Exposanten
inlog exposant
Komt hier รบw panoramafoto te staan?

Alle informatie voor wie in 2024 een asbestvrij bedrijfspand moet hebben

Vanaf 2024 zal Nederland vrij moeten zijn van asbestdaken. Toch zitten in nog veel bedrijfsgebouwen asbesthoudende isolatiematerialen of asbestdaken. Dus is er voor veel bezoekers van dé vakbeurs voor asbestsanering, Facilitair & Gebouwbeheer, nog werk aan de winkel, omdat zij nog niet aan deze norm voldoen. Voor hen houdt asbestsanering vaak niet meer in dan het op een veilige manier verwijderen van asbest. De asbestvezels kunnen bij inademing ziekte veroorzaken met grote gevolgen. Asbest bevattende producten mogen niet meer worden gebruikt. Dat voor de asbestsanering eerst een plan van aanpak zal moeten worden gemaakt, waarbij kennis van de mogelijkheden, de kosten, wet- en regelgeving van verwijdering van asbest onontbeerlijk is, is hen vaak onbekend. Met wie maken zij zo'n plan van aanpak? Zijn er subsidiemogelijkheden? Hoe hoog zijn de kosten? Moeten een deskundige inschakelen? Welke gecertificeerde bedrijven kunnen de sanering voor hun organisatie uitvoeren? Diverse vragen waar alleen materiedeskundigen op kunnen antwoorden. De tijd dringt, dus acties op korte termijn zijn noodzakelijk.

Informatieve brochures voor deelnemers: