Exposanten

Nieuws

Kennis delen als wezenlijk onderdeel van de beursvloer

Kennis delen als wezenlijk onderdeel van de beursvloer Al 20 jaar biedt de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer een podium aan professionals die hun kennis willen delen over hun expertise en ervaringen binnen de sector. Een podium dat door de jaren heen een steeds belangrijker onderdeel is gaan worden op de beursvloer. Zo groeide het lezingenprogramma in de afgelopen edities uit naar een programma, dat plaatsvindt in 8 zalen op de beursvloer. Daarnaast vinden er nieuwe initiatieven laats om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte onder de bezoekers om kennis op te doen en standhouders om hun kennis te delen.

Tijdens de afgelopen editie, die begin 2017 plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht, woonden ruim 3350 bezoekers een lezing bij op een van de 64 symposia op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer. Een duidelijker teken, dat de vakbeurs in een behoefte voorziet is nauwelijks voorstelbaar. Hiermee is het delen van kennis in een belangrijke mate gaan bijdragen aan het succes van de vakbeurs en wil de organisatie voorzien in die groeiende behoefte aan kennisoverdracht onder de bezoekers van het evenement.

Mooi programma 2018

Daarom gaat op de jubileumeditie van de vakbeurs kennisdelen wederom een prominente plaats innemen op de beursvloer. In maar liefst 8 zalen komen 64 actuele thema’s aan bod. Thema’s die door de sector zelf zijn aangedragen na een oproep vanuit de organisatie. Benieuwd welke thema’s zijn aangedragen vanuit de sector? Deze vindt u op de homepagina van de website van de Vakbeurs onder de ronde knop Kennisoverdracht. Heeft u zelf nog suggesties, laat het ons dan zeker even weten. Ieder thema is opgebouwd uit een drietal lezingen van een of meerdere deskundigen uit de praktijk. Een deskundige die vanuit zijn kennis en ervaringen spreekt, deskundigen die een visie hebben op de ontwikkelingen van de maatschappij, hoe een facilitaire organisatie reactief hierin mee kan gaan en op in kan spelen, etc.

Vanaf het verschijnen van deze Bezoekerskrant zal er voor iedere geregistreerde van het Kenniscentrum de mogelijkheid bestaan om 5 stemmen uit te brengen op zij favoriete en/of gewenste thema’s. Begin juli zal de uitslag van de verkiezing kenbaar worden gemaakt, zodat de thema’s maximaal aansluiten bij de kennisbehoefte van de bezoekers aan de vakbeurs. Het kenbaar maken van deze uitslag gaat gepaard met een oproep aan alle deskundigen op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer om vanuit hun expertise hun kennis te  komen delen over een van de eerder geworven thema’s. Na deze werving zal het programma samengesteld worden, zodat de organisatie in het komende najaar een goed  inhoudelijk programma aan kan gaan bieden.

Samenwerking Hogescholen

Een ander initiatief is de samenwerking met het onderwijs. Studenten van de Haagse Hogeschool gaan een uitgebreid onderzoek doen naar de toekomst van Facilitair management en gebouwbeheer. De uitkomst van het onderzoek zal ook een belangrijke rol spelen in het kennisdelingsprogramma op en rond de beursvloer. Na de zomervakantie zal het onderzoek starten met een enquête.

Studenten van de Hogeschool Utrecht gaan ook hun ondersteuning geven op en rond het kennisdelen. Niet alleen gaan zij de sprekers begeleiden in het gebruik van hun sociale media, ook gaan zij mede een rol spelen in de organisatie van de kennisoverdracht. Kortom, kennisdelen door en voor de sector. Herkenbare onderwerpen waarmee in de  dagelijkse praktijk aan de slag kan worden gegaan, onderwerpen die een vooruitblik werpen op de toekomst van het facilitair management en gebouwbeheer.