Exposanten

Maak van uw terreinbeheer meer dan alleen gladheidsbestrijding

Ieder bedrijf heeft rondom zijn gebouw(en) een ruimte die voor opslag, tuin, parkeerplaatsen, laden en lossen, fietsstalling, toegang, et cetera wordt gebruikt. Niet alleen het gebouw maar zeker ook deze ruimte, te noemen het terrein, dragen bij aan het imago van het bedrijf. Ook wordt dit terrein vaak afgebakend met een omheining en een toegangspoort. Hierdoor is er controle op de bezoekers en wordt de veiligheid tegen externe invloeden vergroot. Het parkeren van auto's (en fietsen) voor de werknemers en bezoekers veraangenamen het werken en bezoeken. Het terrein zelf heeft als ondergrond stenen, beton of iets anders. Het terrein is voorzien van verlichting voor de veiligheid en de groenvoorzieningen en overkappingen completeren het geheel. Hoe zorg ik er voor dat ik al die diverse gebruiksmogelijkheden van het terrein goed worden onderhouden en worden beheerd? Dit vereist beleid. Maak een beleidsplan en neem hierin op alle kenmerken van het terrein en zijn gebruiksmogelijkheden. Maak een onderhoudsplan per item en combineer dit. Denk ook aan gladheidbestrijding en rioolbeheer. Creëer een terrein wat duurzaamheid en uitstraling hoog in het vaandel heeft.

Informatieve brochures voor deelnemers: