Exposanten
inlog exposant

 

Protegu

BrandpreventieGebouwbeheer

Contactgegevens
Zevenheuvelenweg 50
5048 AN TILBURG
Nederland
013-303 40 00
protegu.com


terug naar exposantenlijst

H6 Protegu

Protegu is een consultancy- en adviesbureau met jarenlange kennis en ervaring op hetgebied van brandveiligheid, in de breedste zin van het woord. Protegu verzorgt onder anderenulmetingen, brandveiligheidscans en plantoetsingen en maakt programma’s van eisen.Een ander belangrijk onderdeel van Protegu is het geven van trainingen en opleidingenin brandveiligheid.Brandveiligheid is iets waar we het niet vaak genoeg over kunnen hebben. Als organisatiewilt u er alles aan doen om het ontstaan van brand te voorkomen. De gevolgen van brandkunnen enorm zijn: materiële schade of zelfs slachtoffers. Protegu vindt dat brandveiligheidhoog op de agenda hoort te staan. Door een tekort aan tijd, capaciteit en kennis binnenorganisaties, krijgt de brandveiligheid van mens en gebouw soms niet de aandacht die hetverdient. Wat we veel zien, is dat het oplossen van brandveiligheidsvragen lastig is door o.a.de steeds veranderende wet- en regelgeving. Protegu is gespecialiseerd in brandveiligheidop het gebied van deze wet- en regelgeving en helpt uw vraagstukken te beantwoorden metals resultaat uw organisatie veiliger te maken.Protegu biedt ondersteuning aan: architecten, gebouwbeheerders, eindgebruikers vangebouwen, vastgoedbeheerders, gemeentes, facilitaire diensten, installateurs en bouwbedrijven.Omdat we graag kennis delen staan we samen met Hoefnagels Safety Service en Alprokon Aluminium op de beurs Facilitair op het Plan – Do – Check – Act concept aan u te presenteren.