Home » Een beursvloer vol met kennis, informatie en inspiratie

Een beursvloer vol met kennis, informatie en inspiratie

De voorbereidingen voor het jubileum van de 25ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer op 5, 6 en 7 juni 2024 in de Jaarbeurs Utrecht zijn in volle gang. Op 12 september is een standhouders- en informatiebijeenkomst, waarop de organisatie inzicht geeft, waar hij aan denkt. Uiteraard zijn voorstellen van de (oud-)standhouders altijd welkom. In de aanloop tot de jubileumeditie stuurt de organisatie met enige regelmaat nieuwsberichten naar de sector.

Vanzelfsprekend organiseert HoLaPress Communicatie ook de 25ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer met dezelfde inzet en ijver als de voorafgaande 24 edities. Met dezelfde intensieve bezoekerswerving, aangevuld met een digitale ondersteuning van zijn deelnemers. Vooral dit laatste stelt de honderden deelnemers in staat om gedurende 365 dagen te communiceren met de tienduizenden bezoekers van zowel de website als de beursvloer van de vakbeurs.

Facilitaire toeleveranciers sluiten voor hun deelname een overeenkomst met de organisatie, waarbij zij de keuze hebben uit deelnemen door middel van een themastand of het huren van een standplaats. Ingeval van het laatste kunnen zij deze standruimte geheel naar eigen inzicht (laten) invullen, waarbij zij keuze hebben uit 3 mogelijkheden: collectieve standbouw via organisatie; individuele standbouw via de organisatie of zelf te zorgen voor individuele standbouw.
[ + ]

Impressie van de beursvloer van de editie van juni 2023.

25ste Editie:

Door wie bezocht

Bezoekersinteresses

Van deelnemers

Beursthema’s van de 25ste editie