Exposanten
inlog exposant

Waar de antwoorden staan op de vele vragen over het juiste beveiligingssysteem

Een goed, betrouwbaar alarmsysteem voor uw bedrijf is bittere noodzaak. Materiële schade en wellicht zelfs stagnering van uw bedrijfsproces moeten worden voorkomen of worden beperkt. Beveiliging wordt steeds meer gezien als een continu proces, dat geldt als één van de randvoorwaarden voor een succesvolle bedrijfsvoering. Investeringskosten, meldkamerkosten, onderhoudskosten en reparatiekosten. Budgettering van beveiliging is niet zo eenvoudig. Security as a services is een mogelijke oplossing. De complete beveiliging van de organisatie wordt samengevat in een periodieke betalingsovereenkomst. U kunt ook voor een eigen beveiligingssysteem kiezen met een wel of niet koppeling naar een beveiligingsbedrijf. Maar welk systeem is voor u het beste en welke factoren bepalen dat? Kan het beveiligingssysteem geïntegreerd worden met de camera's, brandbeveiliging en toegangscontrole? Een bekabelde, draadloze of hybride installatie? Toezicht houden op de beelden, evalueren van de gegevens en direct ingrijpen. Zelf doen of uitbesteden? Wat voor onderhoud vereist zo'n systeem? Welke certificeringen zijn er en wat is er aan wet- en regelgeving op dit gebied?

Informatieve brochures voor deelnemers: