Lezingen

Welke keuzes heb je als facilitair manager voor het optimaliseren van je vastgoed

De NEN-2767 is voor onderhoudskundigen vastgoed een essentiële norm. Deze norm schept uniformiteit in de opname van gebreken t.b.v. het bepalen van de conditie van bouwdelen van beheerobjecten. Er is een update van de NEN 2767 deel 2 op komst met betrekking tot de bouwdelen en gebrekenlijst. Dit heeft onder meer gevolgen voor de wijze waarop met de methodiek moet worden omgegaan in de praktijk. Er wordt onderscheid gemaakt in gebreken relatie tot de conditie (technische staat) en gebreken die voortkomen uit aanvullende facultatieve (specialistische)inspecties of onderzoeken zoals; controle wet- en regelgeving, brandscan, energieprestatie, asbest inventarisaties 

Spreker en meer informatie:

Marcel Ponjée, Sertum

Woe. 8 juni, 15.30 – 16.00 uur

Vakbeurs Facilitair 2022 Jaarbeurs Utrecht