Deelnemersgids

Ergosense

In de meeste organisaties worden de aanzienlijke kosten van kantoorvastgoed en -faciliteiten niet effectief beheerd, voornamelijk door een gebrek aan nauwkeurige gegevens.

In het afgelopen decennium is als gevolg van de technologische vooruitgang en veranderingen in de werkcultuur door veel organisaties een flexibel werkbeleid ingevoerd. Bovendien hebben recente studies onomstotelijk aangetoond dat cognitieve prestaties en het productiviteitsniveau van werknemers, rechtstreeks kunnen worden gekoppeld aan de omstandigheden in de omgeving op de werkplek.

COVID-19 heeft alle organisaties aangezet tot een ongekend en ongepland experiment met werken op afstand, met een opmerkelijk succesvol resultaat op korte termijn. De uitdagingen van deze nieuwe hybride modellen zijn reëel, maar de kansen ook. Ondernemers en leidinggevenden moeten deze kans aangrijpen om hun bedrijf opnieuw uit te vinden en te optimaliseren door nieuwe manieren van werken te ontwikkelen, bedrijfsprocessen te digitaliseren, minder onroerend goed nodig te hebben, kosten te besparen en het niveau van klantbetrokkenheid te verbeteren. Als organisaties van plan zijn hun werknemers weer op kantoor te laten werken, zijn de belangrijkste vragen over de werkplek onder meer:

  • Hoe zorgen we voor een veilig kantoor en hoe zorgen we ervoor dat werknemers zich op hun gemak voelen bij hun terugkeer?
  • Hoe hybride moeten we gaan, en hoe kunnen we het nieuwe werkplan het beste implementeren?
  • Hoeveel ruimte hebben we nodig, en hoe moet die eruit zien?

De antwoorden op deze vragen zijn niet eenvoudig en zorgvuldige planning zal nodig zijn. Het is ook duidelijk dat sommige van deze beslissingen alleen effectief kunnen worden genomen op basis van objectieve gegevens, waarvan de meeste momenteel niet direct beschikbaar zijn voor de meeste organisaties.

Ergosense is een Zuid-Afrikaans bedrijf dat aanzienlijk heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van baanbrekende technologische oplossingen. De producten en oplossingen zijn specifiek gericht op vastgoed optimalisatie oplossingen voor zakelijke klanten – met de nadruk op het meten van de luchtkwaliteit binnenshuis en het inzichtelijk maken van de bezetting en het gebruik van binnenruimtes.

De oprichters hebben een gevarieerde achtergrond, waaronder bedrijfsmeubelontwerp en -productie, interieurontwerp en -architectuur, IT-systeemintegratie en softwareontwikkeling. De visie is dat met de enorme ervaring in elk van deze verschillende disciplines, het collectieve resultaat echt waardevol zou zijn voor klanten in hun streven om de werkplek te verbeteren, de ervaring en productiviteit van werknemers te verbeteren en uiteindelijk de winstgevendheid voor klanten te verhogen.

De slimme IoT-sensoren van Ergosense worden ingezet in de faciliteiten van klanten om gegevens te verzamelen over het daadwerkelijke gebruik van de werkplekken en de omgevingscondities binnenshuis.

Ergosense

Peter Barlow rd & Strand street unit 1 7530 Stikland, Bellville Zuid-Afrika

Deze gegevens worden geïnterpreteerd op ons cloud-gebaseerde analyseplatform en de volgende informatie wordt gepresenteerd:

  • Bezettings- en gebruiksstatistieken (werkruimten, focusgebieden, samenwerkingsruimten, vergaderruimten)
  • Binnenmilieuomstandigheden (temperatuur, licht, geluid, luchtvochtigheid, CO2, TVOC, zwevende deeltjes)

Bedrijven krijgen informatie die hen helpt inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruikers, hoe de faciliteiten worden gebruikt, wat de werkelijke bezettingsgraad is en hoe de omstandigheden in de werkomgeving zijn.

Er wordt real-time-informatie verstrekt die kan worden gebruikt voor een doeltreffend dagelijks operationeel beheer van de faciliteiten. Belangrijker is echter dat de strategische waarde van de gegevens ligt in de geavanceerde rapportage die een overzicht geeft van de algemene werkplekstatistieken en belangrijke trends. Op basis van deze inzichten kunnen strategische bedrijfsbeslissingen op lange termijn worden genomen, zoals het verminderen van de voetafdruk van het onroerend goed, het heronderhandelen van huurcontracten, het aanpassen van het werkplekontwerp zodat het geschikt is voor het beoogde doel, het wijzigen van werkroosters om een effectief gebruik van de werkruimte te garanderen, enz.

De rapportage geeft klanten ook inzicht in het risico van mogelijke virusinfectie in een binnenruimte en of het voordelig zou zijn om een of andere vorm van herstelactie uit te voeren. Het risiconiveau wordt bepaald op basis van specifieke luchtkwaliteitsparameters die bijdragen aan omstandigheden die bevorderlijk zijn voor de overleving en verspreiding van virussen – informatie die met werknemers kan worden gedeeld om transparantie te bieden en het risico op infecties te helpen verminderen.

Alle Ergosense-producten zijn gecertificeerd en goedgekeurd voor gebruik op de Europese markten en een aantal oplossingen is in heel Europa geïmplementeerd. We zijn een partnerschap aangegaan met een aantal Europese organisaties zoals Repsic in Nederland om onze oplossingen en diensten in de regio te leveren.