Exposanten
inlog exposant
Komt hier รบw panoramafoto te staan?

Ontdek alles over elektriciteitsgebruik op de werkplek met èèn bezoek

Voor is elektriciteitsgebruik onontbeerlijk om alle installaties en apparatuur in hun bedrijf optimaal te laten functioneren. Het is dus van groot belang dat de elektriciteit goed is aangelegd en veilig is. Krachtstroom in meterkasten vereisen speciale toegankelijkheid. Tekeningen over elektrische leidingen en hoe de koppelingen zijn met de installaties en de centrale meterkast moeten aanwezig zijn. De aanwezigheid van aansluitpunten op het interne stroomnet is groot. Verplichte keuringen en metingen zijn niet weg te denken. Wat mag wel of niet worden aangesloten, hoe is het geregeld voor het gebruik van privé kabels? Een goed beheer hiervan is van essentieel belang. Is bij blikseminslag de elektriciteit beveiligd? Is er noodstroom, aggregaten of kan bij de buren stroom worden verkregen? Allerlei zaken die ter voorkoming van een calamiteit moeten zijn geregeld.

Informatieve brochures voor deelnemers: