Exposanten
inlog exposant

Waar gaat u na of uw organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. DE rijksoverheid stimuleert de ontwikkeling van duurzame producten en beoordeel jaarlijks de verslagen van 500 mvo-gerelateerde bedrijven. Hoe weet ik nu of mijn bedrijf voldoet aan de mvo eisen? Wat is groen ondernemen? Ethisch ondernemen? Hoe pak ik dit aan? De 3 p's van planet, people en profit staan centraal. Uit onderzoek is gebleken dat de medewerkers beter gemotiveerd zijn en een hogere arbeidsproductiviteit hebben. Ook zijn er financiële voordelen. Welke? Niet alleen financiële overwegingen of druk van buitenaf spelen een rol bij mvo. Veel bedrijven doen het omdat zij fatsoenlijk zaken willen doen. Ze willen een steentje bijdragen aan de maatschappij, gaan op een prettige manier om met hun personeel en willen het milieu niet te veel belasten. De schaarste aan grondstoffen noodzaken ons dan ook om zo duurzaam mogelijk te fabriceren. Goed ondernemerschap wordt op alle manieren beloond. Bent u al een goede ondernemer?

Informatieve brochures voor deelnemers: