Exposanten
NL EN

Lezingen

Het succes van de kennisoverdracht tijdens editie 2017, met ruim 3,5 duizend bijwonende bezoekers, krijgt een vervolg tijdens editie 2018. Wederom zullen er tijdens de vakbeurs tientallen symposia worden gehouden met een breed thema aanbod. Hieronder vindt u het voorlopige programma. Klik op de naam van de spreker voor meer informatie over de lezing die hij/zij geeft.


woensdag donderdag vrijdag

zaal 1

Symposium: Vitaliteit in bedrijf
10:30 - 10:50 Paul Vermeulen
Virtual Reality Instructie en Training
Naam: Paul Vermeulen
Functie: Eigenaar
Organisatie: EZVR

Profiel

Thema: Vitaliteit in bedrijf

Instructie en training van werknemers of uitzendkrachten kost vaak veel tijd en geld. Door de opkomst en ontwikkeling van betaalbare virtual reality toepassingen is het nu mogelijk om op afstand meerdere mensen tegelijk dezelfde instructie of training te laten volgen. Zo kunnen mensen zich thuis virtueel voorbereiden op hun nieuwe werkplek of werkzaamheden en kan je personeel de volgende dag direct aan de slag. Paul Vermeulen vertelt over de kracht van VR op de werkvloer. 

11:00 - 11:20 Jan de Beltman
Dynamisch werken, een bijdrage aan vitaliteit en productiviteit
Naam: Jan de Beltman
Functie:
Organisatie: Markant Nederland

Profiel

Thema: Vitaliteit in bedrijf

Kantoormedewerkers zitten vaak meer dan 10 uur per dag. We zitten ook maar liefst 85% van onze vrije tijd. Langdurig zitten is een onderdeel van onze moderne levensstijl geworden. De negatieve gevolgen hiervan worden steeds duidelijker: langdurig zitten is dé nieuwe bedreiging voor onze gezondheid! Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat Dynamisch Werken de kans op ernstige gezondheidsproblemen aanzienlijk verkleint. Markant kantoormeubilair is een investering in gezondheid, productiviteit, creativiteit en werknemerstevredenheid. Gezondheid combineren met design is waar Markant voor staat.

11:30 - 11:50 Myrthe van Stralen
Emotie, stress en prestatie op de werkvloer
Naam: Myrthe van Stralen
Functie: Senior Consultant R&D
Organisatie: Office Athletes

Profiel

Thema: Vitaliteit in bedrijf

Office Athletes Knowhow is momenteel druk bezig met de uitwerking van een onderzoek, gericht op het verkrijgen van signalen rond de (gemoeds)toestand van beeldschermwerkers aan de hand van regulier computergebruik. Thematieken als werkdruk en stress zien we in toenemende mate terugkomen bij organisaties in Nederland. Onze uitdaging is om in de doorontwikkeling van onze softwarematige oplossingen in te spelen op deze uitdagingen, waarbij we een optimalisatieslag willen maken in psychische/mentale gedragsverandering van kantoormedewerkers.We beogen met dit onderzoek zodoende duurzame prestatieverbetering van beeldschermwerkers te bereiken door werkdruk- en stressverlaging.

Symposium: Het werken in de toekomst
12:30 - 12:50 Tom Kerckhaert
Wat vastgoed kan leren van ontwerpers!
Naam: Tom Kerckhaert
Functie: Product Manager
Organisatie: Openr

Profiel

Thema: Het werken in de toekomst

Voor het vastgoed lijkt de consensus bereikt dat alles kan, en moet innoveren. De innovatiemotor draait op volle toeren in de vrij conventionele vastgoedwereld en start-ups, die zich focussen op dienstverlening in en rondom gebouwen, schieten als paddestoelen uit de grond. Dit is geen wonderlijke situatie, want met de toename van technologische ontwikkelingen en de telkens hogere betaalbaarheid schept het toegang tot een steeds breder publiek. Maar enkel het introduceren van een nieuwe technologie betekent nog niet dat de (eind)gebruiker erop zit te wachten en het aansluit bij hun wensen!

13:00 - 13:20 Joseph LM Roevens
Hoe LeadershipTango personeelsverloop drastisch reduceert.
Naam: Joseph LM Roevens
Functie: Docent Organisatiekunde & Change Management NHTV
Organisatie: NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

Profiel

Thema: Het werken in de toekomst
Wist u dat jaarlijks 60 tot 300% van operationale medewerkers de branche verlaten op zoek naar ander werk? Dit betekent dat sommigen er al na 4 maanden de brui aan geven. En dit kost geld, want u moet weer nieuwe medewerkers aantrekken, inwerken, enz... Er zijn verscheidene redenen waarom sommigen vertrekken: zwaar werk, laag salaris, stress, maar vooral een ongelukkige samenwerking met de direct leidinggevende. Om die samenwerking te verbeteren is LeadershipTango een gepast hulpmiddel. Onderzoek toont aan dat leidinggevenden die goed leiden, die goed en empathisch communiceren, en die ook goed kunnen volgen, ervoor zorgen dat de motivatie en de effectiviteit van medewerkers verhoogt. NHTV FM docent Dr Joseph Roevens legt u uit hoe.
13:30 - 13:50 Han Toebast
Het Innovation Powerhouse: Een unieke visie op samenwerken
Naam: Han Toebast
Functie: Business Development & Strategy Director Van Berlo
Organisatie: VanBerlo Eindhoven

Profiel

Thema: Het werken in de toekomst

Het Innovation Powerhouse (gebouw TR in Eindhoven), voorheen eigendom van Philips, is een initiatief van innovatie- en designbureau VanBerlo. Het gebouw was vroeger bedoeld om Philips van energie te voorzien. In deze periode doorliep de energiecentrale verschillende unieke fases. Het gebruikte kolen als energiebron, gevolgd door olie, afval en uiteindelijk gas. Nu hebben we het voorrecht om de vijfde fase van dit historische gebouw in te huldigen, waarbij innovatiekracht de nieuwe bron voor energie wordt die uit de centrale komt!’

zaal 2

Symposium: Duurzaamheid
10:30 - 10:50 Remco Jongsma
Lease concept voor zonnepanelen zakelijke markt
Naam: Remco Jongsma
Functie: Programmamanager Zon
Organisatie: ServiceHouse

Profiel

Thema: Duurzaamheid

ServiceHouse investeert in zonnepanelen voor zakelijke klanten op hun eigen dak door middel van een operationele lease constructie. In de presentatie leggen wij uit hoe de constructie werkt aan de hand van een concrete business case. Wij lichten vervolgens uit wat de toegevoegde waarde is van lease ten opzichte van zelf investeren en wij kunnen ingaan op de zaken die er verder bij komen kijken: off-balance financiering, optimalisatie overige stroomkosten, energieanalyse.

11:00 - 11:20 Erik Steegman
Duurzaam Dak Concept
Naam: Erik Steegman
Functie: Daken Expert
Organisatie: Dakbehoud Nederland

Profiel

Thema: Duurzaamheid

Laat u inspireren door Erik Steegman, Dakenman van het jaar 2016. Leer over de mogelijkheden op daken: multifunctionele gebruiksdaken, biodiversiteit op daken, energie & waterberging. Centraal in deze lezing staat de toepasbaarheid en meerwaarde van deze daken. Het NDA Duurzaam Dak Concept brengt duurzaamheid in de praktijk in alle fases van het bouw- en beheerproces. Het Duurzaam Dak Concept omvat het aandragen van kennis, ontwerpen, uitvoeren en in standhouden van alle mogelijkheden die een dak biedt op het terrein van duurzaamheid, in alle ‘levensfases’ van een dak. De NDA ondersteunt beleidsmakers en opdrachtgevers op het gebied van kennis- en praktijkexpertise als het om het dak en duurzame ontwikkeling gaat.

11:30 - 11:50 Marc Meijers
Circulair design van werkplekken
Naam: Marc Meijers
Functie: Eigenaar
Organisatie: MMD Designconsultants

Profiel

Thema: Duurzaamheid

Al jaren wordt gesproken van circulair design in werkplekomgevingen maar er zijn nog maar weinig praktijkvoorbeelden bekend van succesvolle commerciële concepten. Met name het gebruik van duurzame materialen op basis van recycling vormt een enorme uitdaging. Er is inmiddels na meer dan 5 jaar onderzoek een methode ontwikkeld om bijvoorbeeld textiele reststromen te verwerken tot nieuwe hoogwaardige producten. Het materiaal kan hard zijn voor gebruik als werkblad of meubelpaneel of zacht viltachtig voor gebruik als akoestisch paneel. En volgens Marc Meijers, de ontwerper van het materiaal en procédé wordt het verhaal nog mooier als reststromen zoals teruggenomen bedrijfskleding of productieafval als bronmateriaal worden ingezet.  

Symposium: Schoonmaak/onderhoud
12:30 - 12:50 Eddy Weemhoff
Grip op de vloer
Naam: Eddy Weemhoff
Functie: DGA
Organisatie: PK in Reiniging

Profiel

Thema: Schoonmaak/onderhoud

Uw vloer als visitekaartje voor uw organisatie. U geeft heel veel aandacht en geld voor de aanschaf van uw vloer. U weet immers ook wel dat een mooie vloer een mooie binnenkomer is voor u en uw klanten en dat uw medewerkers trots zijn op hun werkomgeving. Toch verslapt uw aandacht voor uw vloeren in de loop van de tijd. U heeft het allemaal uitbesteed aan uw schoonmaak(organisatie) en vertrouwt erop dat zij dit goed oppakken. En dit mag u ook van hen verwachten! Echter, zonder aansturing en controle krijgt u niet de resultaten die u zou wensen. U kunt dit tegen een hoog tarief neerleggen bij een intermediair die dit voor u oveeemt. Maar u kunt dit gewoon ook zelf doen. In mijn lezing geef ik u de handvatten hiervoor.

13:00 - 13:20 Gert Oussoren
Wat te doen bij legionella zorgplicht?
Naam: Gert Oussoren
Functie: Co-founder
Organisatie: LegionellaDossier

Profiel

Thema: Schoonmaak/onderhoud

Er is veel onduidelijkheid bij legionella specialisten en gebouwbeheerders over wettelijke verplichtingen ten aanzien van zorgplicht. Dit geldt voornamelijk voor organisaties zoals woningcorporaties, onroerend goed-beheerders, gemeenten en onderwijs. Wil je weten waar je wel en niet aan moet voldoen en wat jouw verplichtingen zijn? Kom dan naar onze sessie!

13:30 - 13:50

zaal 3

Symposium: Verandermanagement
10:30 - 10:50 Renée Braken Krol
Pieter Lolkema
Toegevoegde waarde lean, scrum en customer journey voor facilitair
Naam: Renée Braken Krol
Functie: Projectmanager
Organisatie: Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Profiel

Naam: Pieter Lolkema
Functie: Adviseur
Organisatie: Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Profiel

Thema: Verandermanagement

Toekomstbestendige facilitaire organisaties zijn flexibel en wendbaar. De omgeving waarin zij diensten verlenen is veranderlijk, innovaties volgen elkaar in hoog tempo op, waardoor klantwensen snel veranderen. Denk aan de impact van nieuwe werkvormen op de kantoorinrichting, duurzaamheid, ICT mogelijkheden, het internet of things en big data. Direct geleverd maatwerk lijkt steeds vanzelfsprekender, waarbij de kosten van dienstverlening onder druk staan. Omarm de filosofie van lean en scrum. Klantbeleving is de sleutel voor excellent facility management. In deze lezing neemt Rijkswaterstaat Corporate Dienst je mee in haar streven om een flexibele, wendbare en klantgerichte facilitaire dienstverlener te zijn voor de Rijksoverheid.

11:00 - 11:20
11:30 - 11:50 Jan van Bon
USM - Een standaard managementsysteem voor dienstverleners
Naam: Jan van Bon
Functie: Voorzitter Stichting SURVUZ
Organisatie: Stichting SURVUZ

Profiel

Thema: Verandermanagement

Wilt u een Shared Service Center inrichten? Of een (ander) FMIS installeren? Gaat u in- of outsourcen? Wilt u een regieorganisatie opzetten? Gaat u fuseren met één of meer andere organisaties? Wilt u procesmatig gaan werken? Moet u aan externe normen voldoen? Of wilt u ‘gewoon’ uw werkwijze en prestaties verbeteren…? In al die situaties biedt USM u de blauwdruk voor uw aanpak, werkwijze, organisatie en tooling. Met niet meer dan 5 processen en 8 workflows kan iedere serviceorganisatie haar werkwijzen en services structureel verbeteren.

Symposium: Communicatie voorzieningen
12:30 - 12:50 Koen Mioulet
Indoor dekking voor mobiele communicatie binnen gebouwen
Naam: Koen Mioulet
Functie: marketing manager
Organisatie: ULWIMO

Profiel

Thema: Communicatie voorzieningen

Vandaag de dag is mobiele communicatie een essentieel bedrijfsmiddel. Iedereen belt en gebruikt smartphones op de zaak en doet dat vaak binnen de gebouwen. Alleen zijn de mobiele netwerken gemaakt voor dekking buiten; binnen de gebouwen doen ze het vaak een stuk minder. Om te faciliteren dat mobiele toestellen het ook binnen gebouwen goed doen, bestaan er Indoor dekking systemen. Daarmee doen binnnen een kantoor of bedrijfsgebouw alle mobieltjes het gegarandeerd tot in alle uithoeken en voor alle mobiele netwerken. Zo'n Indoor netwerk behoeft enige expertise maar die is voorhanden en kan als full service worden aangeboden. In de lezing worden de opties uitgelegd en voorbeelden zullen worden voorgesteld.

13:00 - 13:20
13:30 - 13:50

zaal 4

Symposium: Hospitality
10:30 - 10:50 Frans Wip
Hospitality management bij VGZ, van gevoel naar inzicht.
Naam: Frans Wip
Functie: Teamcoördinator
Organisatie: TROTS. duurzaam faciliteren

Profiel

Thema: Hospitality

Op basis van praktijkervaring nemen wij u mee in hoe Hospitality meetbaar gemaakt kan worden in de vorm van prestatie indicatoren. Hospitality is veelal gevoel en daar is goed op te sturen, maar weinig op te bewijzen. Voor onze opdrachtgevers maken wij het gevoel tastbaar. Aan de hand van de customer journey benoemen we meetbare elementen, die we koppelen aan de beleving van de eindgebruiker en opdrachtgever en maken zo onze prestatie inzichtelijk. We zorgen ervoor dat de klant vanuit haar regie rol kan sturen op prestatiegegevens en ‘in control’ blijft over haar uitbesteedde dienstverlening.

11:00 - 11:20 Michael Zijlstra
Annemieke te Wierik - Jansen
Johan Jonker
Wij doen niet aan Gastvrijheid (Isala Facilitair bedrijf)
Naam: Michael Zijlstra
Functie: Ketenmanager Gastvrijheid
Organisatie: Isala

Profiel

Naam: Annemieke te Wierik - Jansen
Functie: Klantmanager/beleidsadviseur
Organisatie: Isala

Profiel

Naam: Johan Jonker
Functie: Gastvrijheidsmanager Isala, Klant- en beleidsadviseur Facilitair bedrijf
Organisatie: Isala

Profiel

Thema: Hospitality

Cruciaal voor het borgen van gastvrijheid is houding & gedrag van de medewerker. In 2015 heeft het Facilitair bedrijf van Isala een reorganisatie doorgevoerd, met als ambitie het beste Facilitair bedrijf voor Isala te worden. Dit kan ons inziens alleen met de beste medewerkers. Oftewel medewerkers die met energie en plezier werken en zich continu ontwikkelen. Daarom zijn wij een driejarig cultuur/ontwikkeltraject gestart onder de naam PATS boem, samen met de FanFactory. Een traject voor en door medewerkers. Met tot nu toe als hoogtepunt een 94% score op het MTO. bracht ons tot deze keus en hoe verhoudt zich dat tot Gastvrijheid binnen Isala? Welke stappen hebben we gezet en wat zijn we nog van plan. Wat zijn onze leerpunten tot nu toe?

11:30 - 11:50 Trends in Toegangscontrole
Thema: Hospitality

Samenvatting van trends in de toegangscontrole markt. Met specifieke focus op 'mobile access' control waarbij de smart phone het 'ouderwetse' pasje vervangt.Symposium: Aanbesteden
12:30 - 12:50
13:00 - 13:20 Lex de Bruijn
Met de nieuwe richtlijn ISO20400 naar Duurzaam Inkopen met impact
Naam: Lex de Bruijn
Functie: Directeur
Organisatie: FIRA Sustainability

Profiel

Thema: Aanbesteden

Inkoop kan een grote bijdrage leveren om organisaties toekomstbestendig en duurzaam te maken. De duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie worden echter zelden integraal vertaald naar de inkoopagenda. Eén van de oorzaken hiervan is dat er nog maar weinig gestandaardiseerde handvatten zijn voor inkopers om hiermee aan de slag te gaan. De nieuwe internationale richtlijn voor Sustainable Procurement  ISO20400, bevat deze praktische handvatten en helpt daarmee publieke en private organisaties om hun inkoopproces maatschappelijk verantwoord in te richten en te koppelen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de opdrachtgever.

13:30 - 13:50

zaal 6

Themapresentaties
10:30 - 10:50 Sander de Jong
Heike Gaasbeek
Duurzame gebouwen, Gezonde gebruikers
Naam: Sander de Jong
Functie: projectleider / adviseur
Organisatie: RPS advies- en ingenieursbureau

Profiel

Naam: Heike Gaasbeek
Functie: Adviseur
Organisatie: RPS advies- en ingenieursbureau

Profiel

Thema:

Vanuit de duurzaamheidsgedachte, people, planet, en het toepassen van BREEAM adviezen waarbij de verbetering van energiepresentatie, afvalstromen en materiaal gebruik domineren vindt een logische verschuiving naar de WELL gedachte plaats. WELL is een systeem voor het meten, certificeren en monitoring van de gebouwde omgeving welke impact hebben op gezondheid en welbevinden van de mens. Met andere woorden: WELL is een aanvulling op het huidige duurzaam denken in de gebouwde omgeving en zet de gebruiker centraal.

11:00 - 11:20 Daan Alblas
Polyurethaan UV Careshield HD coating voor bestaande elastische vloeren.
Naam: Daan Alblas
Functie: Accountmanager
Organisatie:
Profiel

Thema:

Duofort presenteert in samenwerking met FORBO de polyurethaan UV Careshield HD coating voor renovatie & herstel van bestaande elastische vloeren. Op steeds meer projecten is er gewoonweg niet de tijd meer om ontzorgende, beschermende en duurzame coatings de benodigde droogtijd en uithardingstijd te geven. Door applicatie van deze polyurethaan Careshield HD coating en deze on-site uit te harden middels UV-systeem is dit wel mogelijk en is de vloer direct 100% uitgehard, chemisch belastbaar en beloopbaar. Dus géén polymeren meer, géén lange wacht- of droogtijden, een hoge bestendigheid tegen chemische middelen (o.a. alcohol en desinfectiemiddelen) en een coating die een jarenlange bescherming biedt. Stel het vroegtijdig vervangen van een bestaande, beschadigde vloer uit door deze als het ware “een 2e leven te geven” en voorkom hoge (vervolg)onderhoudskosten!   

11:30 - 11:50 Rob Keereweer
De slimste led verlichting gaat vanzelf aan
Naam: Rob Keereweer
Functie: Algemeen directeur
Organisatie: LEDSGOGREENER

Profiel

Thema:

Brandt bij u de verlichting op vol vermogen, maar is dit niet nodig? De slimste led verlichting gaat uit zichzelf aan. Slimme lichtbesturing brengt gebouweigenaren en facilitair managers veel voordelen. Rob Keereweer neemt u mee in de wereld van draadloze sensoren en schakelaars, daglichtregeling, instelbare lichtniveau’s en schakeltijden en energiebesparingen die oplopen tot 90%. Na afloop bent u op de hoogte van alle toepassingen en voordelen van slimme lichtbesturing voor gebouwen.

Themapresentaties
12:30 - 12:50 Geert-Jan Blom
Van IWMS naar I2WMS – De evolutie van het FMIS
Naam: Geert-Jan Blom
Functie:
Organisatie:
Profiel

Thema:

Zo’n 30 jaar geleden gaf Planon als een van de eersten binnen Nederland invulling aan de term FMIS door het realiseren van een bedrijfsapplicatie die Real Estate- en Facility Managers ondersteunt bij het verbeteren van de prestatie van de werkomgeving en de beleving van gebruikers daarbinnen. In de jaren die hierop volgden speelde integratie van de diverse bedrijfsprocessen een steeds nadrukkelijkere rol wat ertoe heeft geleid dat in 2004 het Integraded Workplace Management System (IWMS) werd geïntroduceerd. Vandaag de dag ontstaan er verrassende oplossingen wanneer we nieuwe technologieën koppelen aan het IWMS: we noemen dit ‘Interacties’. Hiermee ontstaat een nieuwe generatie Platforms voor Real Estate en Facility Management: I2WMS. Neem deel aan de sessie en ontdek welke nieuwe mogelijkheden er zijn.

13:00 - 13:20 Remy Draaijer
Veerkracht op het werk
Naam: Remy Draaijer
Functie: Directeur
Organisatie: bellicon Nederland

Profiel

Thema:

Presentatie over de veelzijdige werking en toepassingen van de Bellicon minitrampoline op het werk voor zowel lichaam als geest. Bewegen is leven.... Gezondheidsbevorderend, kosten besparend, direct effect in korte tijd, eenvoudig toe te passen, leuk om te doen, motiverend, geeft meer focus & energie, verhoogd de productiviteit.

13:30 - 13:50 Corien van Eyck van Heslinga
Kunst als koffieautomaat
Naam: Corien van Eyck van Heslinga
Functie:
Organisatie: SBK Kunstuitleen & Galerie

Profiel

Thema:

Op vrijwel elke werkplek hebben werknemers de beschikking over een koffiemachine. Of het nou de ouderwetse automaat is of een state of the art espressomachine: koffie wordt gezien als een arbeidsvoorwaarde. Zonder kunnen we niet.  

Hetzelfde zou moeten gelden voor kunst: schilderijen, foto’s en beelden als integraal onderdeel van onze arbeidsvoorwaarden. Het past ook helemaal in de trend waarbij kantoren steeds meer een soort huiskamers worden in plaats van steriele, zakelijke omgevingen waarin het persoonlijke volledig is geëlimineerd.  

Leidt kunst dan tot hogere productie en tevredener klanten? Dat is nauwelijks te meten. En dat hoeft ook niet. Een keuze voor kunst is altijd een persoonlijke keuze, afhankelijk van het gebouw, van de bedrijfstak, van de mensen die er werken. Het is daarmee onderdeel van wat je als onderneming wilt uitstralen, hoe je met je werknemers wilt omgaan en hoe je je rol in de maatschappij ziet (denk mbt het laatste aan het stimuleren van kunstenaars). Dat laat zich niet vangen in een simpele excelsheet. In die zin is de keuze van een koffiemachine een stuk rationeler. Maar onmisbaar zijn ze allebei: kunst en koffie.    

NB: Bedrijven hebben met architectuur, design en reclame altijd een stempel gezet op vormgeving. Daar hoort ook kunst bij.