7 - 05 - 2021

Agenda

Een veilige werkomgeving met schone lucht

Covid-19 heeft ons heel duidelijk gemaakt dat de lucht die we inademen risico’s met zich mee kan dragen. Slecht geventileerde ruimtes resulteren vaak in gezondheidsklachten en vergroten de kans op besmettingen door virussen. Een veilige werkplek is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Met de terugkeer naar de werkplek moeten dan ook maatregelen worden genomen om te zorgen voor een goed binnenmilieu met veilige en gezonde lucht. Lucht die vrij is van onder andere allergenen, aerosole virussen en fijnstof. Een werkomgeving waarin medewerkers zich ook veilig en prettig voelen.  

Een luchtreiniger met UV en HEPA filters is een eenvoudige, effectieve en betaalbare oplossing die snel is toe te passen.

• Inhoud

• Werking van een mobile luchtreiniger 

• Wat filtert een luchtreiniger uit de lucht 

• Ventileren of lucht reinigen

• Demo video

• Onderhoud luchtreiniger

• Huur of koop

Deze kennistafel vindt plaats op 25 mei 2021 • 13:30 uur

Wilt u zich inschrijven klik dan hieronder op meer informatie

Meer informatie