Gebouwbeheer voor een optimale werkomgeving

Dat gebouwbeheer essentieel is voor een goede werkomgeving maakt dat het zoveel verschillende invalshoeken heeft. Het zorgt ervoor dat het bedrijfsgebouw bereikbaar, veilig, beveiligd, gezond is en beantwoord aan de eisen van de gebruikers. Als bedrijfsgebouwen niet volgens de juiste wijze worden beheerd, de systemen niet op elkaar zijn afgestemd of bepaalde systemen ontoereikend zijn, kan dat het arbeidsproces behoorlijk in de weg zitten. Niet alleen qua productie, maar financieel.

Omdat in het gebouwbeheer het weten ook een kwestie van meten is, begint het met inspectie, controle op de werking van bepaalde onderdelen en conditiemeting. Op basis van de verkregen informatie kan een onderhoudsplan vastgesteld worden, waarmee de reeks van onderdelen van het bedrijfsgebouw regelmatig gemonitord en bijgesteld kunnen worden.

De verschillende onderdelen van het gebouwbeheer lopen voor een deel parallel met verschillende andere beursthema’s, zoals veilige en beveiligde werkplek, bedrijfsterrein of akoestiek. Daarnaast kent het gebouwbeheer onderdelen, die niet in een bepaald beursthema in te passen zijn, zoals liften, grootkeukens, toiletinrichtingen of afscheidingswanden. En tenslotte strekt het gebouwbeheer zich uit over een deel van een beursthema, zoals binnenklimaat of CO-2-meting.

Voor bezoekers van de beursvloer valt daarom veel informatie en kennis op te doen bij een groot uiteenlopend aantal deelnemers.