Exposanten
inlog exposant
Komt hier รบw panoramafoto te staan?

Als u wilt weten hoe het zit met de duurzaamheid in uw organisatie

De bezoekers van dé vakbeurs voor duurzaamheid, Facilitair & Gebouwbeheer, zijn zich ervan bewust, dat de toename van de wereldbevolking, de verslechtering van het milieu en de schaarste aan fossiele grondstoffen noodzaken tot het nemen van maatregelen. Deze zijn nodig om de schade te beperken of teniet te doen. De toekomst voor de jongere generaties moet worden gewaarborgd door duurzaamheid. People, plant en profit zijn de pijlers. Duurzaamheid heeft betrekking op niet alleen de producten maar op alle vormen van leven en werken. Het gebouw, de installaties, de materialen, de energiebronnen, de uitstoot, de klimaatbeheersing, de inkoop van producten, afvalbeheer, vervoer, bedrijfsprocessen, onderhoud et cetera. De overheden hebben het belang van duurzaam ondernemen onderstreept en vele subsidies en belastingvoordelen ter beschikking gesteld. Welke? Hoe aanvragen? Hoe inventariseer ik mijn bedrijf op duurzaamheid? Moet het bedrijf verplicht duurzamer worden? Wat zegt de wet? Welke bedrijven zijn gespecialiseerd over duurzaamheid?

Informatieve brochures voor deelnemers: