Exposanten
inlog exposant

Het probleem van rioleringsbeheer is niet dat je het niet kunt zien

Ieder gebouw is aangesloten op een riool. De infrastructuur bestaat uit een stelsel van buizen, putten, kolken, rioolgemalen en pompen die (ondergronds) zijn aangelegd en heeft als doel om de afvalwater veilig en op een gezonde manier af te voeren. Een slecht functionerende afvoer van de toiletten, wasgelegenheden, keukens en (af)wasmachines zorgen voor zeer ongezonde situaties en stankoverlast. De plaagdieren zullen u bedanken. Het niet meer kunnen gebruiken van water zal uiteindelijk leiden tot stoppen met werken. De bedrijfsschade kan door het dicht zitten van het riool groot worden. Plan in het meer jaren onderhoudsplan dan ook in het rioolonderhoud. Laat inspecties uitvoeren en neem op dat bij een storing binnen een paar uren het euvel moet zijn opgelost of dat er een noodmaatregel wordt uitgevoerd bijvoorbeeld door mobiele toiletten te plaatsen. Zo beheert u het riool.

Informatieve brochures voor deelnemers: