Exposanten
inlog exposant
Komt hier รบw panoramafoto te staan?

Ontdek waarom brand voorkomen beter is dan bestrijden

Bezoekers van dé vakbeurs voor brandpreventie, Facilitair & gebouwbeheer, willen kennis maken met alle activiteiten en middelen ter voorkoming van brand of maatregelen die bij het ontstaan van een brand een alarmsignaal afgeven of zelfstandig overgaan tot blussen. Brandpreventie is een belangrijke vorm van risicobeheersing. Risicobeheersing houdt in dat het bedrijfsresultaat of de bedrijfsprocessen kunnen worden beïnvloed door factoren van buitenaf, maar ook van binnenuit. Brandpreventie is onder te verdelen in drie hoofdgroepen, Organisatorische maatregelen, bouwkundige voorzieningen en Installatietechnische voorzieningen. Organisatorische zaken zijn gericht op het handelen van de mens. Bewustwording van de risico's bij hun werkzaamheden en hoe te handelen bij een beginnende brand. Hoe pak ik dit aan? Bouwkundige maatregelen zijn alle aspecten die ervoor zorgen dat een brand binnen een ruimte blijft of kan uitbreiden. Branddeuren, brandwerende isolatie, doorvoeringen, noodverlichting, vluchtwegen, et cetera. Hoe moet ik het gebouw inspecteren met als oogpunt brandpreventie? Enkele voorbeelden van de meest voorkomende installatietechnische voorziening ter bestrijding, beheersing of ontdekking van brand zijn: blusdeken, brandmelders, rookmelders, brandslangen/haspels, sprinklerinstallatie, rookmelders en brandmeldinstallatie. Hoeveel van deze middelen, het soort, waar plaatsen nodig zijn, vereist inzicht over het gehele gebouw, de vluchtwegen, de installaties, de werkzaamheden en de aanwezige middelen/stoffen.

Informatieve brochures voor deelnemers: