Exposanten
inlog exposant
NL EN

Bezoekersprofiel

Op basis van de registratie van zijn bezoekers stelt de organisatie na iedere editie een bezoekersprofiel samen. Op basis daarvan krijgen standhouders van de jongste editie inzicht in de ontvangen bezoekers, terwijl belangstellenden zicht krijgen op de bezoekers, die zij op hun stand kunnen verwachten.

Onderstaand treft u het Bezoekersprofiel 2017 aan, omdat al sinds jaar en dag tijdens de evaluatie op de standhoudersvergadering en informatiebijeenkomst het Bezoekersprofiel van de afgelopen editie wordt gepresenteerd. Daarom zal in de loop van 12 april het Bezoekersprofiel 2017 door dat van 2018 worden vervangen.

 

  4.352 Woensdag
  5.449 Donderdag
  3.824 Vrijdag
  13.625 Totaal

Nationaliteit

96,95% Nederland
1,95% België
1,20% Anders

Postcode

17,61% 1 15,51% 2
24,71% 3 6,23% 4
13,06% 5 9,03% 6
7,20% 7 3,75% 8
2,90% 9      

Geslacht

72,16% Man
27,84% Vrouw

Functie

21,01% Directie 2,84% Sectorhoofd
15,64% Facilitair manager 11,46% Facilitair medewerker
4,05% Inkoper 4,43% Gebouwbeheerder
4,77% Leverancier 0,97% Bestuurder
34,83% Anders      

Beslissingsniveau

28,49% Beslissend
31,73% Medebeslissend
27,51% Adviserend
12,26% Medeadviserend

Organisatiegrootte

21,15% 10 of minder
8,89% 11 - 25
13,66% 26 - 100
10,95% 101 - 250
45,35% 251 of meer

Sector

13,37% Overheid
10,26% Zorg
10,50% Onderwijs
47,21% Bedrijfsleven
18,66% Algemeen