Exposanten
inlog exposant
Komt hier รบw panoramafoto te staan?

Ontdek waar asset management meer is dan de kosten in de gaten houden

Bezoekers van dé vakbeurs voor assetmanagement, Facilitair & Gebouwbeheer, hebben meestal niet alleen een eigen asset, maar zij zijn ook op zoek naar ondersteuning, omdat andere assets die van hun facilitaire takenpakket beïnvloeden. Asset management is meer dan onderhoud management. Het gebouw, de bedrijfsmiddelen, de mensen, de infrastructuur, de processen, etcetera dragen bij aan het vermogen. Het doel van een asset is om zo min mogelijk kosten te maken en zoveel mogelijk rendement op te leveren. De voordelen van een goed asset management zijn: stabiliteit voor op lange termijn, hogere tevredenheid van klanten en stakeholders, risico's beter gemanaged, betere financiële resultaten en beslissingen worden vanuit meerder oogpunten bekeken. Het gaat over alle bedrijfsmiddelen met als doel een betere prestatie te halen. Interne bewustwording, inventarisatie van de onderkende assets, risicomanagement, beleid, strategie en doelstellingen formuleren zijn stappen in het proces. Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en Life Cycle Costing (LLC) zijn dus noodzakelijk voor veel bezoekers.

Informatieve brochures voor deelnemers: