Bezoekers Exposanten
inlog exposant

Nieuws

5 Beurzen, één beursvloer

De vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2020 spitst zich toe op 5 verschillende bezoekersgroepen en heeft daarom 5 ondertitels. De vakbeurs Facilitair voor de facilitair verantwoordelijken in het algemeen; de vakbeurs Gebouwbeheer voor de gebouwbeheerders in het algemeen; OverheidFacilitair, OnderwijsFacilitair en ZorgFacilitair voor de facilitair verantwoordelijken en gebouwbeheerders voor respectievelijk de overheid, het onderwijs en de zorg in het bijzonder.
Deze ondertitels voert de organisatie in zoveel mogelijk geledingen door. Zo zijn er aparte toegangskaarten voor de vakbeurzen Facilitair, Gebouwbeheer, OverheidFacilitair, OnderwijsFacilitair en ZorgFacilitair; hebben alle ondertitels een afzonderlijke website. En heeft iedere ondertitel een aparte bezoekerswerving. Daarmee wil HoLaPress Communicatie, al sinds 22 jaar de beursorganisator, de vakbeurs optimaal onder de aandacht brengen.
Tijdens de kennisoverdracht in het zalencentrum op de beursvloer zal op woensdag (Zorg), donderdag (Onderwijs) en vrijdag (Overheid) een apart programma voor de bezoekers worden ingericht. Daarnaast zijn er voor deze 3 doelgroepen aparte vakbladen opgenomen in het Facilitair Journaal en wordt er gewerkt aan aparte kenniscentra voor deze 3 sectoren.