Exposanten
inlog exposant

Met digitaliseren zowel toegankelijkheid als uitwisseling gegevens verhogen

Digitalisering is een proces waarbij analoge data wordt omgezet naar data voor een digitale gegevensdrager. Door digitalisering kunnen fysieke gegevens zoals boeken en foto's worden omgezet naar gegevens die door een computer kunnen worden verwerkt. Door digitaliseren wordt onderling gegevens uitwisselen gemakkelijker, de toegankelijkheid is sneller en kan per persoon worden vastgelegd, de kosten voor opslag en de behoefte aan kopieën neemt af en zowel voor klanten als voor medewerkers kan onafhankelijk van plaats en tijd de gegevens ter beschikking staan. Hoe moet dit worden aangepakt, is er een document management systeem (DMS)nodig, wat kost dat, wat kan ik ermee, welke valkuilen zijn er? Vragen die vereisen kennis en onderzoek om een plan van aanpak te kunnen maken. Een specialist raadplegen is raadzaam.

Informatieve brochures voor deelnemers: