Exposanten
inlog exposant

Breng de mogelijkheden van BYOD in lijn met de systeemveiligheid

Breng je eigen apparaat mee (naar het werk). BYOD/CYOD (Choose Your Own Device) draagt in belangrijke mate bij aan aantrekkelijk werkgeverschap. Vaak is het zo dat de middelen waar een werkgever over beschikt, beperkter zijn dan de middelen en apparaten waar een medewerker doorgaans de voorkeur aan geeft, en deze al dan niet privé aanschaft. Dit scheelt bedrijfskosten. Deze apparaten moeten echter wel communiceren met de bedrijfsmiddelen en toegang hebben op het bedrijfsnetwerk. Hoe regel je dit? Wie is aansprakelijk? Hoe beveilig ik mijn bedrijfsgegevens? Moet ik het gebruik (gedeeltelijk) vergoeden? Hoe scheidt je privé gebruik met zakelijk gebruik? Met welke wet- en regelgeving heb ik te maken? Moet ik BYOD stimuleren of juist niet? Wat voor gevolgen heeft BYOD in het onderwijs? Welke aandachtspunten moet ik in mijn BYOD beleid opnemen? Maak een plan van eisen en zoek ICT-bedrijven.

Informatieve brochures voor deelnemers: