Bezoekers Exposanten
inlog exposant
Komt hier úw panoramafoto te staan?

Leer er brand bestrijden met de juiste kennis van middelen en methoden

Bezoekers van dé vakbeurs voor brandbestrijding, Facilitair & gebouwbeheer, zijn op zoek naar kennis over brandbestrijdingsmiddelen. Om een brand te kunnen bestrijden, is kennis over brandbestrijdingsmiddelen vereist. Niet alleen theoretische kennis, maar nog meer praktijkgerichte kennis. De leden van de BHV organisatie zijn opgeleid om een beginnende brand te blussen of in te perken. Welke brandblusser geschikt is voor Brandklasse A vaste- stoffenbrand, Brandklasse B vloeistofbrand, Brandklasse C gasbrand en Brandklasse F vetbrand wordt onderwezen. Ook het omgaan met brandslanghaspels en blusdeken is bekend. Voor vooral kleine bedrijven is het van belang te weten welke brandblussers er zijn en waar ze zijn. Er zijn verschillende methoden van bestrijding zoals: wegnemen van de brandstof, verstikking, koelen en negatieve-katalytische werking toepassen. Het echte brand bestrijden is een zaak voor de brandweer. Inventarisatie van welke stoffen binnen het bedrijf worden gevoerd is van belang voor het juiste brandblusmiddel.

Informatieve brochures voor deelnemers: