Exposanten
inlog exposant
Komt hier รบw panoramafoto te staan?

Waar afvalbeheer meer is dan alleen het terugdringen van afval in de organisatie

De bezoekers van dé vakbeurs voor afvalbeheer, Facilitair & Gebouwbeheer, hebben interesse voor afvalbeheer. Zij richten zich in eerste instantie op het terugdringen van kwantitatieve- en kwalitatieve preventie. Het ontstaan van afval pakken zij in het kader van de circulaire economie zoveel mogelijk bij de bron aan. Dit kan binnen een organisatie of bedrijf door good-housekeeping, intern hergebruik, efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen, gebruik van alternatieve grond- en hulpstoffen, technologische veranderingen en productaanpassingen. Om dit te kunnen realiseren dient er wel een afvalbeleid en een stappenplan te worden gemaakt. Bewustwording binnen het bedrijf is een mooie uitdaging. Daarom hebben de bezoekers van de vakbeurs voor Afvalbeheer interesse in de diverse producten op de markt, die het scheiden van afval eenvoudig en aantrekkelijk maken. Het doel is om afval te beperken en als er afval is dit zo gescheiden mogelijk aan te bieden tegen een lage kostprijs. Daarom moet ook de afval verzamel- en afvoermogelijkheden, het recyclen of hergebruiken en de bestaande of mogelijke contractvormen worden bezien. Uit het geformuleerde beleid zullen besluiten komen die de duurzaamheid en de wettelijke regelgeving tot hun recht doen komen.

Informatieve brochures voor deelnemers: