Bezoekers Exposanten
inlog exposant
Komt hier úw panoramafoto te staan?

Ontdek de vele zijden van benchmarking

Door bezoekers van dé vakbeurs voor facilitaire benchmarking, Facilitair & Gebouwbeheer, wordt benchmarking regelmatig toegepast om gestructureerd het werk/leerproces en om de prestaties van de organisatie te verbeteren. De term benchmark is een woord uit de wereld van de kwaliteitsbewaking. Twee feiten kunnen de redenen zijn om te benchmarken. De teruglopende omzetten en prestaties en de behoefte of noodzaak om beter te presteren. Om tot een resultaat te komen zal er een onderzoek moeten worden uitgevoerd. Het onderzoek behelst een stappenplan. Er wordt daarbij een vergelijking gemaakt tussen verschillende werkzaamheden, de werkwijze daarvan en de prestaties met een andere vergelijkbare organisatie. Daardoor kan men veel van elkaar leren en kun je gezamenlijk bepalen hoe je effectieve veranderingen kunt gaan toepassen. Bij benchmarking wordt er gezocht naar een referentiepunt waaraan de bedrijfsactiviteiten kunnen worden gespiegeld. Dit referentiepunt dient dan als referentiekader. Benchmarking wordt regelmatig toegepast en is een gestructureerd werk/leerproces om de prestaties van de organisatie te verbeteren. Het exacte doel van een benchmark is de kwaliteit van de eigen organisatie aan tonen en om hiervan te leren en eventuele veranderingen aan te brengen. Er zijn verschillende soorten benchmarking. Interne benchmarking, concurrentiebenchmarking, functionele benchmarking en generieke benchmarking.

Informatieve brochures voor deelnemers: