Exposanten
inlog exposant
Komt hier รบw panoramafoto te staan?

Kies voor risicobeheersing als u geen risico`s wilt nemen

Bezoekers van dé vakbeurs voor risicomanagement, Facilitair & Gebouwbeheer, realiseren zich, dat risicomanagement zich bezighoudt met het inventariseren en beheersbaar maken van risico's binnen het bedrijf op basis van een methodiek. Risico = Kans x Gevolg. Risicomanagement is dan het beheersen van kansen op en gevolgen van risico´s. Risicomanagement is essentieel voor een bedrijf. Het gaat hier niet alleen over de primaire- maar ook over de secundaire processen. Welk risico is er bij brand of stroomuitval? Welke risico's onderkennen we? Welke kwalificatie geven we aan het risico? Wat is de invloed op het bedrijf voor zijn totale productie of taakuitvoering? Welke maatregelen moeten per risico direct worden genomen? Hoe bewaak ik alles? Wat is een RI&E? Wat verplicht mij de wet? Hoe pak ik dit aan? Hebben de medewerkers hierin ook een taak? Duizend en een vragen die door gespecialiseerde bedrijven door middel van audits kunnen worden uitgevoerd. Ook kunt u beslissen om zelf zo'n audit te doen. Welke stappen moet ik dan ondernemen? Stappen zijn: identificatie van risico's, analyse en beoordeling van risico's, analyse van huidige beheersmaatregelen, ontwerpen en uitvoeren actieplannen, meten, controleren en rapporteren en resultaten integreren in de besluitvormingsprocessen. Experts kunnen al deze stappen uitvoeren.

Informatieve brochures voor deelnemers: