Lezingen

Wat is de waarde van Verborgen Impact ?

We hebben als Westerse consument, of als medewerker binnen een (facilitair) bedrijf meer impact dan we denken. Dat we CO2 uitstoten is de meeste mensen wel bekend en ook dat we met elkaar moeten reduceren om de aarde leefbaar te houden. Maar dat er ook verschillende impacts buiten ons gezichtsveld plaatsvinden is iets waar we minder vaak bij stil staan. Deze lezing over de Verborgen Impact van onze leefstijl laat zien op welke plekken die impacts zitten en welke impacts er los van broeikasgassen zijn. De lezing spoort aan om de totale keten van een product of dienst te bekijken en alle impacts mee te nemen in de beoordeling of iets duurzaam is of niet. Het is nu voor een groot deel een blinde vlek, maar met de kennis die in deze lezing wordt gedeeld hebben we de tools in handen om effectiever te verduurzamen met de keuzes die we dagelijks maken. Een lezing naar het boek De Verborgen Impact van Babette Porcelijn en gegeven vanuit stichting Ecopositief/Think Big Act Now.

Spreker en meer informatie:

Tessa Kramer,

Atalian

Vrij. 10 juni, 11.00 – 11.30 uur

Vakbeurs Facilitair

2022 Jaarbeurs Utrecht