Bezoekers Exposanten

Voorlopig lezingenprogramma


10:30 - 10:50  | Zaal 1
Hospitality

Hoe creëer ik met behulp van digitalisering de optimale visitors journey?

Hospitality concepten vormen anno 2020 nog steeds een actueel thema. Veel bedrijven erkennen het belang van een gastvrije ontvangst voor bezoekers of andere gasten binnen de organisatie. Tegelijkertijd blijven (facilitaire) budgetten veelal onder druk staan. Deze lezing biedt deelnemers de mogelijkheid om op een andere manier te kijken naar het proces rondom de bezoekersontvangst. Daarbij worden praktische voorbeelden en mogelijkheden geschetst voor toepassing van (digitale) klantontvangst om de hele 'visitors journey' te optimaliseren. Het geeft antwoord op de vraag in hoeverre digitalisering kan bijdragen in een 'warme' ontvangst van bezoekers.

Elwin Herrebout, Logis.P Selfservice & Hospitality
10:30 - 10:50  | Zaal 2
Interieurinrichting

Hoe vertaal je de DNA van een bedrijf en van de mens in een interieurontwerp?

Om te zorgen dat een inrichting van een werkomgeving naadloos aansluit op het bedrijf en de mensen die er in werken, hebben wij een bijzondere visie: Human Based Working. Op welke manier kun je het DNA van een bedrijf laten matchen met het DNA van de mens en dit weer vertalen in een interieurontwerp? Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden uit de praktijk, historische feiten en interessante cases, wordt deze aanpak toegelicht.

Sandra Foppen, ROHDE & GRAHL
10:30 - 10:50  | Zaal 3
Huisvesting

Hoe stuur ik op al gegenereerde persona's in huisvesting en facilitair?

In het ontwerpen van de juiste Workplace Experience is het begrijpen van de gebruiker steeds belangrijker. Het begrip persona's speelt daarin een steeds grotere rol. Het typeren van de gebruikers om zo verschillende workplace experience scenario's te faciliteren zorgt voor een betere aansluiting op service concepten. Maar hoe kom je nu in een organisatie op de belangrijke archetypen van die organisatie? Door interviews? WPA heeft een eerste prototype opgeleverd van de 'persona synthesizer' . Hiermee worden honderden of duizenden werkprofielen van organisaties gesynthetiseerd tot de meest belangrijke onderscheidende archetypes en wat hun behoeften zijn. En geeft de software aan hoeveel van deze personen er zijn.

Eelco Voogd, WPA (Workplace Analytics)
10:30 - 10:50  | Zaal 4
Binnenklimaat

Hoe kun je met planten en water het binnenklimaat beïnvloeden?

Middels sensortechniek kunnen wij het binnenklimaat monitoren en analyseren. Hiermee kan een advies gegeven worden dat bijdraagt aan het verbeteren van klimaatinstallaties in een gebouw. Hoe moet dit? Niet onbelangrijk is ook de conditie van deze installaties. Wat voor invloed hebben zij op het binnenklimaat? Wat is de rol van decentrale oplossingen (groene wanden en waterwanden)? Wat draagt de toegevoegde waarde van natuurlijke elementen in een interieur (Biophilic Design) hieraan bij? Beïnvloedt dit de mens? Als laatste onderwerp wordt toegelicht dat het realiseren van een goed en gezond binnenklimaat een stijging van de productiviteit/creativiteit van medewerkers teweeg brengt, het ziekteverzuim terugdringt en de stress reduceert.  

Tom Koenderman, Cloud Garden
10:30 - 10:50  | Zaal 5
Beleving

Hoe draagt datawetenschap bij aan een facilitaire happiness monitor?

Hedendaagse werkomgevingen worden met de beste bedoelingen voor de gebruikers ontworpen, om te concentreren, samenwerken, ontspannen en je goed voelen. Dat is een lastige opgave want we worden voortdurend beïnvloed door de omgeving waarin we ons bevinden. Sommige werkplekken roepen positieve gevoelens op, bij andere wil je snel weg zijn: te veel herrie, onaangenaam binnenklimaat, onvoldoende privacy. Jaarlijkse evaluaties als het klanttevredenheidsonderzoek schieten dan te kort en missen momentum om bij te sturen. In de digitale revolutie die gaande is heeft het KTO als kwaliteitsmeetinstrument sowieso z'n langste tijd gehad. Kort-cyclische evaluaties maken het mogelijk om snel tot inzicht te komen over het succes van het werkplekconcept en daarbij op feiten gebaseerde keuzes te kunnen maken. De happiness monitor laat in dit verband real-time gebruikerservaringen zien. Eventueel gecombineerd met objectieve sensordata zoals luchtkwaliteit (oC, CO2, VOC), geluid en bezetting genereren we snel – binnen enkele weken – op basis van user experience data analytics inzicht in de toegevoegde waarde van de werkomgeving en de mogelijkheden voor verbeteringen.

Herman Kok, Shign
11:00 - 11:20  | Zaal 1
Hospitality

Hoe komen we tot een procesgerichte Serviceorganisatie in de zorg?

Bij de medewerkers- en klantreis van veel zorgorganisaties zijn de bedrijfsvoeringsprocessen niet goed op elkaar afgestemd. Resultaat hiervan is dat zowel de klant als de medewerker bij veel loketten terecht moet met zijn vragen. Door procesgericht i.p.v. afdelingsgericht te werken, verhoogt u uw toegevoegde waarde van uw ondersteunende diensten. Een brede Servicedesk helpt u daarbij.

Mathijs Ras, AAG B.V.
11:00 - 11:20  | Zaal 2
Werkplekconcepten

Welke invloed heeft een concentratiewerkplek op werkprestaties?

Een open kantoortuin met veel mensen in dezelfde ruimte is ongezond. Als je geconcentreerd moet werken, is de kantoortuin geen plek waar je op dat moment moet zijn. Eén prikkel, en je bent alweer afgeleid. Een kantoortuin kan je als organisatie veel geld kosten. Maar wat als je je organisatie hebt ingericht met kantoortuinen? Hoe kunnen we dan voor meer focus en rust zorgen? Tijdens deze lezing gaan we in op de prikkels in een kantoortuin en wat dit met je brein doet. We laten mogelijkheden zien om te komen tot goede concentratiewerkplekken en je krijgt inzicht in het resultaat.

Linda Ten Katen, Health2Work
11:00 - 11:20  | Zaal 3
Huisvesting

Oog voor exploitatie: de sleutel voor een geslaagde huisvesting?

Hoe fijn zou het zijn, als er al tijdens het ontwerp van een nieuwe werkomgeving rekening wordt gehouden met het gebruik en de facilitaire processen? En als er ook na oplevering gemonitord wordt hoe de werkomgeving gebruikt en ervaren wordt? Binnen huisvestingsprojecten wordt er veel gekeken naar o.a. look & feel, identiteit en aantal werkplekken. Om knelpunten in het gebruik te voorkomen, is het van belang dat ook exploitatie/FM vroegtijdig wordt meegenomen in een huisvestingsproject. Bovendien veranderen organisaties continu. Om deze reden is het belangrijk om een werkomgeving te creëren die toekomstbestendig is en na oplevering kan meebewegen met de organisatie. Het monitoren van de werkomgeving is daarbij een essentiële factor.

Jamie Douw, Rever Interieurprojecten B.V.
11:00 - 11:20  | Zaal 5
Gezonde werkplek

Hoe optimaliseer je focus & verbeter je daarmee vitaliteit?

Door optimale focus ben je productiever en dat geeft een goed gevoel. Niks is zo fijn als 'er lekker inzitten' met je werkzaamheden. Er zijn een aantal tactieken die zeer toegankelijk zijn en waarmee bewezen is dat de focus verbeterd wordt. Focus, een geweldig iets als je het op de juiste manier gebruikt. Een geweldige uitoefening zorgt ook nog eens voor verbeterde vitaliteit.

Joep Rovers, Werk Atleet
11:30 - 11:50  | Zaal 1
Facilitaire inkoop

Op welke wijze kan een leverancier met zijn kennis toegevoegde waarde leveren aan het inkoopproces?

Snelle marktontwikkelingen vragen om vernieuwingen in de leveranciersrelatie. B.v: grotere data-beschikbaarheid, flexibiliteit vraag/aanbod, permanente klantverwachtingen, andere distributieconcepten, ketenintegraties. Leveranciers kunnen helpen problemen, uitdagingen/innovatie bij hun (potentiële) klanten op te lossen. Dit vraagt vernieuwingen in de leveranciersrelatie. Leveranciers hebben productkennis/ervaring, moeten ook permanent innoveren.Het is meer dan factuurprijsfocus! Het vraagt echter veranderingen in het inkoop/verkoopproces en meer strategische focus. Dus méér ‘Chefsache’. Aanbestedingsregels vormen geen belemmering. Per saldo zal dit leiden tot versterking van het business resultaat en de concurrentiepositie.

Jacques Reijniers, Apollo Consultancy
11:30 - 11:50  | Zaal 2
MVO

Hoe scoor ik hoger op de MVO ladder?

Deze lezing met (dé Catherine Keyl) geeft het een inkijk geeft in wat MVO betekent in de breedte van bedrijfsvoering. Iedereen heeft de mond vol van MVO maar slechts weinigen hebben zicht op de precieze inhoudelijke betekenis. Een ander misverstand is dat het niet in jou bedrijf/organisatie past. Natuurlijk wel. Op basis van stepping stone principe kan MVO in elke omgeving in meer of mindere mate worden toegepast. Aan de hand van het verhaal van Stichting Wees worden er erg concrete handvaten gegeven die in elke omgeving toepasbaar zijn. Welke keuzes maak je wanneer en hoe toets je ze aan het MVO kader?

Patrick Lambregts, Stichting Wees
11:30 - 11:50  | Zaal 3
Huisvesting

Hoe kun je met huisvesting meerwaarde creëren?

Dat huisvesting een direct effect heeft op kosten, waardeontwikkeling, tevredenheid van gebruikers en de ecologische voetafdruk zal niemand verrassen. Maar er zijn ook indirecte effecten, bijvoorbeeld op imago; productiviteit; aantrekkelijk werkgeverschap; of het ondersteunen van cultuurwaarden van de organisatie. Veel van deze indirecte effecten hebben te maken met personeel. Doordat personeelskosten gemiddeld 60-80% van de bedrijfskosten beslaan, is er sprake van een hefboomwerking. Oftewel: iedere euro die in huisvesting wordt geïnvesteerd, wordt dubbel en dwars terugverdiend als het een positief effect heeft op de effectiviteit en efficiency waarmee mensen hun werk kunnen doen. Maar hoe bereik je dat?

Hester van Sprang, MeerWaarde Huisvestingsadvies
11:30 - 11:50  | Zaal 4
Binnenklimaat

Hoe verbeter je het binnenklimaat en verlaag je servicekosten?

Een gezond binnenklimaat heeft positieve impact op ziekteverzuim en productiviteit. Te warm, te koud, tocht, allemaal hebben ze een negatieve impact op comfort. Een flink deel van comfortproblemen zijn op te lossen met het slimmer aansturen van de klimaat installaties. Dagelijks zien wij installaties die tegelijkertijd of kort na elkaar verwarmen en koelen. Maar ook installaties die draaien voor een leeg gebouw. Wat kost overbodig verwarmen? Hoe houd je grip op de installateur? En op het binnenklimaat? Wat ls het binnenklimaat van jouw pand regelen net zo simpel is als thuis? Leer hier hoe slimme Corporates en MKB'ers dit doen.

Stefan Kloosterboer, Hero Balancer
11:30 - 11:50  | Zaal 5
Afrekensystemen

Hoe ziet de betaalwereld van de toekomst eruit?

Doordat de wereld razendsnel verandert en niemand precies weet waar we over 3 tot 5 jaar staan, zijn er verschillende scenario’s in de toekomst mogelijk. De laatste jaren is het cashless en vooral het contactloos betalen in een enorme stroomversnelling gekomen. Hoe je voor te bereiden op de toekomst? Zijn er over een aantal jaar nog wel tastbare afrekensystemen? Wat gebeurt er allemaal op het gebied van cashless betalen? Deze en nog meer oplossingen worden aangereikt.

Rogier van Aalten, Quarto B.V.
12:30 - 12:50  | Zaal 1
Facilitaire inkoop

Hoe laat je vraag en aanbod bij elkaar aansluiten bij aanbestedingen?

Aanbestedingen worden op vele manieren uitgevraagd. EMVI (Economisch Meest Voordelinge Inschrijving), BVP (Best Value Procurement), RIC (Rapid Impact Contracting), RCC (Rapid Circular Contracting) zijn op dit moment veel voorkomende vormen. Welke vorm moet u kiezen om de juiste antwoorden te krijgen. In deze presentatie wordt je meegenomen in de verschillende vormen van aanbestedingen vanuit het oogpunt van een leverancier. Hoe krijg je de antwoorden die je zoekt is een belangrijke vraag die uitgebreid aan bod gaat komen. In een praktijkgerichte sessie worden verschillende vormen vanuit toegelicht vanuit het oogpunt van een koffie en thee specialist. We belichten de valkuilen en (on)mogelijkheden van de diverse aanbestedingsvormen.

Theo Leene, Selecta
12:30 - 12:50  | Zaal 2
Afvalbeheer

Hoe kunnen we gebruikte luiers en inco materialen recyclen?

Gebruikte luiers en incontinentiemateriaal vormen een groot deel van het afval. Ze bestaan deels uit ontlasting en urine, dus bevatten ze ziekteverwekkers en medicijnresten. Verder verandert het ontwerp van luiers zelf in de loop der jaren. Wij behandelen de luiers in een 'super' autoclaaf bij 250 graden Celsius en 44 Bar met stoom. De inhoud wordt daardoor vloeibaar en splitst zich in slurry en kunststoffen. Ziekteverwekkers worden gedood en medicijnen breken af. Na het afkoelen kunnen we de kunststoffen hergebruiken. Uit de slurry maken we biogas, biogranulaat en kunstmest. De milieuwinst bedraagt 500 kg CO2 per ton luierafval. De kosten zijn concurrerend met afvalverbranding. Dit kan nog veel beter; door luiers 'biobased' te ontwerpen!

Willem Elsinga, Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV
12:30 - 12:50  | Zaal 3
Sanitair

Werken jouw toiletten voor of tegen je?

Voor veel mensen kan een bezoek aan een toilet in een openbaar gebouw of in de eigen werkomgeving tot de nodige frustraties leiden. Hoe komt dat eigenlijk?
Het antwoord op deze vraag zoeken wij in de omgevingspsychologie. Hoe wordt beleving gedefinieerd?
Welk doel dient het?  Een analyse van de psychologie van de toiletbezoeker aan de hand van de toiletgang van A tot Z. Welke kleine aanpassingen dragen bij aan een positieve bezoekersbeleving?

Saskia Martinelli, Toletto
12:30 - 12:50  | Zaal 4
Gezonde werkplek

Vrijstelling van WKR voor catering bij triple A status?

Onze genen snappen geel bal van onze leefstijl. Als we zo door gaan dan worden we steeds ouder, maar steeds jonger chronisch ziek. Onze genen passen zich slechts 0,5% per 1 miljoen jaar aan aan de veranderde omgeving. We hebben dus Stone Age genen in een Science Fiction omgeving. Ons zorgsysteem is gericht op medicijnen en nazorg in plaats van leefstijl en preventie. Dat terwijl een verkeerde leefstijl 95% van de welvaartziekten veroorzaakt, slechts 5% is genetisch bepaald of is ‘pech’. Wij hebben een missie….die we al bekend hebben gemaakt bij Staatssecretaris Paul Blokhuis. We hopen dat de luisteraars deze missie met ons delen om ons samen in te zetten voor een gezonder en vitaler Nederland.

Marije van der Veen, Leo op het Werk! BV
12:30 - 12:50  | Zaal 5
Energiebesparing

Wat houdt de informatie- en energiebesparingsplicht in?

Bij bedrijven is er momenteel veel onduidelijkheid of ze aan de informatie- en energiebesparings plicht moeten voldoen. Voorheen verplichte het Activiteitenbesluit Milieubeheer al bedrijven en instellingen om energie te besparen. Maar vanaf 1 juli is hier dan ook de Informatieplicht bijgekomen. Dit houdt dus in dat bedrijven naast het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, ook aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zullen moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen er zijn doorgevoerd. Dit met als doel om de energiebesparing te versnellen. De invoer van de informatieplicht heeft dan ook voor veel verwarring bij bedrijven en instellingen gezorgd.

Monique Zegers, EANTE
13:00 - 13:20  | Zaal 1
Facilitaire inkoop

Hoe vind je een onderhoudskundige voor vastgoed?

De aanbesteding vastgoedonderhoud is telkens weer een uitdaging voor opdrachtgevers als het gaat om het vinden van de juiste expertise. Inkooporganisaties en recruiters weten de verwijzing naar gangbare normeringen en methodieken zoals NEN 2767 en RVB BOEI wel te vinden maar deze geven niet de garantie dat aan de vraag van de opdrachtgever wordt voldaan. Er is onvoldoende inzicht in de eisen die gesteld moeten worden aan de professionals die zorgen voor de advisering, coördinatie en inspectie van vastgoed.

Marcel Ponjée, Sertum
13:00 - 13:20  | Zaal 2
Afvalbeheer

Hoe geef je concrete invulling aan duurzaamheid van afvalinzameling in het bedrijf?

Door de toenemende vraag naar recycling, wordt de noodzaak om afval goed gescheiden te houden, steeds groter. Bij veel bedrijven is de interne afvalinzameling onderdeel van de schoonmaak werkzaamheden. Alleen is dit wel zo logisch? Is dit ondertussen niet veel meer, dan alleen een hygiëne taak (…) Er is ook helemaal geen incentive voor schoonmaak bedrijven om dit op een duurzame manier te doen. Het kost tijd, de middelen zijn meestal niet toereikend en het is geen verdienmodel voor de schoonmaak om afvalstromen goed te scheiden. Daardoor bereiken bedrijven hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid/circulariteit niet. Hoe dit anders ka, wordt in de lezing verduidelijkt.

Willem Sterkenburg, EcoSmart Nederland
13:00 - 13:20  | Zaal 3
Duurzaamheid

Hoe maak je een duurzame groene buitenruimte, klimaatadaptief, biodiversiteit, etc.?

Duurzame gebiedsontwikkeling waarbij klimaat, natuur en mens samengaan, is niet meer weg te denken. De overheid, gemeenten, woningbouwcorporaties, bedrijven en architecten hebben hoge ambities voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving, maar in de praktijk blijken de ambities moeilijker om te zetten dan gedacht. Een heldere integrale visie op het gebied van duurzaamheid en gemeenschappelijk draagvlak is dus noodzaak! De combinatie natuur, landschap en mens biedt kansen voor co-creatie en groei van onderaf. De waarde van groen heeft een groot potentieel in zich en levert een gezonde en groene werkomgeving die beter verkoopt.

Sander Braat, BRAAT - makers van groenbeleving
13:00 - 13:20  | Zaal 4
Gezonde werkplek

Hoe realiseer je een gezonde kantoorruimte in 5 stappen?

Het kantoor moet een positieve impact hebben op de gezondheid van werknemers. Hoe zorg je er voor dat alle aspecten van een gezonde werkomgeving behapbaar en praktisch te implementeren zijn, ongeacht budget? Toegelicht wordt dat een gezond kantoor niet duur hoeft te zijn. Belangrijke thema's hierin zijn lucht, beweging, daglicht, akoestiek en mentale gezondheid. Gezondheid is en blijft een belangrijk onderwerp voor het aantrekken van jong talent en om de steeds oudere beroepsbevolking gezond aan het werk te houden.

Evelien Koekkoek, Koekkoek interieurarchitectuur
13:00 - 13:20  | Zaal 5
Schoonmaak

Hoe hygiënisch reinigen zonder chemie, ozon- of osmosewater te gebruiken?

Hygiënisch reinigen met alleen water en ultra microvezelmateriaal techniek. Hoe? Twee functies in een. Hoe diepte- reinigen, zonder extra inspanning? Wat maakt het slim? Om  het gevecht met bacteriën en microben te winnen, is er iets extra’s nodig. Goed nieuws voor onze planeet en voor ieders schoonmaakkosten. Residuvrij schoonhouden schakelt  residu van vuil uit, van invloed op ieders gezondheid!

J. van Triest, BioFriends Nederland B.V.
13:30 - 13:50  | Zaal 1
Communicatie

Hoe kan goede communicatie zakelijk succes in GBFM verbeteren?

Het succes en de tevredenheid van klanten hangt af van het bedenken van oplossingen en de uitvoering. Hoe kan je dat proces als facilitair manager/dienstverlener optimaliseren?
Vastgesteld is dat succes volgt als de dienstverlener proactief met de opdrachtgever communiceert. De kern: Sensitief zijn voor onopgemerkte problemen, risico's én vakkundig, begrijpelijk communiceren. Voorbeelden/methodes van situaties waar je als dienstverlener het verschil maakt worden getoond. Via praktijkvoorbeelden worden diverse recente oplossingen besproken die resultaat bij opdrachtgevers en dienstverlener brachten in onconventionele situaties.

Bert Spierings, Cleon International & Independent
13:30 - 13:50  | Zaal 2
Catering

Welke trends drijven de verandering in de cateringbranche?

Stipt om 12.00 uur wandel je in colonne richting kantine, met roestvrijstalen meubels, witte tegels en ongemakkelijke stoelen. Het aanbod: een broodje kaas, ham of gezond. Misschien een soepje en wat rauwkost. En een kroketje, in ieder geval op vrijdag… Gelukkig zien we nu een heel ander beeld: een sfeervol bedrijfsrestaurant met een uitgebreid, kwalitatief aanbod. Dat is steeds vaker de norm, gedreven door veranderend consumentengedrag én werkgevers die inzien welke rol de restauratieve dienst binnen de organisatie kan vervullen. Wat is de volgende stap? Welke trends hebben invloed op de manier waarop cateraars hun dienstverlening invullen? In deze lezing laten we zien welke trends de veranderende rol van het bedrijfsrestaurant drijven.

Rob Besseling, Vitam
13:30 - 13:50  | Zaal 3
Circulair faciliteren

How collaboration can enable circularity and sustainability

How can we collaborate for circular solutions? That reduces environmental impact? Circular economy means focusing on reusing, reducing and recycling and to change mindset from waste to resource, from products to sustainable services and from suppliers to partners. In a circular ecosystem all partners have an important role to play enabling services and solutions that are resource efficient and can reduce carbon footprint and waste. What is the best practice, experience and examples on how to best work together with partners and customers for sustainable value? Essity - setting an ambitious agenda to reduce environmental impact - are exploring critical partnerships for circularity.

Asa Degerman, Essity Netherlands
13:30 - 13:50  | Zaal 4
Gezonde werkplek

Welke elementen zijn essentieel voor een gezond kantoor?

Een ongezonde kantooromgeving speelt een essentiële rol bij het veroorzaken en behouden van fysieke en mentale klachten. Hoe kun je als bedrijf voorkomen dat de werkomgeving een negatieve invloed heeft op de gezondheid van jouw medewerkers? De vijf belangrijkste elementen voor een gezond kantoor worden toegelicht. Door het implementeren van deze elementen kan ieder kantoor een positieve impact hebben op de gezondheid van zijn medewerkers.

Mariska van de Kaa, Vita2Move
13:30 - 13:50  | Zaal 5
Kunst

Hoe kiest u kunst die past bij uw organisatie?

Kunst inspireert, motiveert, brengt sfeer, daagt uit, prikkelt, verbindt en kan de identiteit van uw organisatie onderstrepen. Hoe ga u dit aanpakken? U krijgt de vraag van uw leidinggevende om het gebouw te voorzien van kunst. Maar u heeft zelf geen kennis van kunst, u weet niet waar u op moet letten en iedereen vindt vast iets anders mooi. Al snel wordt dit dus een ingewikkelde uitdaging. Met een aantal simpele vragen en voorbeelden wil ik u laten nadenken over de beweegreden van uw organisatie om kunst te kiezen en op welke manier kunst uw organisatie kan verrijken. Vaak wordt gedacht dat het kiezen van kunst persoonlijk is, maar toch kan een organisatie vanuit overkoepelende uitgangspunten hier beslissingen in maken.

Frederieke van Waalwijk van Doorn, Kunstuitleen Utrecht
14:30 - 14:50  | Zaal 1
Strategisch facilitair management

Hoe haal je de verdeeldheid weg tussen afdelingen?

De afgelopen jaren zijn de taken en verantwoordelijkheden van facilitymanagers snel veranderd. Een belangrijke reden daarvoor is dat medewerkers eenvoudig van beschikbare services en faciliteiten gebruik willen maken. Welke afdeling hen voorziet van welke services en faciliteiten is irrelevant voor een medewerker. In een organisatie die bestaat uit eilandjes of silo’s is dit steeds moeilijker te realiseren. De facilitymanager heeft een dagtaak aan het aansturen van medewerkers. Dat kan efficiënter en doeltreffender. In deze Lezing laten wij live zien hoe je vanuit technologisch oogpunt processen kan versimpelen en waar mogelijk te automatiseren. De klant of eindgebruiker zal daar snel de voordelen van ondervinden.

Laurens de Koning, App4mation
14:30 - 14:50  | Zaal 2
Energiebesparing

Hoe haalt u het meeste rendement uit energiebesparing?

Wetgeving op het gebied van duurzaamheid wordt steeds strenger. Steeds meer bedrijven vallen onder de zorgplicht energiebesparing. Natuurlijk wilt u ook voldoen aan alle wetten en regels. Uiteindelijk bespaart u kosten door implementatie van energiebesparende maatregelen. Het moet echter wel economisch verantwoord zijn. Door zelf aan de slag te gaan, worden veel zaken over het hoofd gezien. Hierdoor wordt een besparing in sommige situaties zelfs een kostenpost. Deze presentatie geeft u inzicht in de praktische aanpak zodat het hoogste rendement tegen de laagste kosten wordt gerealiseerd.

Edwin Boerman, Tienmorgen Advies
14:30 - 14:50  | Zaal 3
Communicatie

Hoe maak ik mijn DNA als startpunt voor effectieve signing in en om het pand?

Stel u eens voor dat de wereld om u heen een theater is en uw bedrijf/merk is de hoofdrolspeler. U zou er alles aan doen om te zorgen dat de juiste mensen uw verhaal horen. Een van de belangrijkste plekken om uw verhaal te vertellen is uw pand. Van uw logo op de gevel tot de aankleding van uw vergaderkamers en de belettering op uw bedrijfsauto's: als u er in slaagt uw verhaal te vertellen door middel van signing, snappen mensen direct wat u doet en hóe u het doet. In deze presentatie worden concrete voorbeelden en tips hoe u het DNA van uw bedrijf vertaalt in effectieve signing aangereikt. Weg van de verzameling losse bordjes en op naar 'story telling' via signing.

Ron Teeuw, Blomsma Print & Sign
14:30 - 14:50  | Zaal 4
Zonwering

Kan Remote Beheer van zonwering bijdragen om storing te voorkomen?

Bij de Zonwering besturing heeft de ICT met InternetIP zijn intrede gedaan. Dat maakt veel mogelijk maar er zijn ook belangrijke aspecten waar je rekening mee dient te houden. Één van de mogelijkheden is het ‘op afstand’ kunnen zien en oordelen hoe de zonwering functioneert. Met het doel om storingen te voorkomen, klachten van eindgebruikers en de kosten van een eventuele schade aan de zonwering te beperken. De presentatie behandeld de mogelijkheden die er nu zijn en er aankomen, de beperkingen en risico’s zoals IP veiligheid. Met behandeling van voorbeeldcasus.

Jan Smit, Driekleur-Besturingen
14:30 - 14:50  | Zaal 5
Duurzaamheid

Hoe kan een label bijdragen aan duurzame bedrijfsterreinen.

We willen een duurzamer NL. We willen als samenleving en bedrijven actief bijdragen aan de biodiversiteit, waterretentie en circulariteit. Bij gebouwen zien we daarvoor mooie tools zoals BREEAM. Hiermee kan de duurzaamheid van een gebouw goed in kaart worden gebracht. Voor het terrein is er nu ook een meetlat….het NL Greenlabel Terreinlabel. Binnen deze systematiek kunnen we met een quickscan meetbaar maken op welk niveau het terrein nu staat, welke mogelijkheden er zijn en bepalen we samen de ambitie voor de verduurzaming hiervan. 

Martine Okkinga, Donkergroen
15:00 - 15:20  | Zaal 1
Strategisch facilitair management

Hoe integreer je ondersteunende diensten?

Integratie van diensten vergt onontkoombaar een zekere mate van standaardisatie. Maar hoe ver moet je daar in gaan? Wat is cruciaal? Welke volgorde is vereist voor een effectieve aanpak? Deze lezing geeft antwoord op deze en andere vragen rond het thema integratie van ondersteunende diensten. De voorgestelde aanpak kunt u daarna zelf toepassen, met gratis ondersteunende middelen en zonder dure consultants te hoeven inhuren.

Jan van Bon, SURVUZ
15:00 - 15:20  | Zaal 2
Energiebesparing

Hoe draagt zelflerende software bij aan energiebesparing en comfortverbetering?

Cloud Energy Optimizer, de digitale gebouwbeheerder die zonder grote aanpassingen 17-34% energie bespaart, CO2 uitstoot verlaagt, comfort verbetert en handmatig werk aan de installatie reduceert. Dit kan dmv zelflerende software die vooruit denkt. Hiermee wordt de energievraag van een gebouw voorspeld, waardoor vraag en aanbod van warmte en de hiervoor benodigde energie veel beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Er wordt online verbinding met het GBS gemaakt om de gebouwdynamiek te bepalen en de technische installatie aan te sturen. Dit samen met slimme zelflerende algoritmes, die gevoed worden door comfortwensen, weersvoorspelling en eigenschappen van de aanwezige energiebronnen, zorgt voor een efficiëntere aansturing van de installatie

Roel Derks,
15:00 - 15:20  | Zaal 3
Arbo

Wat is de aanpak voor een nuchtere werkvloer?

In alle branches worden opdrachtgevers en werkgevers dagelijks geconfronteerd met onnodige ongevallen en verzuim ten gevolge van medewerkers die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen (ADM) aan het werk zijn. Cijfers bevestigen dit: *13% van de ziekmeldingen zijn herleidbaar tot alcoholgebruik (bron: Arbo Unie) *1,7 miljard euro jaarlijkse kosten t.g.v. medewerkers welke regelmatig alcohol gebruiken (Bron RIVM 2016) Dit alles is eenvoudig terug te dringen met een alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid) en juiste inkoopvoorwaarden op dit vlak. We geven praktische tips over het opstellen van een ADM-beleid, relevante inkoopvoorwaarden en de samenhang met de AVG.

Harry Rienmeijer, Directeur bij Trafieq Business B.V
15:00 - 15:20  | Zaal 4
Wanden

Hoe dragen verplaatsbare binnenwanden bij aan milieubelasting en circulair

Deze lezing gaat in op het waarom verplaatsbare binnenwanden bijdragen aan vermindering van milieubelasting van het gebouw en meer mogelijkheden geven voor flexibel inrichten van het gebouw. Circulair beheer van binnenwanden is dan ook niet voor niets een icoon project in het rijkstransitieprogramma circulaire economie.

Leo Oosterveen, Nefiba
15:00 - 15:20  | Zaal 5
Binnenverlichting

Hoe blijf ik fit tijdens shiftwork met gezonde verlichting?

De 24-uurs economie zorgt ervoor dat we op tijdstippen werken die niet in overeenstemming zijn met de stand van onze biologische klok en onze natuurlijk behoefte aan slaap. Klachten als chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen en slaapproblemen komen onder medewerkers vaak voor. Het toepassen van biodynamische verlichting zorgt voor vermindering van deze klachten. De mate waarin licht hierop invloed heeft, is afhankelijk van de kleurtemperatuur,verlichtingssterkte, tijdsduur van verlichting, timing.

Esther Groenhuijzen, Fluxplus
15:30 - 15:50  | Zaal 1
Strategisch facilitair management

Hoe duurzaam facility realiseren binnen jouw organisatie?

In 2022 verhuizen de medewerkers van Politiezone Antwerpen naar een nieuw hoofdkantoor. Het huisvesten van 2200 medewerkers op een duurzame manier die bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van onze collega's, is de grootste uitdaging van de afdeling Facility. Om deze uitdaging te kunnen realiseren hebben wij in 2018 een ambitienota opgemaakt waarin de visie en waarden van PZA vertaald werden naar de te bekomen facilitaire dienstverlening. Het waarmaken van deze ambities, deze omzetten in de praktijk van alle dag is een hobbelig traject met successen en valkuilen.

Leslie De Backer, Politiezone Antwerpen
15:30 - 15:50  | Zaal 2
Zonwering

Hoe verleng ik de levensduur en voorkom ik storingen aan zonwering?

Onderhoud aan zonweringsinstallaties.Vaak wordt onderhoud aan de zonwering onderschat of onvoldoende uitgevoerd waardoor eindgebruikers ontevreden zijn en op lange termijn onnodig hoge kosten ervaren. De noodzaak, de voordelen, het effect op storingen en de invloed op het milieu worden uiteengezet. Hiermee kan beter worden begroot en kunnen onnodige kosten worden voorkomen. Met verwijzing naar referenties en voorbeeldcases wordt alles toegelicht.

Tonnie van Hooijdonk, Lenco Zonwering B.V.
15:30 - 15:50  | Zaal 3
Werkplekconcepten

Hoe belangrijk is stilte in de werkomgeving?

‘Voor rustig werken moet je thuis zijn.’… De wildgroei aan stilte cellen op beurzen is enorm. Stilte coupes in de trein zijn populair. Elke week staat er een artikel in de krant waarin geklaagd wordt over kantoortuinen. Is het echt zo erg of lopen we elkaar achterna? Welke oplossingen zijn er en wat werkt wel of juist niet? Moeten de muren weer terug in het kantoor of brengen noise cancelling headsets te oplossing? Deze vragen worden beantwoord in de lezing. Er wordt ingegaan op de achtergrond waar de roep om stilte vandaan komt. Er is geen one-size-fits-all oplossing. Door specifieker te weten waaraan behoefte is kan de juiste keuze gemaakt worden.

Silvia de Haan, Solved
15:30 - 15:50  | Zaal 4
Brandpreventie

Waarom is de brandlast van belang voor bepaling van risico’s van het gebouw?

De hoeveelheid energie die opgeslagen is in je gebouw heeft een effect op het risico dat gebruikers lopen. Hoe dat werkt en wat je eraan kunt doen om dat risico binnen de perken te houden wordt uiteengezet. Daarbij wordt ondermeer toegelicht hoe in basis een brandlast berekening eruit ziet. Niet om dat zelf te kunnen, maar wel om een idee te krijgen waarover je praat en welke vragen je naar aanleiding hiervan kunt stellen.

Louis Cleef, BBN Brandveilig Bouwen Nederland
15:30 - 15:50  | Zaal 5
Groen op de werkplek

Waarom investeren in groen? Groen kost toch poen?

Het investeren in een groen kantoor kost inderdaad geld, maar wat het aan vitaliteit en werkgeluk oplevert is onbetaalbaar. Wist je trouwens dat wij Nederlanders gemiddeld 90.000 uur werken in ons leven? Als we al die werkuren nou in optimale en vitale omstandigheden uitvoeren zou het ons leven een stuk makkelijker maken. Helaas is dat niet zo, we staren urenlang naar beeldschermen, zitten te lang en ook nog eens in de verkeerde houding. De werkomgeving is vaak een afgesloten ruimte met onvoldoende licht en groen en daarmee ook te weinig frisse lucht. Met als logisch gevolg opgebrande medewerkers en een verzuim wat steeds verder oploopt.

Klaas Koster, GRONN