Home » Veilige werkplek » 131. Bestrijding ongedierte begint met preventie

131. Bestrijding ongedierte begint met preventie

131. Bestrijding ongedierte begint met preventie

Omdat voorkomen beter is dan genezen, begint ongediertebestrijding met preventie, want zonder overlast ook geen bestrijding. Dat de eerste stap het opstellen van een  ongediertepreventieplan is, is duidelijk. Maar dan?

Het opstellen van een preventieplan voor ongedierte begint met het inschakelen van de juiste plaagdierenmanager. Daarmee wordt eerst bekeken, waar de overlast zich voor zou kunnen doen. Daarbij komt meer kijken dan alleen vakbekwaamheid op het gebied van ongediertebestrijding, want samenwerking houdt meer in dan alleen kennis van zaken. Persoonlijk contact is daarbij minstens zo wezenlijk.

Als het gevoel goed is over de in te schakelen plaagdierenmanager begint de inventarisatie van de ongediertegevoelige plekken in het bedrijfsgebouw, de mogelijkheden van bestrijding en het verzamelen van de gegevens om de juiste aanpak te kunnen bepalen. Waarbij dan weer rekening gehouden dient te worden met het gebruik van gif, medewerkers die gevoelig zijn voor bepaalde handelingen en het voorkomen van financiële schade.

En tegenwoordig kan de ongediertepreventie ook al gedigitaliseerd worden. Bijvoorbeeld door maatregelen die op afstand uitgelezen kunnen worden of door permanente monitoring van plaatsen, die ongediertegevoelig zijn. Zo voorkomt
Meer lezen

24ste Editie:
Door wie bezocht
Van deelnemers
Terugblikken