Exposanten
inlog exposant
Komt hier úw panoramafoto te staan?

Circulair faciliteren vraagt om goede kosten-batenverdeling

Binnen een circulaire economie worden grondstoffen, materialen en producten op een zo hoogwaardig mogelijke manier hergebruikt. Voor het ene product is hierbij hergebruik de optimale variant, voor een ander product kan het zijn dat opknappen de beste optie is of dat het product in een andere vorm een tweede leven ingaat. Alles met het oogpunt duurzaamheid. Want hoe gaan we dit aanpakken? Wat wil de organisatie uitstralen, welke visie wordt er gehanteerd? Welke materialen en middelen willen we inzetten, welke kosten komen er bij kijken? Dit zijn een vragen waar tijdens de organisatie van een duurzaamheidsproces rekening mee moet worden gehouden. Investeringen in circulaire producten en diensten hebben andere risico's dan investeringen in lineaire producten en diensten. Zo zijn er andere risicoprofielen en afschrijvingstermijnen. Ook is er een andere kosten-batenverdeling. Binnen circulariteit spreken we over verschillende gebieden. Het circulair faciliteren, circulaire economie, circulaire inkoop en circulair huisvesten zijn allemaal termen welke gebruikt worden om het verduurzamen van de planeet te bevorderen.

Informatieve brochures voor deelnemers: