Exposanten
inlog exposant
Komt hier รบw panoramafoto te staan?

Waar alles in beeld is gebracht over pictogrammen

Bezoekers van dé vakbeurs voor pictogrammen, Facilitair & Gebouwbeheer, zoeken beeldsymbool, die informatie bevatten in de vorm van een vereenvoudigde grafische representatie. Pictogrammen worden ontworpen om complexe mededelingen in één oogopslag over te brengen. Enkele voordelen zijn: gemakkelijk leerbaar, snel te herkennen, taalonafhankelijk en kostenbesparend. Teveel pictogrammen gebruiken kan echter de onderscheidbaarheid moeilijk maken en te weinig diepgang voor de inhoud hebben. Er zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden: iconische pictogrammen, symbolische pictogrammen en een mixvorm. Pictogrammen komen onder anderen voor in brandbestrijding, evacuatie (ontruimingsplan), gevaarlijke stoffen, noodverlichting, transport & verkeer, leidingen, elektriciteitskasten en eerste hulp. Meer dan 16.000 pictogrammen zijn er. Om te weten te komen welke pictogrammen in het bedrijf aanwezig (moeten) zijn, zal allereerst in beeld gebracht moeten worden welke wettelijke regels zijn er en welke bedrijfsactiviteiten gebeuren er in- en om de gebouwen. Welke wetten, regelgevingen en normen zijn er voor pictogrammen en waaraan moet de pictogram voldoen? Zijn er gevaarlijke stoffen? Zijn er locaties of producten die een gevaar kunnen zijn? Alles in beeld, benader eventueel de specialist en zoek een leverancier voor je pictogrammen.

Informatieve brochures voor deelnemers: