Exposanten
inlog exposant

Asset management is meer dan de kosten in de gaten houden

Het gebouw, de bedrijfsmiddelen, de mensen, de infrastructuur, de processen, et cetera dragen bij aan het vermogen. Het doel van een asset is om zo min mogelijk kosten te maken en zoveel mogelijk rendement op te leveren. De voordelen van een goed asset management zijn: stabiliteit voor op lange termijn, hogere tevredenheid van klanten en stakeholders, risico's beter gemanaged, betere financiële resultaten en beslissingen worden vanuit meerder oogpunten bekeken. Daarom hebben de bezoekende facilitair managers en verantwoordelijken niet alleen een eigen asset, maar zijn zij ook op zoek naar ondersteuning, omdat andere assets die van facilitaire beïnvloeden. Asset management is meer dan onderhoud management. Het gaat over alle bedrijfsmiddelen met als doel een betere prestatie te halen. Interne bewustwording, inventarisatie van de onderkende assets, risicomanagement, beleid, strategie en doelstellingen formuleren zijn stappen in het proces. Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en Life Cycle Costing (LLC) zijn dus noodzakelijk voor veel bezoekers.

Informatieve brochures voor deelnemers: