Exposanten
inlog exposant
NL EN

Voorlopig bezoekersprofiel 2018

Op basis van de registratie van zijn bezoekers stelt de organisatie na iedere editie een bezoekersprofiel samen. Op basis daarvan krijgen standhouders van de jongste editie inzicht in de ontvangen bezoekers, terwijl belangstellenden zicht krijgen op de bezoekers, die zij op hun stand kunnen verwachten.

Onderstaand treft u het Bezoekersprofiel 2017 aan, omdat al sinds jaar en dag tijdens de evaluatie op de standhoudersvergadering en informatiebijeenkomst het Bezoekersprofiel van de afgelopen editie wordt gepresenteerd. Daarom zal in de loop van 12 april het Bezoekersprofiel 2017 door dat van 2018 worden vervangen.

 

Beursbezoekers

  Woensdag 3.476
  Donderdag 5.168
  Vrijdag 4.471
  Totaal 13.115

Nationaliteit

België 1,93%
Nederland 97,35%
Anders 0,72%

Postcode

1 17,03% 15,54%
2 15,45% 14,70%
3 24,28% 16,93%
4 7,60% 7,83%
5 13,37% 12,45%
6 8,09% 10,75%
7 7,63% 9,77%
8 3,57% 5,99%
9 2,97% 6,15%
  postcodegebied bezoekers bevolking

Functie

Architect (inrichting en ontwerp) 1,88%
Bestuurder 3,73%
Directielid 18,62%
Facilitair manager 15,79%
Facilitair medewerker 18,01%
Gebouwbeheerder 4,86%
Inkoper 4,17%
Anders 32,94%

Beslissingsniveau

Adviserend 33,87%
Beslissend 28,59%
Medebeslissend 31,70%
Anders 5,84%

Organisatiegrootte

10 of minder werknemers 20,81%
11 - 25 8,28%
26 - 100 15,58%
101 - 250 13,66%
251 of meer 41,67%

Sector

Bedrijfsleven 60,68%
Onderwijs 12,07%
Overheid 16,61%
Zorg 10,64%