Home » Uncategorized » Automatische afvalscheidingsmachine

Automatische afvalscheidingsmachine

Bin-e is een op Internet Of Things gebaseerde slimme afvalmachine, die afval direct na deponering in de enkele voedingsmond automatisch herkent, sorteert en comprimeert. Het is ontstaan uit de behoefte aan een slimme afvalscheidingsoplossing op plaatsen waar een efficiënt sorteersysteem moeilijk te introduceren is.  De afvalscheidingsmachine transformeert afvalbeheer in een geïntegreerd systeem om de weg naar een circulaire, duurzame economie mogelijk te maken. Het verbetert de recyclingketen door de hoeveelheid teruggewonnen hulpbronnen te vergroten en de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat te verminderen door nauwkeurige scheiding. De machine is uitgerust met vier ingebouwde opvangbakken waarin het afval per soort wordt opgeslagen na automatische sortering.