Exposanten
inlog exposant

Wie neemt de verantwoordelijkheid van een slecht ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan heeft als doel om in geval van calamiteiten de mensen op een gestructureerde manier het pand te kunnen verlaten. Op basis van het Bouwbesluit kan worden vastgesteld of er een brandmeldinstallatie verplicht is. Is het antwoord positief dan moet er ook een ontruimingsinstallatie en hieronder valt een ontruimingsplan. Het wordt vaak gezien als een bedrijfsnoodplan, maar dit is niet juist. Een ontruimingsplan gaat echter alleen om evacuatie. In het ontruimingsplan staan de afspraken en de procedures met betrekking tot het handelen bij een ontruiming. Ook omschrijft het ontruimingsplan wat er verwacht wordt van de bedrijfshulpverleners bij een calamiteit (brand, bommelding, stroomuitval, et cetera). Welke hoofdpunten moeten erin verwerkt zijn? Algemene gegevens, plattegrond van het gebouw, de procedure bij de ontruiming, instructies bij een ontruiming en de instructies bij een oefening. Ieder gebouw heeft andere gebruikers. Bijvoorbeeld een zorglocatie zal meer rekening moeten houden met minder valide personen dan een kantoorpand. Dus maatwerk is vereist. Hoe staat het met uw ontruimingsplan?

Informatieve brochures voor deelnemers: