Exposanten
inlog exposant

Beveiliging gericht tegen zowel interne als externe, schadelijke invloeden

Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Beveiliging is een manier om risico's te verminderen, beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen. Bij schadelijke invloeden van buitenaf kun je o.a. denken aan terrorisme, georganiseerde criminaliteit en cybercriminaliteit. Bij schadelijke invloeden van binnenuit kun je denken aan fraude, verduistering en ook cybercriminaliteit. Beveiligen is dus kort gezegd: 'het veilig maken en houden van'. Er zijn dus diverse soorten beveiliging. We spreken over: terreinbewaking, objectbewaking, evenementbeveiliging, informatiebeveiliging en digitale informatie beveiliging . Iedere soort beveiliging kan weer gesplitst worden in sub beveiligingen en vereist zijn/hun eigen wijzen van aanpak om tot een oplossing te komen. Interne preventieve beveiligingsmaatregelen moeten voorkomen dat goederen worden meegenomen. Goede voorlichting en opnemen in het huishoudelijk reglement is een noodzaak.

Informatieve brochures voor deelnemers: