Bezoekers Exposanten
inlog exposant
Komt hier úw panoramafoto te staan?

Waar het strategisch facilitair management ingevuld gaat worden

Strategie is van onschatbare waarde voor het succes van iedere organisatie. Daarom bezoeken veel eindgebruikers dé vakbeurs voor strategisch facilitair management, Facilitair & Gebouwbeheer. Strategisch facilitair management richt zich op de invulling en uitvoering van de facilitaire strategie. Een strategie is in theorie een proces waar gekeken wordt naar de omgevingsanalyse om vervolgens een facilitair bedrijfsplan te schrijven voor toekomstige obstakels. Het is van belang dat de strategie overeenkomt met de missie, visie en doelstellingen van de organisatie. Ook staat hierin de wijze waarop zij hierop gaat reageren vastgelegd. Het doel is reductie van (beleids)onzekerheid en greep te krijgen op de onzekere toekomst. Voor de facilitair manager staan daarbij de volgende vragen centraal: hoe sluit de facilitaire functie aan op de primaire organisatie? Op welke wijze operationaliseer ik mijn facilitaire strategie? Welke instrumenten kan ik daartoe gebruiken? En hoe bewaak ik de kwaliteit van de facilitaire functie in relatie tot de behoeften? Iedere keer als de visie, missie of de doelstellingen van het bedrijf veranderen zal ook het strategisch facilitair plan (fsp) moeten worden bijgesteld. Heeft u al een fsp?

Informatieve brochures voor deelnemers: