkvorm waarin mensen in kleine, multidisciplinaire, zelfsturende teams intensief samenwerken. Wat vraagt dat van de werkomgeving? Is een dedicated agile werkruimte nodig? Hoe ziet deze er uit? Is deze inpasbaar binnen een activiteit gerelateerde werkplekkenmix? Hoe zorg je voor wendbaarheid? Het Center for People and Buildings heeft verkennend onderzoek gedaan en is nu bezig met de evaluatie van twee pilotomgevingen bij een van haar opdrachtgevers. We delen graag onze bevindingen met u.

15:00 - 15:20 Fred Bos
Ontwerpen van fysieke werkomgeving voor agile werken
Naam: Fred Bos
Functie: architect
Organisatie: Bos Alkemade Architecten

Profiel

Thema: Huisvesten

Agile werken stelt nieuwe eisen aan de werkomgeving. Bos en Alkemade architecten denkt na over de ontwerpvraagstukken die agile werken met zich meebrengt. Tijdens de lezing delen ze hun inzichten en bespreken ze drie ontwerpschetsen.

15:30 - 15:50 Anca Gosselink
Eerste ervaringen met pilots agile werkomgeving
Naam: Anca Gosselink
Functie:
Organisatie: Center for People and Buildings

Profiel

Thema: Huisvesten

Niet alleen in het bedrijfsleven maar ook binnen de overheid wordt steeds meer agile gewerkt. Bij een van de rijksdiensten lopen twee pilots om uit te testen wat voor werkomgeving agile werken goed ondersteunt. Wat zijn de ervaringen van de eindgebruikers tot dusver? Hoe past het werkplekconcept binnen het (verder) AGH-werkplekconcept van de rijksoverheid?

zaal 3

Symposium: Facilitaire inkoop
10:30 - 10:50 Frances Prins
Inkoop dé sleutel voor een groen en sociaal bedrijf
Naam: Frances Prins
Functie: Chief Inspiring Officer
Organisatie: GroenGeld

Profiel

Thema: Facilitaire inkoop

Iedere dag geeft u bakken met geld uit. Vaak zonder dat dit toegevoegde waarde heeft. Stel dat u met elke euro bereikt dat uw bedrijf een kleinere CO2 footprint krijgt en gelijkertijd meewerkt aan de circulaire economie. Hoe leuk is dat verhaal om uw bedrijf te presenteren? Welke stakeholders gaan u dan meer waarderen? Kortom, welke winst kan je daarmee pakken? Groene en sociale Inkoop is hiervoor dé sleutel. Inmiddels toe te passen voor alle producten en diensten die u nu inkoopt en niet noemenswaardig duurder.

11:00 - 11:20 Tom van de Ven
Contractmanagement
Naam: Tom van de Ven
Functie: Adviseur/trainer
Organisatie: Covalis

Profiel

Thema: Facilitaire inkoop

Steeds meer zaken worden uitbesteed met langdurige contracten. Veel contracten leveren niet op wat men ervan had verwacht. Goed contractmanagement brengt hier verandering in door het verlies te voorkomen en groei in contracten te realiseren.

11:30 - 11:50 Octavia Siertsema
Inschrijven op aanbestedingen; wat u moet weten en wel/niet doen.
Naam: Octavia Siertsema
Functie: Aanbestedingsspecialist
Organisatie: Octavia Siertsema

Profiel

Thema: Facilitaire inkoop

Bij het inschrijven op een aanbesteding is het goed om te weten waar je op moet letten. Wat moet je wel en wat moet je niet doen. In deze presentatie krijg je duidelijke uitleg welke mogelijkheden en kansen de aanbestedingswet- en regelgeving biedt. Je hoort praktische ervaringen van een zelfstandig tendermanager en krijgt antwoord op vragen als hoe pakt een ondernemer een inschrijving aan, waar moet je op letten, wat zijn de speciale punten en wat zijn de do’s and don’ts. De presentatie heeft een pragmatische insteek, is heel concreet en is vooral geen juridisch verhaal.

Symposium: Werkplek strategie
12:30 - 12:50 Bram Aarntzen
Verbeter uw werkplekstrategie door inzicht in werkelijk gebruik
Naam: Bram Aarntzen
Functie: Marketing & Sales Director
Organisatie: Measuremen

Profiel

Thema: Werkplek strategie

Deze praktische presentatie legt uit WAAROM het verkrijgen van inzicht in daadwerkelijk werkplekgebruik belangrijk is, HOE dit inzicht vervolgens het beste verkregen kunnen worden en WAT het resultaat is als u dit inzicht gebruikt om uw huisvestingsstrategie te optimaliseren. Verder komt u erachter wat de belangrijkste termen en definities zijn om met collega’s en marktpartijen een volwaardig gesprekspartner te zijn. Ook wordt de meest actuele en uitgebreide Europese benchmark voor werkplekgebruik gedeeld.

13:00 - 13:20 Gideon van der Burg
5 kernthema's voor een effectieve werkomgeving
Naam: Gideon van der Burg
Functie: MD Leesman Benelux
Organisatie: Leesman

Profiel

Thema: Werkplek strategie

Een nieuw rapport van Leesman, The Next 250k, toont aan hoe organisaties medewerkers beter kunnen ondersteunen door hen een werkomgeving te bieden die daadwerkelijk werkt. Ondanks de huidige focus op duurzame kantoorgebouwen en op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers, laten de data zien dat velen het moeten doen met werkomgevingen die hun werkende leven niet optimaal ondersteunen. 44 Procent van de werknemers in de Benelux vindt dat hun werkomgeving productief werken niet faciliteert. Deze lezing behandelt de vijf kernthema’s;

1. De grootste productiviteits-killers
2. De meest veeleisende generatie
3. Open ruimte versus privékantoor
4. Nieuw is geen garantie voor succesvol
5. Werkomgeving + gedrag = effectiviteit

13:30 - 13:50 Kitty de Groot
Cultuur, creativiteit en gezondheid
Naam: Kitty de Groot
Functie: Journalist/Design Strateeg
Organisatie: Auteur bij Kitty de Groot

Profiel

Thema: Werkplek strategie

Kitty de Groot, Sr. Interieur strateeg, journalist en auteur van het boek: Nieuwe Werkvormen en van vele publicaties (>75) over de stormachtige ontwikkelingen in de kantoorinrichtingsmarkt. Uitgebreid onderzoek heeft zij gedaan naar hoe cultuur onze werkomgeving beïnvloedt en visa versa. In haar presentatie zal zij ingaan op  strategische mega trends en de daaraan gerelateerde behoeften aan cultuur, authenticiteit, creativiteit, vitaliteit, welzijn. Aan de hand van verschillende project voorbeelden zal zij aangeven -hoe cultuur, creativiteit en vitaliteit in de werkomgeving kan worden stimuleren.

Symposium: Energiebesparing
14:30 - 14:50 Sikko Hiemstra
10 % gas- 85 % elektrische besparing regeling gesloten verdeler
Naam: Sikko Hiemstra
Functie: Directeur
Organisatie: Enertronic

Profiel

Thema: Energiebesparing

Door het d.m.v. een frequentie omvormer, toeren regelen van de hoofdtransportpomp in een gebouw en het wijzigen van een open verdeler naar een gesloten verdeler is het mogelijk om tot 10 % gas en tot 85 % elektrische besparing te realiseren. De meeste gebouwen in Nederland zijn uitgevoerd met een open verdeler, een achterhaald systeem waarbij grote hoeveelheden warm water worden rondgepompt hetgeen zeer veel energie kost. M.b.v. modee elektronica kan de investering reeds binnen enkele maanden worden terugverdiend. De aanwezige hoofdtransportpomp kan blijven zitten. Een frequentie omvormer met Sinusuitgang zorgt voor een geluidloze oplossing. Het naar "nul" terugregelen van de flow is voor de modee RVS-ketel geen probleem.

15:00 - 15:20 Roel Vandenbulcke
Het ongekende besparingspotentieel in HVAC installaties
Naam: Roel Vandenbulcke
Functie: CTO Hysopt NV
Organisatie: Hysopt

Profiel

Thema: Energiebesparing

De werkelijke prestaties van grote verwarming- en koelinstallaties zijn doorgaans teleurstellend. Het energieverbruik is veel te hoog en het benodigd thermisch comfort wordt niet gehaald, wat leidt tot ergernis en klachten. Het besparingspotentieel van een hydraulisch geoptimaliseerde installatie is nochtans enorm. Zo blijkt uit de verschillende projecten die reeds werden geoptimaliseerd met behulp van de Hysopt software. Naast de enorme energiebesparingen tot wel 40%, is bovendien de terugverdientijd zeer attractief, variërend van 1 tot 3 jaar. De sleutel tot deze besparingen is de Hysopt optimalisatiesoftware.

15:30 - 15:50 Ron Hendriks
Het EBS: energiemonitoring als verplichte maatregel vanaf 2018
Naam: Ron Hendriks
Functie: Directeur
Organisatie: Van Beek Ingenieurs

Profiel

Thema: Energiebesparing

Vanaf 1-1-18 wordt EBS (Energieregistratie en Bewaking Systeem) opgenomen als verplichte maatregel in de lijst van energiebesparende maatregelen. Veel sectoren worden hiermee geconfronteerd en in de lezing geven we tekst en uitleg over de verplichting en inhoudelijk gaan we in op de verschillende uitwerkingen van deze maatregel. Per sector en bedrijfsomvang kan deze verschillen. Daarnaast wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden die de aanschaf van een EBS kunnen bieden, zodat een verplichting omgezet kan worden in een kans en zo een bijdrage kan leveren aan besparing op energie en kosten.

zaal 4

Symposium: Brandveilig gebouw
10:30 - 10:50 Arjan ten Broeke
Voordelen van actieve blussystemen
Naam: Arjan ten Broeke
Functie: Business development manager
Organisatie: Tyco Integrated Fire & Security

Profiel

Thema: Brandveilig gebouw

Opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor een actief blussysteem zoals een sprinklerinstallatie. De verantwoordelijke gebouweigenaren zijn zich steeds bewuster, dat onze wet- en regelgeving hoofdzakelijk beperkt is tot vluchtveiligheid. Sprinklers bieden naast de publieke doelen ook een oplossing voor bedrijfscontinuïteit en schadebeperking. Sprinklers leveren niet alleen een hoog brandveiligheidsniveau op, maar tegelijkertijd wordt bespaard op bouwkundige, organisatorische kosten en verzekeringspremie. Het juist waarderen van actieve blussystemen levert dus voordelen op voor de verantwoordelijke gebouweigenaar.

11:00 - 11:20 Ruud van Herpen MSc. FIFireE
Duurzaamheid beheren van gebouwen
Naam: Ruud van Herpen MSc. FIFireE
Functie: Technisch directeur en senior adviseur brandveiligheid
Organisatie: Nieman Raadgevende Ingenieurs

Profiel

Thema: Brandveilig gebouw

Het is mogelijk om veilige gebouwen te realiseren met een ‘afbrandscenario’. Dat wil zeggen dat in geval van brand het pand als verloren moet worden beschouwd. Publiekrechtelijk is dat toegestaan zolang de veiligheid van gebouwgebruikers en buurpercelen maar niet in het geding is. Of met een ‘afbrandscenario’ ook duurzame gebouwen gerealiseerd kunnen worden is de vraag. Volgens de verschillende duurzaamheidslabels is dat goed mogelijk, brand is een calamiteit die geen invloed op het label heeft. In werkelijkheid is het vrijwel ondenkbaar dat een duurzaam gebouw met een afbrandscenario wordt gerealiseerd, Immers, dat beperkt de levensduur van het gebouw significant.

11:30 - 11:50 John van Lierop
Brandveiligheid en vergrijzing
Naam: John van Lierop
Functie: Landenmanager
Organisatie: VEBON-NOVB

Profiel

Thema: Brandveilig gebouw

Onze maatschappij vergrijst in hoog tempo en tegelijk stimuleert onze overheid dat ouderen langer zelfstandig wonen. Wanneer het om brandveiligheid gaat knelt dat. De specifieke kennis die aanwezig is wordt niet gebruikt en tegelijk wordt van hulpverleners verwacht dat zij het probleem oplossen van degene die zelfstandig thuis blijven wonen. Uit onderzoek blijkt dat ouderen graag zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. VEBON-NOVB ondersteunt deze maatschappelijke ontwikkeling en draagt bij aan (brand)veilige oplossingen. Zo zien we een toename van de vraag naar woningsprinklers. Een woningsprinklerinstallatie zorgt voor een afname van meer dan 82% minder dodelijke slachtoffers en meer dan 60% minder gewonden.

Symposium: Vastgoedbeheer
12:30 - 12:50 Syne Fonk
Gebouwen verduurzamen; Sociaal, natuurlijk en toekomstperspectief
Naam: Syne Fonk
Functie: Adviseur
Organisatie: evsgebouwbeheer

Profiel

Thema: Vastgoedbeheer

Leegstand in ons land is een aandachtspunt. Renovatie en herstel van panden met het toestaan dat nieuw initiatief er ruimte krijgt is profijtelijk voor u. Speciaal interessant voor de wat meer incourante gebouwen en in overgangssituaties richting renovatie en zelfs sloop op termijn.. Panden kunnen hersteld worden, beheerd, onderzocht en verduurzaamd tot een (vrijwel) nul- energie gebouw. Anti kraak, bewaking, beheer en ontwikkeling zijn voor uw pand mogelijk. Ook voor panden die niet meer voldoen gezien de komende wetgeving kijken wij graag met u naar oplossingen. Zo kunt u uw sociaal maatschappelijke betrokkenheid handen en voeten geven en daar voordeel bij hebben.

13:00 - 13:20 Ruud van Wezel
NEN normen die werken
Naam: Ruud van Wezel
Functie: Senior Lecturer, External Examiner
Organisatie: Haagse Hogeschool

Profiel

Thema: Vastgoedbeheer

Het Vastgoed en Facilitaire werkveld professionaliseert door interne en externe 'drivers'. Kan het interne proces geoptimaliseerd worden, kunnen medewerkers gemotiveerd worden meer samen te werken, klanten efficiënt en effectief bij te staan. Het normalisatie-instituut in Delft heeft het initiatief genomen vier NEN commissie samen te voegen dat zijn de volgende: wie kent ze niet? NEN 2748 (de oude FM norm), NEN 2699 (de bouwkostennorm), de NEN 2580 (de vierkante meter norm) en de NEN 8021 (waardering van de gebruiksprestatie van gebouwen). In de presentatie komen de interdependenties tussen de normen aan de orde. Er wordt een App gedemonstreerd die een integratie van diverse data uit normen in zogenaamde dashboards zal laten zien.

13:30 - 13:50 Yassine Zaghdoud
De vastgoedmanager 3.0
Naam: Yassine Zaghdoud
Functie: Partner
Organisatie: Cleverstone

Profiel

Thema: Vastgoedbeheer

De wereld van het vastgoed is fundamenteel aan het veranderen. Data van gebouwen en van de omgeving wordt steeds sneller en beter beschikbaar. Het effectief analyseren en toepassen van die informatie is cruciaal voor het managen van vastgoed. Door het systematisch verzamelen van informatie en het toepassen van intelligente vastgoedoplossingen kan meer waarde worden toegevoegd. Wat betekent dit concreet voor de vastgoedmanager? De vastgoedmanager zal zijn toolkit moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en zijn beslissingen altijd moeten onderbouwen met de beschikbare data. Zijn werk zal gemakkelijker, plezieriger en sneller gaan. De vastgoedmanager 3.0.

Symposium: Leveranciers- en contractmanagement
14:30 - 14:50 Sonja van den Beemt
Hoe verbind je lokale leveranciers aan je vitale organisatie?
Naam: Sonja van den Beemt
Functie:
Organisatie:
Profiel

Thema: Leveranciers- en contractmanagement

Tijdens een inspirerende lezing krijgt men mooie voorbeelden te zien van modern, innovatief en toekomstbestendig facilitair beleid en inkopen. Het contact met lokale ondernemers is van groot belang maar strookt niet altijd met de algemene doelstellingen die vooral gericht zijn op kostenbesparing, leveranciersreductie, P2P en automatisering. In deze lezing wordt een voorbeeld gegeven van centrale regie en inkoop in combinatie met het behouden van contact/omzetgunning met de lokale ondernemer.

15:00 - 15:20 Koos van Lindenberg
Uw lift onder controle.
Naam: Koos van Lindenberg
Functie: Communicatie manager
Organisatie: Liftinstituut

Profiel

Thema:

Het beheer van liften vraagt de nodige kennis, omdat er veel geld mee gemoeid is. Toch is voor veel technisch- en facilitair managers moeilijk te bepalen wat wel of niet nodig is om gebruikers een veilige en betrouwbare lift te bieden. Voor hen is het een 'black box'. Toch moeten zij beslissen over onderhoudscontracten en zich een mening vormen over liftrenovaties. Maar wat is nodig en wat is overbodig? Waartoe zijn ze wettelijk verplicht en wat is 'nice to have'? En in hoeverre zijn ze aansprakelijk bij een ongeval? Liftinstituut geeft die informatie die nodig is voor verantwoord en kosten efficiënt liftbeheer.

15:30 - 15:50 Dorina von Heland
Inkoop: proceskosten herkennen, meten en verlagen
Naam: Dorina von Heland
Functie: Country Manager Benelux
Organisatie: Mercateo Nederland

Profiel

Thema:
Een uur aan arbeidstijd besparen en daarbij de proceskosten voor het bedrijf halveren. Dit maakt het verschil tussen een conventioneel- en een gedigitaliseerd inkoopproces. Tot deze conclusie kwam een Mercateo studie die onderzocht heeft hoeveel tijd het kost om NPR-materialen, die dagelijks in administratie, productie of onderhoud benodigd zijn, in te kopen. Er is gekeken naar het gehele bestelproces. De indirecte inkoop kan tot een behoorlijke kostenfactor groeien. Dit is vooral het geval wanneer het proces niet digitaal ondersteund wordt en niet geprofessionaliseerd is. De studie maakt verborgen proceskosten zichtbaar en biedt beslissingsnemers handvatten voor de optimalisaties van hun processen om besparingen te realiseren.

zaal 5

Symposium: Toekomstbestendig huisvesten
10:30 - 10:50 Hubert van Keulen
HappiEoffice
Naam: Hubert van Keulen
Functie: interieur architect
Organisatie: Van Keulen Ontwerp

Profiel

Thema: Toekomstbestendig huisvesten

We moeten anders gaan leven. De mens kan niet zonder de natuur. Zij geeft ons licht, zuurstof en eten wat in direct contact staat met onze energie, gemoedstoestand en functioneren. Het hart van een bedrijf ligt bij zijn medewerkers. Dit zijn degene die doordeweeks hard werken en op kantoor zitten. Het is belangrijk dat deze medewerkers een gezonde, productieve & creatieve werkplek hebben. Daar draagt het HappiEoffice zorg voor. Wat het bedrijf hiervoor terugkrijgt zijn: Mensen die meer betrokken zijn bij het bedrijf. Gezondere & productievere werknemers door duurzame huisvesting in te zetten als ondersteunend bedrijfsmiddel....en dat loont.

11:00 - 11:20 Anton Maes
Innovatieve werkomgeving als motor voor kennisdeling
Naam: Anton Maes
Functie: Partner Brainmove
Organisatie: Brainmove

Profiel

Thema: Toekomstbestendig faciliteren

We onderzoeken de relatie tussen de werkomgeving en de kennisuitwisseling. We vertrekken vanuit de basisprincipes van de strategische werkplekontwikkeling en maken de koppeling met kennisbeheer en ontwikkeling. We bestuderen de eigenschappen van een werkomgeving waarin keuzevrijheid centraal staat en wordt gebruikt als een motor om de ontplooiing van onze samenwerking te optimaliseren. We leggen de link met het nieuwe werken en bekijken de impact van infrastructuur, databeheer en menselijk gedrag.

11:30 - 11:50 Eelco Voogd
De toekomst van werken ligt vast in het organisatie DNA
Naam: Eelco Voogd
Functie: Directeur
Organisatie: WPA

Profiel

Thema: Toekomstbestendig faciliteren
Organisaties zijn continu in verandering. Maar het afgelopen decennium is er wel meer veranderd dan in de decennia ervoor als het gaat om hoe werken wordt georganiseerd en waar men dat doet. Het nieuwe werken als onderdeel van activiteit gerelateerd werken maakte zijn entree. Nu is men zich alweer aan het beraden op de volgende stap, zoals o.a. agile werken. Maar er gaat ook veel fout. Organisaties voelen zich niet betrokken, hebben geen stem in de verandering. En grote organisaties maken zich druk om disruptieve technologieën die impact hebben op hun menselijk kapitaal. Organisaties bevatten veel meer informatie dan ze nu ophalen uit hun organisatie. Waarom en hoe dat te doen, leert u in deze lezing.
Symposium: Brandveilig gebouw
12:30 - 12:50 Henk Breel
Brandwerende deuren en brandwerend glas
Naam: Henk Breel
Functie:
Organisatie:
Profiel

Thema: Brandveilig gebouw

Waarom hoe en wat? De lezing gaat in op waarom brandwerende deuren en brandwerend glas blijvend moet voldoen aan een brandveiligheid die past bij het gebruik.

13:00 - 13:20 Jerry Huijsman
Brandwerende doorvoeringen
Naam: Jerry Huijsman
Functie:
Organisatie:
Profiel

Thema: Brandveilig gebouw

Waarom hoe en wat? Gedurende het gebruik van een gebouw verandert er van alles, zeker als je spreekt van verbouwingen en transities. Past de brandwerende doorvoering nog wel bij het gebruik van het gebouw?

13:30 - 13:50 Leo Oosterveen
Totale vuurlast: indicator voor brandrisico?
Naam: Leo Oosterveen
Functie: Directeur
Organisatie: BBN Brandveilig Bouwen Nederland

Profiel

Thema: Brandveilig gebouw

BBN wijst erop dat de totale hoeveelheid vuurbelasting in de afgelopen decennia omhoog is gegaan waardoor in de toekomst de rol en functie van de brandweer als redder door een offensieve binnen aanval minder zeker wordt. Moeten deze ontwikkelingen leiden tot hogere minimum prestatie-eisen? In deze workshop willen wij samen met u antwoord geven op deze vraag en indien gewenst hiervoor een aanbeveling opstellen.

Symposium: Circulair Faciliteren/ISO 41001
14:30 - 14:50 Thomas van den Broecke
Het Gebouwenpaspoort maakt circulariteit breed toepasbaar!
Naam: Thomas van den Broecke
Functie: owner at WOW
Organisatie: Wow make it work

Profiel

Thema: Circulair Faciliteren/ISO 41001

Het Gebouwenpaspoort brengt alle circulaire elementen van een gebouw overzichtelijk en in 3D in kaart. Het gaat hierbij om zowel de vaste elementen (de bouwmaterialen) als de losse elementen (de inventaris). De waarde van deze data kan benut worden om de levensduur van objecten zo lang mogelijk te maken en om een marktplaats te bieden voor vraag en aanbod van circulaire elementen. Door ontwikkelingen in technologie en verandering van werkprocessen verandert ook het gebruik van kantoren. Er is steeds meer behoefte aan flexibiliteit als het gaat om inrichting van de werkomgeving en het beheer van het gebouw. Dit vraagt om een andere manier van denken.

15:00 - 15:20 Maybrit Admiraal
Circulair Faciliteren
Naam: Maybrit Admiraal
Functie: Adjunct-directeur
Organisatie: Humanagement

Profiel

Thema: Circulair Faciliteren/ISO 41001

De circulaire economie is in opkomst. En terecht! De vraag is niet of we onze economie circulair moeten maken, maar hoe we dat gaan doen. Als facilitair professional van de toekomst zal je je hier een mening over moeten vormen. Humanagement ziet hierin een relatie met de toenemende aandacht voor de inclusieve economie. Beide ontwikkelingen hebben overeenkomsten en kunnen elkaar versterken. In een ‘stoomcursus’ worden deze besproken; een stukje theorie en vooral ook praktijkvoorbeelden.

15:30 - 15:50 Ian van der Pool
NEN-ISO41001 Management Systeem Norm: een game-changer voor FM?
Naam: Ian van der Pool
Functie: Hoofd Facility Management Defensie Ondersteuningscommando | Nationaal Expert ISO/TC267 Facility Management (ISO41001)| Voorzitter CEN/TC348 Facility Management (EN15221-serie)
Organisatie: Ministerie van Defensie | Defensie Ondersteuningscommando

Profiel

Thema: Circulair Faciliteren/ISO 41001

Begin 2018 wordt de NEN-ISO41001 wereldwijd gepubliceerd. Deze jongste telg in de FM normenwereld wijkt sterk af van de reeds bekende normen uit de Europese NEN-EN15221 serie. De traditionele FM normen zijn vooral ‘technisch’ van aard en richten zich op onderwerpen als oppervlaktebepaling, begrippen en benchmarking. Deze nieuwe FM norm richt zich op de professionalisering van het management systeem binnen de FM organisatie en belooft een ‘game changer’ te worden voor het vakgebied. Bovendien kan u zich in de toekomst hiervoor laten certificeren. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op wat de NEN-ISO41001 MSS nu eigenlijk inhoudt? Wat betekent deze norm voor uw organisatie en op welke wijze gaat Defensie deze norm invoeren?

zaal 6

Themapresentaties
10:30 - 10:50 Nienke Best
Hoe hou je grip op de groeiende invloed van FM-tools?
Naam: Nienke Best
Functie: Product manager
Organisatie: TOPdesk

Profiel

Thema:

Facility Management kiest steeds vaker voor een technische oplossing. Dat wat door slimme tools kan worden opgelost, wordt in steeds grotere mate ook daarmee opgelost. Denk aan apps voor bewegwijzering of installaties die zichzelf automatisch repareren. Alle input van deze slimme tools moet overzichtelijk, eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn weg vinden naar de medewerkers van uw FM-afdeling. U wilt echter uw hele keten ondersteunen. Van klant tot leverancier. Een FMIS is hiervoor de uitgelezen oplossing. Maar hoe zorg je dat dit in de toekomst nog zo is, als de toestroom van nieuwe, slimme technieken groeit? Hoe zorg je dat als je organisatie excellente service blijft bieden? Hoe houdt u grip op de groeiende invloed van Facilitaire tools?

11:00 - 11:20 Florence Mulder
Digitalisering van gebouwbeheer.
Naam: Florence Mulder
Functie: Business Developer
Organisatie: Buildlinq Building Safety Manager

Profiel

Thema:

Goed gebouwbeheer kent zeer grote en diverse informatiestromen. Door de hoeveelheid en onoverzichtelijke informatie is het vaak lastig om de werkelijke status van uw gebouw(en) te monitoren en te reageren op eventuele hiaten. Door de informatie van uw gebouw te digitaliseren, creëert u overzicht en daarmee tegelijkertijd een veilig gebouw. Aantoonbaar aan de zorgwet wordt hiermee enigszins eenvoudiger gemaakt.

11:30 - 11:50 Kos Fourkiotis
Thomas Thunnissen
Activity Based Cleaning
Naam: Kos Fourkiotis
Functie: Manager innovatie
Organisatie: CSU

Profiel

Naam: Thomas Thunnissen
Functie: Projectleider
Organisatie: Heijmans

Profiel

Thema:

Hoe komt het dat een schoonmaakbedrijf en een aannemer gaan samenwerken? CSU en Heijmans hebben eenzelfde visie op de toekomst van de facilitaire dienstverlening. Een toekomstige wereld waarbij het onbekende door middel van nieuwe technieken bekend wordt. In deze lezing vertellen CSU en Heijmans over hun ontdekkingsreis. Tijdens deze reis hebben zij geleerd doelbewust data te creëren en daar waardevolle stuur informatie van te maken. De geleerde lessen van het schoonmaken aan de hand van deze data komen uitgebreid aan bod, evenals het inzicht in het comfort van het gebouw en haar werkplekken.

Themapresentaties
12:30 - 12:50 Elwin de Vink
Buitenruimte last of lust.
Naam: Elwin de Vink
Functie: Hoofd ontwerp en advies
Organisatie: Donkergroen

Profiel

Thema:

Buitenruimte wordt vaak gezien als (financiële) last. Echter, zou het niet mooi zijn als dit vooroordeel om te buigen is naar lust. Elwin de Vink neemt u mee in deze transitie door enkele concrete voorbeelden en rekenmodellen te presenteren.

13:00 - 13:20 Lianne Kers
HNW/ flexwerken: een optimaal rendement van het gebouw én tevreden gebruikers.
Naam: Lianne Kers
Functie: Marketing Manager
Organisatie: Interactive Blueprints

Profiel

Thema:

HNW en flexwerken geeft goede handvatten voor optimaal gebouwbeheer waarbij duurzaamheid een belangrijk item is. Doorlopend inzicht in bezetting en het gebruik van een gebouw is daarbij van groot belang. Tegelijkertijd geeft deze manier van werken medewerkers de mogelijkheid om met plezier te werken in een werkomgeving die op dat moment bij zijn of haar activiteiten past. Goede faciliteiten en eenvoudig te begrijpen systemen maken dit mogelijk.

13:30 - 13:50 Matthijs van Baarsel
Edwin Kooijman
Georganiseerd en gastvrij reguleren van gedeelde parkeerterreinen
Naam: Matthijs van Baarsel
Functie: Productmanager
Organisatie: Brickyard

Profiel

Naam: Edwin Kooijman
Functie: Accountmanager
Organisatie: Brickyard

Profiel

Thema:

Naambordjes bij elk parkeervak, een bekend beeld bij parkeerterreinen of -garages waar meerdere partijen gebruik van maken. Het lijkt geregeld, maar geeft alsnog vaak gedoe. Wie mag precies waar parkeren? Hoeveel plaatsen zijn er voor iedereen beschikbaar? Wat als ik tijdelijk meer plekken nodig heb? Welke mogelijkheden zijn er voor gedeelde parkeerterreinen en -garages. Maak op basis van voertuigkentekens onderscheid tussen de verschillende gebruikersgroepen en stel aparte regels in. Kentekencamera\'s herkennen de verschillende parkeerders en de slagboom gaat alleen open wanneer voor die groep nog plaatsen beschikbaar zijn. Zo wordt uw gedeelde parkeerlocatie écht benut.

Themapresentaties
14:30 - 14:50 Geert-Jan Blom
Van IWMS naar I2WMS – De evolutie van het FMIS
Naam: Geert-Jan Blom
Functie:
Organisatie:
Profiel

Thema:

Zo’n 30 jaar geleden gaf Planon als een van de eersten binnen Nederland invulling aan de term FMIS door het realiseren van een bedrijfsapplicatie die Real Estate- en Facility Managers ondersteunt bij het verbeteren van de prestatie van de werkomgeving en de beleving van gebruikers daarbinnen. In de jaren die hierop volgden speelde integratie van de diverse bedrijfsprocessen een steeds nadrukkelijkere rol wat ertoe heeft geleid dat in 2004 het Integraded Workplace Management System (IWMS) werd geïntroduceerd. Vandaag de dag ontstaan er verrassende oplossingen wanneer we nieuwe technologieën koppelen aan het IWMS: we noemen dit ‘Interacties’. Hiermee ontstaat een nieuwe generatie Platforms voor Real Estate en Facility Management: I2WMS. Neem deel aan de sessie en ontdek welke nieuwe mogelijkheden er zijn.

15:00 - 15:20 Vincent van Doornik
Optimalisatie FMIS binnen de regieorganisatie.
Naam: Vincent van Doornik
Functie: Business Development Manager
Organisatie: NPQ Housing & Facilities

Profiel

Thema:

Veel bedrijven zijn bezig met- of hebben een regieorganisatie. Vaak wordt dan geconstateerd dat het huidige FMIS niet meer aansluit bij de nieuwe manier van werken en de bijbehorende processen. In deze workshop wordt toegelicht hoe je een organisatie weer fit kan maken.

15:30 - 15:50 Rob Keereweer
De slimste led verlichting gaat vanzelf aan
Naam: Rob Keereweer
Functie: Algemeen directeur
Organisatie: LEDSGOGREENER

Profiel

Thema:

Brandt bij u de verlichting op vol vermogen, maar is dit niet nodig? De slimste led verlichting gaat uit zichzelf aan. Slimme lichtbesturing brengt gebouweigenaren en facilitair managers veel voordelen. Rob Keereweer neemt u mee in de wereld van draadloze sensoren en schakelaars, daglichtregeling, instelbare lichtniveau’s en schakeltijden en energiebesparingen die oplopen tot 90%. Na afloop bent u op de hoogte van alle toepassingen en voordelen van slimme lichtbesturing voor gebouwen.