Exposanten
inlog exposant

Trefpunt Facilitaire performance om beleid te maken en prestaties te verantwoorden

Facilitaire performance houdt eigenlijk kortgezegd in dat er op strategisch niveau wordt gewerkt aan de totale klantbeleving. Het primaire proces is leidend bij het bepalen van de facilitaire ondersteuning. Snel zal duidelijk worden wat de fm gaat doen, waarom zij het zo doen en voor wie. De voortdurende bemerking dat fm alleen maar een kostenpost is, wordt verklaarbaar en zorgt voor minder discussie en de uitgaven zijn verdedigbaar. De vervolgstap is dat de service level agreement vertaald worden richting de leveranciers. Per contract zal de fm en leveranciers key performance indicatoren (kpi) vastleggen. Deze indicatoren moeten meetbaar zijn. De hoofdaandachtspunten zijn: de kosten, het servicelevel, de klanttevredenheid en de duurzaamheid. Tezamen vormen zij de totale performance. Hoe moet ik dit aanpakken? Is er een specifiek model? Welke kpi's kan ik allemaal gebruiken? Hoe meet ik de kwaliteit, kosten, klanttevredenheid en duurzaamheid? Het facilitair management dashboard geeft inzicht en sturing. Het vergemakkelijkt om een beleid te maken en prestaties te verantwoorden.

Informatieve brochures voor deelnemers: