Exposanten
inlog exposant
Komt hier รบw panoramafoto te staan?

Waar wordt nagegaan welke organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen

De bezoekers van dé vakbeurs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, Facilitair & Gebouwbeheer, komen kijken wat maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) betekent voor hun bedrijf. Zij willen verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. De rijksoverheid stimuleert de ontwikkeling van duurzame producten en beoordeel jaarlijks de verslagen van 500 mvo-gerelateerde bedrijven. Hoe weet ik nu of mijn bedrijf voldoet aan de mvo eisen? Wat is groen ondernemen? Ethisch ondernemen? Hoe pak ik dit aan? De 3 p's van planet, people en profit staan centraal. Uit onderzoek is gebleken dat de medewerkers beter gemotiveerd zijn en een hogere arbeidsproductiviteit hebben. Ook zijn er financiële voordelen. Welke? Niet alleen financiële overwegingen of druk van buitenaf spelen een rol bij mvo. Veel bedrijven doen het omdat zij fatsoenlijk zaken willen doen. Ze willen een steentje bijdragen aan de maatschappij, gaan op een prettige manier om met hun personeel en willen het milieu niet te veel belasten. De schaarste aan grondstoffen noodzaken ons dan ook om zo duurzaam mogelijk te fabriceren. Goed ondernemerschap wordt op alle manieren beloond. Bent u al een goede ondernemer?

Informatieve brochures voor deelnemers: