Exposanten
inlog exposant

De veelzijdigheid van ondersteuning door presentatiemiddelen

Goed presenteren doet goed verkopen. Of het nu een product aanprijzen is of een kennisoverdracht de presentatie moet boeiend, inspirerend, verhelderend en duidelijk zijn. Met behulp van een presentatiemiddel wordt de presentatie ondersteund en levendiger gemaakt. De opname in het menselijke brein wordt gestimuleerd. De mogelijkheden door gebruik te maken van beeld, geluid en zelfs interactie zijn groot. Koppelingen met externe gegevensdragers zijn mogelijk. Het gaat over de inhoud en/of product/dienst maar het oog en oor bespelen met allerlei toevoegingen kan het geheel op grote hoogte brengen. Als presentatiemiddel kan worden gebruikt de projector, een flip-over, de beamer, informatieborden, narrowcasting, presentatiewand, PowerPoint, et cetera. Ja, zelfs de digitale robot kan een ondersteuning zijn. Bedenk wel dat het presentatiemiddel een ondersteuning is, de inhoud en hoe wordt gepresenteerd is nog belangrijker.

Informatieve brochures voor deelnemers: