Exposanten
inlog exposant

De receptie, het visitekaartje van iedere organisatie

Het eerste directe contact van een klant of bezoeker met de organisatie is de receptie. Hier wordt men ontvangen of meldt men zich en krijgt de bezoeker eerste beeldvorming over de organisatie. Ben ik welkom, is men op de hoogte van mijn bezoek, straalt de receptionist klantvriendelijkheid uit en wordt ik als een gast verder geleid? Indrukken die van invloed kunnen zijn op de verdere contacten. Het is dus van groot belang dat dit contactmoment goed verloopt. Zorg voor goede wachtplekken en creëer daar de mogelijkheid van werkplekken. Bied de gast wat te drinken en geef hem ook de korte interne veiligheidsinstructies hoe te handelen bij een calamiteit. De wachttijd wordt hierdoor nuttig ingevuld. Een receptie en de receptieruimte moet voorzien zijn van een inrichting en aankleding. Er zijn vele mogelijkheden. Investeer in groen en duurzaamheid. De juiste uitstraling van de receptie en zijn bemanning is het visitekaartje van iedere organisatie.

Informatieve brochures voor deelnemers: