Nieuws deelnemers

Afval scheiden begint al op de werkvloer

Gescheiden afvalinzameling begint al op de werkvloer van bedrijven en organisaties. Zo kunnen bedrijven de stap zetten richting circulair denken en zero wastebeleid. Dus niet pas achteraf nadenken wat er met het afval gebeurt, maar direct bij de bron. Zo kunnen secundaire grondstoffen nieuw leven in worden geblazen.

Met Renewi Inhouse Services helpt klanten deze stap te zetten richting circulair denken en een zero wastebeleid. Afvalscheiding achter de deur is een kleine, maar essentiële verandering in het circulaire denken. Gescheiden afvalinzameling is de eerste schakel in de circulaire economie. Het begint ‘in house’ binnen in je bedrijf, niet pas vanaf de achterdeur. Gemiddeld wordt nog steeds meer dan de helft van het totale afval als restafval weggegooid, terwijl deze waardevolle grondstoffen bevat. Deze trend kan worden doorbroken door afvalinzameling als facilitaire dienst aan te bieden. Je zult (facilitaire) zaken anders moeten organiseren.

Meer informatie
Banner nieuwsbank