Exposanten
inlog exposant
Komt hier รบw panoramafoto te staan?

Maak kennis met de stromen interne- en externe documenten

De bezoekers van dé vakbeurs voor documentbeheer, Facilitair & Gebouwbeheer, kampen met een stroom documenten, die zij willen bewaren. Het gaat om gedrukte of geschreven bewijsstukken, tekstbestanden of een verzameling van gegevens op papier. Documenten kunnen zelf worden vervaardigd of van buiten via de post of digitaal worden aangeboden. De stromen interne- en externe documenten moeten in beeld zijn en hierin moet structuur worden gebracht. Er moet dus documentenbeheer zijn. Grotere bedrijven hebben een sectie documentatie en informatievoorziening, die registreert, distribueert en bewaakt de inkomende en uitgaande post, zowel de papieren - als de digitale stroom. Ook kleinere bedrijven moeten zorgen voor een goed documentenbeheer en dus beleid maken. Archiveren hoort hierin opgenomen te zijn. Belangrijk want de vastlegging en het terugvinden van een document zal de juridische basis zijn bij het oplossen van onvolkomenheden. Gemakkelijk gezegd dan gedaan. Hoe pak ik dit aan, welke systemen ondersteunen dit, wat zegt de wet, et cetera. Vragen die voor een specialist gesneden koek.

Informatieve brochures voor deelnemers: