Exposanten
inlog exposant
Komt hier úw panoramafoto te staan?

Waar wordt geleerd hoe na het jaar 2021 nog altijd veilig gegeten kan worden

Bezoekers van dé vakbeurs voor voedselveiligheid, Facilitair & Gebouwbeheer, zijn op zoek naar zoveel mogelijk garantie dat voedsel geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van hun medewerkers. Daarom willen zij alles weten wanneer het wordt bereid en gegeten, rekening houdend met het doel en de manier van de consumptie ervan. Bedrijven die voedingsmiddelen maken, maar ook bedrijven die met voedsel omgaan, moeten dat op een veilige en hygiënische manier doen. We kunnen vier vormen van voedselveiligheid onderscheiden. Daarvan zijn er drie 'klassiek' te noemen (Micro)-biologische, chemische en fysische voedselveiligheid. De vierde is biotechnologische voedselveiligheid. Op het gebied van wetgeving zijn er in Nederland een drietal wetten die iets over de voedselveiligheid zeggen, te weten de Warenwet, de Warenwetregeling Hygiëne van levensmiddelen en de Warenwetregeling Bereiding en behandeling van levensmiddelen. Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) is een systematiek voor het opstellen van zo'n plan. Per 2021 vervalt het HACCP-certificatieschema. Edoch de voedselveiligheid moet zijn gewaarborgd. Hoe staat het met uw voedselveiligheidsplan en bent u al gereed voor 2021?

Informatieve brochures voor deelnemers: