Een veilige omgeving is niet vanzelfsprekend

Een veilige omgeving hangt samen met de nodige voorzieningen. Een greep. Apparatuur moet niet alleen deugdelijk zijn, maar ook veilig. Het bedrijfsterrein goed verlicht zijn en bij winterse omstandigheden ijzel- en sneeuwvrij. Zorg voor slipvrije vloeren, kabelmanagement, etc. En als er eventueel een calamiteit gebeurt, zorg er dan voor, dat er snel een bedrijfshulpverlener aan de slag kan. Een EHBO-kist is dan wel het minste, terwijl een AED in sommige gevallen zelfs levensreddend kan zijn. Allemaal voorzieningen, die niet vanzelfsprekend zijn.

Gemiddeld brengen werkenden dagelijks ongeveer een derde deel van hun tijd door op de werkplek en/of in de -omgeving. Die langdurigheid zorgt ook voor veiligheidsrisico’s, zoals gezondheidsschade, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of – in het ergste geval – overlijden. Bovendien kunnen ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of vervanging, aanzienlijke financiële schade tot gevolg hebben. Gevolgen die niet alleen het belang van veilige werkplekken onderstrepen, maar ook de hoogte van en het aantal gestelde eisen verklaren, waarop het aanbod op de beursvloer is gebaseerd.

Uiteraard heb je aan dit alles niet veel als de risico’s niet zijn geïnventariseerd en de medewerkers onwetend zijn over wat zij met deze voorzieningen kunnen of waar deze te vinden zijn. Het opstellen van een veiligheidsbeleid en het trainen van de medewerkers zorgt in deze voor bewustwording, waarmee op de beursvloer invulling gegeven kan worden. Zodat bezoekers, tijdelijke gebruikers, relaties, werkenden, etc. zich veilig kunnen wanen.

Gemiddeld brengen werkenden ongeveer een derde van hun dagelijkse tijd in de werkomgeving door. (Foto Shutterstock)