Nieuws deelnemers

EED energie-audit nu indienen vóór 31 maart 2021

Per 31 december 2020 hadden alle EED energie-auditplichtige bedrijven hun verslag moeten indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uw onderneming valt onder de EED energie-auditplicht als u meer dan 250 (fte) medewerkers in dienst heeft of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen heeft. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen, deze kunt u vinden op de website van de RVO.

Alsnog voldoen aan de EED energie-auditplicht?

Als uw onderneming EED energie-auditplichtig is en u niet aan deze verplichting heeft voldaan, dan heeft u wellicht een brief ontvangen van RVO. Hierin wordt de mogelijkheid gegeven om alsnog aan de EED energie-auditplicht te voldoen zonder consequenties. Namelijk door uiterlijk 31 maart 2021 het verslag in te dienen via het eLoket van RVO.

Wat is een EED energie-audit?

De EED energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het energiegebruik van een onderneming. Een overzichtelijk rapport geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Het energiegebruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen, installaties en zakelijk vervoer wordt hier onder andere in meegenomen.

Duurzaamheidsadviseurs kunnen voor u een EED energie-audit uitvoeren. Zij verwerken de inzichten in een overzichtelijk rapport, die u direct kan uploaden op RVO.nl.

Meer informatie
Banner nieuwsbank